Banner
Instagram
Адрес
София 1164, кв. „Лозенец“, ул. „Златовръх“ 30
За контакти

Директор
тел.: 02 8161 287
e-mail: vstefanov@unipress.bg

Главен редактор
тел.: 02 8161 310
e-mail: borisova@unipress.bg

Счетоводство
тел.: 02 8161 233
e-mail: ivanov@unipress.bg
e-mail: accounting@unipress.bg
e-mail: serbezov@unipress.bg

Предпечат
тел. 02 8161 601
e-mail: matov@unipress.bg
тел.: 02 8161 309
e-mail: nikov@unipress.bg
e-mail: abadzhieva@unipress.bg
e-mail: georgieva@unipress.bg

Редакционен отдел
тел. 02 8161 231
e-mail: kralikova@unipress.bg
e-mail: stoyanova@unipress.bg
e-mail: peeva@unipress.bg
e-mail: dimitrova@unipress.bg

Началник производство
e-mail: print@unipress.bg
тел. 02 8161 492

Маркетинг и продажби
e-mail: sale@unipress.bg
тел. 02 8161 417

Юрист
тел. 02 8161 601
e-mail: kondev@unipress.bg

Връзки с обществеността и реклама
тел.: 02 8161 417
e-mail: pr@unipress.bg
e-mail: e-book@unipress.bg