MENU
Your Cart

Education - unipress.bg

 Възпитанието в структурата на семейните отношения
-25 %
Целта на книгата е да представи основни функции и характеристики на съвременното семейство, разглеждани в качеството им на детерминанти на педагогическата и социалната работа със семейства. Познаването им е от несъмнена важност за педагога и социалния работник, тъй като то подпомага по-доброто разби..
14.00 лв. 10.50 лв.
 Началното образование. Сравнение на структурните аспекти в 90 страни
-25 %
Изследването се фокусира върху относително тесен предмет в образованието на няколко десетки страни от цял свят, което открива широки възможности за анализ и за формулиране на изводи...
7.00 лв. 5.25 лв.
35 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА – ПРИЕМСТВЕНОСТ И БЪДЕЩЕ
-25 %
Настоящият 35-годишен юбилей на Факултета по педагогика изглежда скромен, но за нас е важен, защото е с твърде много проекции и разклонения във времето. Нашата Алма Матер е родена, за да създава кадри за българското училище. И това е голямата мисия на Университета през всички тези 133 години от него..
30.00 лв. 22.50 лв.
Education 4.0 and innovative techniques in teaching
-25 %
Assoc. Prof. Nadya Velinova-Sokolova, PhD, is a lecturer in the Department of Finance and Accounting at the Faculty of Economics and Business Adminisration, Sofia University “St. Kliment Ohridski”. She received her education at the University of National and World Economy - bachelor’s and maste..
22.00 лв. 16.50 лв.
Pedagogical Portfolio - English
-25 %
Contains internship biography forms; list of 15 lesson plans; a list of 15 lesson observation protocols; list of 15 pedagogical essays.In English...
10.00 лв. 7.50 лв.
Pedagogical Portfolio - Greek
-25 %
Contains internship biography forms; list of 15 lesson plans; a list of 15 lesson observation protocols; list of 15 pedagogical essays.In Greek...
10.00 лв. 7.50 лв.
Test to Learn and Learn to Take Tests vol.1
-25 %
Test to Learn and Learn to Take Tests is a textbook designed to facilitate successful second language learning for students of the English language.It is especially aimed at students who are studying to become language teachers at the Faculty of Preschool and Primary School Education at “St. Kliment..
16.00 лв. 12.00 лв.
Test to Learn and Learn to Take Tests vol.2
-25 %
Test to Learn and Learn to Take Tests is the second book of a series of textbooks designed to facilitate successful second language learning for students of the English language.It is especially aimed at students who are studying to become language teachers at the Faculty of Preschool and Primary Sc..
14.00 лв. 10.50 лв.
Test to Learn and Learn to Take Tests 3 is the third book of a series of textbooks designed to facilitate successful second language learning for students of the English language.It is especially aimed at students who are studying to become language teachers at the Faculty of Educational Studies and..
The Empathy Concept: Measures and Application in Education
-25 %
The book is a practical introduction to the concept of empathy, its measures and application in education. It is designed as a coursebook for students who are taking the course in “Empathy and Communication in Language Education” offered on the degree programmes for language teachers at the Facutly ..
10.00 лв. 7.50 лв.
THE MAGIC TEACHER. TEACHER EFFICACY AND EMPATHY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
-25 %
This book is based on my phd thesis which I wrote as a researcher on the academic doctoral degree programme “Corso di Dottorato di Ricerca in Psicologia dell’Orientamento e dei Processi di Apprendimento, Università la Sapienza, Medicina e Psicologia, XXIV Ciclo”, under the supervision of my tutor Pr..
15.00 лв. 11.25 лв.
Академични полета на социалната педагогика
-25 %
СЪДЪРЖАНИЕАкадемичният статут на социалната педагогика - проф. дпн Клавдия Сапунджиева   9Клавдия Сапунджиева - Възгледи за социалната педагогика в българския периодичен печат в края на XIX и началото на XX век  25Марина Пиронкова - История на социалното дело в България до 1944 г. &nb..
15.00 лв. 11.25 лв.
Една от големите промени в областта на образованието е създаването на нова концепция, наречена приобщаващо обучение. Същността на това обучение е свързана с обучение на деца с увреждания (съвременният термин е деца със специални образователни потребности) паралелно със здравите деца в масовия клас. ..
Книгата разглежда приобщаващото обучение, насочено към деца със специални образователни потребности. Алтернативните подходи са различни от общоприетите и не са нито медицински, нито чисто педагогически, нито психологически, макар че за тяхното реализиране се използват и прийоми от медицината, и ..
