MENU
Your Cart

Fine Arts - unipress.bg

Каталогът се издава по повод 25-годишнината на една от специалностите в Катедра "Визуални изкуства" на Софийския университет  - "Изобразителни изкуства".Книгата представя преподавателите от специалността...
Дечко Узунов. Разпилени спомени
-25 %
Изданието се осъществява по повод честването на 125-годишнината от рождението на Дечко Узунов."През 1999 г. ЮНЕСКО обяви Дечко Узунов за световна личност на годината....Трудно могата да се обхванат всички области, в които той е работил - от кавалетните и монументални форми, театъра, графиката, илюст..
16.00 лв. 12.00 лв.
Динамика в развитието на изобразителните способности на децата в предучилищна и начална училищна възраст
-25 %
Книгата изследва характера на изобразително-творческата дейност на децата от предучилищна възраст и учениците от начална училищна възраст. Проучването обхваща единството и противоречията, проявяващи се на различни равнища при формирането и развитието на изобразителните способности у подрастващите чр..
15.00 лв. 11.25 лв.
Лиляна Русева. Liliyana Rousseva
-25 %
Двуезично издание на български и английски език.Името на Лиляна Русева е добре познато на онези, които са били участници или са следили развитието на изобразителното изкуство в България през втората половина на ХХ век. Творчеството на художничката категорично представлява значим дял сред водещите на..
40.00 лв. 30.00 лв.
Транс-позиции
-25 %
В каталога са представени осем графични серии, в които, с класически и с дигитални изразни средства и технологични възможности, Снежина Бисерова ни представя оригинални интерпретации на различни теми, вълнуващи днешния художник. Инспирациите є имат различни отправни точки – те са продиктувани както ..
72.00 лв. 54.00 лв.
Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)