Banner
Instagram
-15%
Алманах на ръководните длъжности в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - unipress.bg
За съставянето на справочника е използвана информация от алманасите на СУ „Кл. Охридски“ от 1939 и 1988 г., от протоколите от заседания на Академическия съвет, на факултетните и деканските съвети, от ..
-50%
Антология на българските фолклорни изпълнители - том 1 - unipress.bg
Книгата е единствена по рода си в българската литература. Това е приносен труд на Тодор Бакалов - човек, много добре запознат с проблемите на българския фолклор. Самият той, великолепен изпълнител на ..
-50%
Антология на българските фолклорни изпълнители - том 2 - unipress.bg
Книгата е единствена по рода си в българската литература. Това е приносен труд на Тодор Бакалов - човек, много добре запознат с проблемите на българския фолклор. Самият той, великолепен изпълнител на ..
-50%
СБХ - съюзът и неговите председатели. Четиво с продължение - unipress.bg
Книгата е написана по повод 80 години от провеждането на първия конгрес на Съюза на българските художници през 2012 г...
-15%
Семейно право. Тълкувателен справочник - unipress.bg
Книгата има за цел в справочна форма да предложи на читателите пълна информация по въпросите на семейното право у нас. Изложението в нея е подредено по тематичен принцип и следва структурата на Семейн..
Справочник 2019. Факултет по педагогика - unipress.bg
Справочникът съдържа информация за структурата на Факултета по педагогика, за структурата на бакалавърската и магистърската степени, както и условията на тяхното придобиване. Представени са целите и з..
-15%
Справочник за кандидат-студенти 2018-2019 - unipress.bg
Настоящият справочник е основно помагало за кандидатстващите в най-голямото и престижно висше училище у нас – Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Състои се от три части.В първата ч..
-15%
Справочник за кандидат-студенти 2019-2020 - unipress.bg
Справочник за кандидат-студенти 2019-2020 - Reference Books..
-15%
Справочник за кандидат-студенти 2021-2022 - unipress.bg
Настоящият Справочник е основно помагало за кандидатстващите в най-голямото и престижно висше училище у нас – Софийския университет „Св. Климент Охридски“.В Справочника ще намерите в подреден и синтез..
-15%
Справочник за образователно-квалификационна степен Магистър 2019/2020 - unipress.bg
Справочник за образователно-квалификационна степен Магистър 2019/2020 - Reference Books..
Showing 1 to 11 of 11 (1 Pages)