Антология Социална работа е емблематично заглавие в сферата на социалната работа и един от най-популярните учебници в тази научна област във Великобритания. Книгата има вече 3 издания - последното е от 2007 г., а настоящият превод е по второто издание от 2002 г. Книгата е под научната редакция н..
Антология. Неформално образование
-25 %
Изданието представя типични за днешното социално време и пространство интердисциплинарни визии и практики без претенции за концептуална изчерпателност, пределна стилистична прецизност или аспектна достатъчност. В този смисъл Антологията би следвало да се възприема като първа стъпка в проследява..
16.00 лв. 12.00 лв.
Арт анимация в образованието. Учители и ученици в драматично взаимодействие
-25 %
Книгата на Радка Василева е сериозен опит да бъде представена цялостно, системно и чрез научно обоснован концептуален подход една мултиобразна, визуално-сензитивираща, ролево и събитийно интерпретационна и рефлексивно ориентирана образователна парадигма, която тя определя като Арт анимация за об..
19.00 лв. 14.25 лв.
Базови методически подходи за трансверсални компетентности. Просто 6+
-25 %
Акцентът на монографията попада върху шестте основни подхода в съвременното образование – генеалогичен, аксиологичен, интердисциплинарен, мултисензорен, холограмен, експертен – като е добавен и седми – регионален. Авторката се стреми да отговори на множество въпроси за новата роля на образованието в..
12.00 лв. 9.00 лв.
БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ (1934 – 1939) РЕФОРМИ, НАЦИОНАЛИЗЪМ, ДЪРЖАВНО-ГРАЖДАНСКО ВЪЗПИТАНИЕ
-25 %
Книгата хвърля поглед върху особеностите на българската образователна система в периода 1934 – 1939 г. В нея са разгледани възгледите за развитието на родната просвета на дясноавторитарните организации и политическия кръг „Звено“. Изследването разширява представите за просветните реформи, проведени ..
30.00 лв. 22.50 лв.
Българското образование между съветизацията и традицията 1948-1959
-25 %
Българското образование между съветизацията и традицията в периода 1948-1959 г...
6.00 лв. 4.50 лв.
Сборникът е резултат от състоялата се на 9 и 10 ноември 2018 г. в Департамента за информация и усъвършенстване на учители осма поредна научна конференция. В нея взеха участие представители на научната и педагогиче¬ската общност от цялата страна, Министерството на образованието и науката, РУО, Синдик..
Всичко да става за поука
-25 %
Книгата проучва факторите, влияещи на успешното учене на втори език с цел да се открият факти, които да са условия за повишаване на ефективността и ефикасността на педагогическото въздействие (фактори за осигуряване на качеството на обучението)...
16.00 лв. 12.00 лв.
Настоящият сборник цели да запълни съществуваща празнота по отношение на съвременната учебно-помощна литература за подготовката на бъдещи педагози в университетска среда в областта на теорията на възпитанието. Ценността на изданието е в различието на стилове и подходи към изследването на конкретните..
Възпитанието в демократичното общество - същност, проявления, перспективи
-25 %
Не е лесно да бъдеш демократичен, тъй като това означава да си готов да отстояваш възгледите си, но и да чуваш мнения, различни от твоето, като си склонен да правиш допустими компромиси в рамките на спазването на закони и други нормативни документи. Не може да бъдеш демократичен, ако не си толеранте..
8.00 лв. 6.00 лв.
Говорна терапия
-25 %
Проф. дпн Цветанка Ценова е специалист с дългогодишно присъствие в теорията и практиката на логопедията. „Говорна терапия“ е шести поред неин труд, продължение и доразвитие на издадената през 2001 г. „Терапия на артикулационните нарушения“. Тук говорната патология е подробно описана в съвременна тео..
30.00 лв. 22.50 лв.
В монографията „Говорно, езиково и когнитивно развитие при деца с церебрална парализа“ д-р Елена Бояджиева-Делева представя своите проучвания и споделя опита си в изясняването на картината на комуникативните и когнитивните нарушения при детската церебрална парализа. Трудът е в интердисциплинарна обл..
Граждански ценности и гражданско образование
-25 %
Лиляна Стракова е преподавател във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по дисциплините „Гражданско образование“, „Професионални ценности и норми в социалната работа“, „Антикорупционно образование“ и др. Автор е на около 60 публикации. Създава и ръководи Център по ..
20.00 лв. 15.00 лв.
Гражданско образование в детската градина и в началното училище
-25 %
Мирена Легурска е преподавател по гражданско образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ. Интересите є са в областта на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти, в областта на педагогиката, психологията и гражданското образование. В книгата се разгле..
15.00 лв. 11.25 лв.
Showing 1 to 28 of 145 (6 Pages)