MENU
Your Cart

Russian Philology - unipress.bg

Пандекти на Никон Черногорец. Среднобългарски превод
Out of Stock
Доц. д-р Събка Богданова е преподавател по историческа граматика на руския език в Катедрата по руски език в СУ „Св. Климент Охридски“ от 1973 до 2016 г. Автор е на научни публикации в областта на палеославистиката. В съавторство с Р. Павлова издава по сръбски ръкопис с разночетения по руски пре..
Русская фонетика
-30 % Out of Stock
Книгата описва съвременното състояние на звуковия строеж на руския и българския език и анализира в дълбочина съществените приливи и отливи между двата близкородствени езика на сегментно и супрасегментно равнище, с използване на данни от експериментално-фонетичен характер. Съпоставката на звуковите с..
5.00 лв. 3.50 лв.
Лексикография. Язык. Речь
-50 %
Сборникът съдържа статии на бележити езиковеди от България, Русия, Украйна, Германия и Япония, в памет на талантливия български лексикограф, изследовател на руския и на българския език, преподавател в Софийския университет Анна Липовска. Тридесет години от своя живот тя посвещава на руския език, дву..
20.00 лв. 10.00 лв.
Първите староруски князе светци (Образи, символика, типология)
Out of Stock
Книгата на Илиана Чекова, преподавател по руска литература в СУ „Св. Климент Охридски“, е посветена на проблема за светостта в старата руска литература през най-ранния, киевски или предмонголски период от нейния развой. Целта на книгата e да задълбочи представата за механизмите, чрез които се из..
QUOD SCRIPSI, SCRIPSI. Стъпки от началото
-50 %
ПЕТ ВСТЪПИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯЕдна източна мъдрост казва: Път от хиляда мили започва с една стъпка.Сборникът „Стъпки от началото" за всеки един от участващите в него може да се окаже точно онази една стъпка, от която да започне дългият път на филологическото търсене, изследване и познаване, може да е нач..
13.00 лв. 6.50 лв.
Първите староруски князе светци (Образи, символика, типология) Е-книга
E-BOOK -30 %
Книгата на Илиана Чекова, преподавател по руска литература в СУ „Св. Климент Охридски“, е посветена на проблема за светостта в старата руска литература през най-ранния, киевски или предмонголски период от нейния развой. Целта на книгата e да задълбочи представата за механизмите, чрез които се из..
9.00 лв. 6.30 лв.
За смисъла на догадките. Сборник в чест на доцент д-р Румяна Евтимова
-30 %
СЪДЪРЖАНИЕДуми за начало (Ренета Божанкова) / 7Валери Стефанов - Библиотеката и пожарът / 9Ангелина Вачева - Гордостта на един плебей. Естествено право и свобода в кореспонденцията на Валентин Жамре-Дювал и Анастасия Соколова / 19Денка Кръстева - „Приказка за златното петле“ и историософията на Пушк..
17.00 лв. 11.90 лв.
Славянские рукописи болгарского происхождения в Российской национальной библиотеке - Санкт-Петербург
-50 %
Опис на българските ръкописи от Руската национална библиотека в Санкт Петербург...
100.00 лв. 50.00 лв.
Сборник упражнений по грамматике русского языка для студентов-нерусистов
-30 %
Помагалото съдържа материали за практически занятия по граматика на руския език. Материалът е подбран в съответствие с учебната програма по практически руски език (граматика). Предназначено е за студенти, изучаващи руски език като втори чужд на нивата от В1 до В2 (включително)...
8.00 лв. 5.60 лв.
Пътища на развитие на руския книжовен език през XI-XVII век
-30 %
Като доказва, че в Древна Рус от момента на зараждането на писмеността до ново време е съществувала езикова ситуация, характеризираща се с наличието на два противопоставени един на друг нормирани езикови феномена, професор М. Л. Ремньова, въз основа на материал от 400 паметника от XI-XVII век, просл..
8.00 лв. 5.60 лв.
Руска класическа литература. Част 2
-50 %
Втората половина на XIX век представя и рамкира втория етап от развитието на руската класическа литература. Националният литературен процес продължава и обогатява най-добрите демократични и хуманистични традиции от предишните десетилетия, но протича в условията на съвсем нова политическа, идеологиче..
30.00 лв. 15.00 лв.
Рецепции и рефлексии (Руска литература XX век)
-30 %
Статиите и студиите в книгата са подредени в четири раздела. В първия – са „чути“ гласове от Сребърния век, реставрира се полифонията на един от най-разноликите и пъстрозвучни дялове от историята на руската литература. Вторият и третият: „Сред романите на Набоков“ и „Из поетическия свят на Бродски“,..
18.00 лв. 12.60 лв.
Потомству Екатерина II. Идеи и нарративные стратегии в автобиографии императрицы
-30 %
Книга „Потомству Екатерина II. Идеи и нарративные стратегии в автобиографии императрицы“ объединяет оба исследования автора, посвященные поэтике мемуаров русской императрицы Екатерины II. В первой книге „Роман императрицы“. Романный дискурс в автобиографических записках Екатерины II“ анализируются л..
18.00 лв. 12.60 лв.
Древнеболгарские переводные тексты и проблема лексических моравизмов
-50 %
Книгата е посветена на тази част от словното богатство на старобългарския език, която по установила се вече стогодишна традиция се свързва с влияние от страна на западнославянските (чешки и словашки) езици и се определя като „моравска“.Във връзка с възобновилите се спорове около местонахождението на..
15.00 лв. 7.50 лв.
Да бъдеш шут в играта на съдбата: Руската драматургия от XIX век. Херменевтика на канона
-30 %
Монографията представлява второ издание на утвърдилото се като полезно помагало за студентите филолози по руска литература, публикувано през 2006 г. Изследването е предназначено за студенти от хуманитарните специалности, както и за преподаватели, театрали, гимназисти, и за всички, интересуващи се от..
20.00 лв. 14.00 лв.
Руският бретьор на прицел
-30 %
Книгата " Руският бретьор на прицел" е посветена на заклетия руски дуелист и специфичното му присъствие в общвствения и културния живот на империята през първата половина на XIX век. В нея многоизмерният образ на бретьора е конструиран с опора в историята, социалната психология, културологията и лит..
14.00 лв. 9.80 лв.
За словното ударение в българския език, изучаван като чужд
-30 %
Монографията е сполучлив опит за синтез на досегашните проучвания с новите направления в суперсегментната фонология. Написана е с нов теоретичен поглед, убедителни анализи и сериозни теоретични изводи...
11.00 лв. 7.70 лв.
Старобългарски език
-30 %
Учебникът се основава на задължителния университетски курс по старобългарски език, който студентите филолози изучават. Граматичният материал е изложен по дялове – увод, фонетика, морфология. Старобългарският език – най-древният писмен език на славяните и трети класически език на средновековна Европа..
25.00 лв. 17.50 лв.
Метадискурсивные единицы русского языка
-30 %
Данная монография посвящена исследованию русских прагматических маркеров, посредством которых говорящий осуществляет контроль над процессами порождения и понимания речи. Функциональные характеристики вводных метаоператоров и их роль в конструировании прагматического смысла высказывания выявляются в ..
12.00 лв. 8.40 лв.
Showing 1 to 19 of 19 (1 Pages)