Banner
Instagram
Адрес
София 1164, кв. „Лозенец“, ул. „Златовръх“ 30
За контакти

Директор
тел.: 02 8161 287
e-mail: vstefanov@unipress.bg

Главен редактор
тел.: 02 8161 310
e-mail: borisova@unipress.bg

Счетоводство
тел.: 02 8161 233
e-mail: ivanov@unipress.bg
e-mail: accounting@unipress.bg

Предпечат
тел. 02 8161 285
e-mail: mladenov@unipress.bg
тел.: 02 8161 222
e-mail: serafimova@unipress.bg
e-mail: ilieva@unipress.bg
e-mail: abadzhieva@unipress.bg
e-mail: petrova@unipress.bg

Редакционен отдел
тел. 02 8161 231
e-mail: shukadarova@unipress.bg
e-mail: kralikova@unipress.bg
e-mail: stoyanova@unipress.bg
e-mail: peeva@unipress.bg
e-mail: dimitrova@unipress.bg

Маркетинг и продажби
email: sale@unipress.bg

Връзки с обществеността и реклама
тел.: 02 8161 454
email: pr@unipress.bg