МЕНЮ
КОШНИЦА

Е-книги - unipress.bg

Електронните книги могат да бъдат платени само чрез EPay.bg.

След получаване на плащането, в профила си в сайта ще видите линка за изтегляне на желаната от вас книга.

Разработка на мултиплатформени мобилни приложения с Flutter. E-книга
Е-КНИГА
Учебникът запознава с възможностите на Flutter SDK за разработване на мобилни приложения за Android и iOS устройства. Материалът е адаптиран както за напълно начинаещи, а така също за опитни разработчици на мобилни приложения, използващи други платформи. Разглеждат се базови въпроси, свързани със съ..
11.00 лв.
ЗАПАДНИЯТ МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ В ЕГЕЯ – ФРАНКИ И ВЕНЕЦИАНЦИ (XIII – XV ВЕК). E-КНИГА
Е-КНИГА
Д-р Никола Дюлгеров е възпитаник на Френската езикова гимназия във Варна. Завършва специалност „История“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2004 г. спе-циализира в Янинския университет, Гърция. В периода 2006 – 2012 г. е учител по история в IX ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, София. ..
21.00 лв.
Непознатите познати. Е-книга
Е-КНИГА
Д-р Чавдар Кирилов защитава магистърска степен по археология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където работи и преподава от 2006 г., и докторат в Университета „Йохан Волфганг Гьоте“ във Франкфурт на Майн (Германия). Научните му интереси са в сферата на археологията на Късната античност..
38.00 лв.
Тъканни култури при някои лечебни растения в България Е-книга
Е-КНИГА
Лечебните и ароматни растения са ценен източник на растителни вторични метаболити, които са важни за здравето на хората. Над три четвърти от световното население разчита за лечебни цели главно на растения, растителни продукти и екстракти за лечебни цели. Поради нарастващото приложение на лечебнит..
12.00 лв.
РЕЛАЦИОННИ БАЗИ ОТ ДАННИ В УЧИЛИЩНИЯ КУРС ПО ИНФОРМАТИКА - E-BOOK
Е-КНИГА
В учебника е направен опростен прочит на основен университетски курс по релационни бази от данни, така че да може да бъде адаптиран за ученици от различни видове средни училища. Чрез спазване на основните дидактически принципи е направена проекция на академичните знания в учебно съдържание за съотве..
18.00 лв.
Българското образование (1934-1939)
Е-КНИГА
Настоящето изследване си поставя за цел да хвърли проучи най-важните аспекти от развитието на българското образование в периода 1934 – 1939 г. Основание за поставянето на посочените хронологически граници на изследването е убеждението на автора, че от началото на Втората световна война установеното ..
26.00 лв.
ВЪЗМОЖНОСТИ НА МЕТОДА СРАВНИТЕЛНО СКАНИРАНЕ (cSM) ПРИ АНАЛИЗА, ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ ОТ ТИП „ИЗБОР ПО ПРЕДПОЧИТАНИЕ“
Е-КНИГА
Книгата представя теоретичните основи и изчислителните алгоритми на иновативната технология за обработка, анализ, визуализация и интерпретация на психологически експериментални данни, наречена метод на сравнителното сканиране (cSM). Книгата обхваща дисертационния труд на автора за присъждане на обра..
35.00 лв.
Дневникът на Етерия. Peregrinatio ad loca sancta. Поклонение до Светите земи. Е-книга
Е-КНИГА
Изследването има за цел популяризиране на древния литургичен извор „Peregrinatio ad Loca Sancta” – „Поклонение до Светите земи” (от IV век), познат като “Peregrinatio Aetheriae”, “Itinerarium Egeriae” – „Дневникът на Етерия”, сред академичната общност – студенти, преподаватели и изследователи, к..
20.00 лв.
НАПОЛЕОН БОНАПАРТ В БРИТАНСКОТО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ (1796 – 1815) E-BOOK
Е-КНИГА
Д-р Любомир Кръстев е преподавател по Нова история в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Неговите интереси са в областта на историята на Великобритания през XIX в. и международните отношения в Модерната епоха.Настоящата монография разглежда въпроса за присъствието ..
14.00 лв.
Српски jeзик. B1/B2 - E-BOOK
Е-КНИГА
Учебникът по сръбски език (ниво B1 / B2) e насочен към овладяване на езикови знания и комуникативни умения, съобразени с изискванията за чуждоезиковото обучение на Общоевропейската езикова рамка. В концепцията на учебника са застъпени и актуалните южнославянски дидактични модели, отчитащи тясното вз..
21.00 лв.
ЕВРОПА ПРЕДИ ЕВРОПА. Проектите за Трета сила, Европейска федерация и Съединени европейски щати и тяхната съдба,  1945 – 1949 г. Е-книга
Е-КНИГА
Сътворяването на тази Европа, която познаваме от последните 72 години, започва в онази позабравена Европа, която непосредствено след края на Втората световна война и на прага на Студената война създава условията за успеха на първия реализиран план за континентално единство след векове на провале..
18.00 лв.
КУЛТЪТ КЪМ ЮПИТЕР В ДОЛНА МИЗИЯ ПРЕЗ РИМСКАТА ЕПОХА. Е-книга
Е-КНИГА
Настоящата книга е посветена на Юпитер, върховното божество в пантеона на древните римляни, и на проявите на неговия култ в Долна Мизия. Богът е покровител на римската държава още от самото ѝ възникване, а по-късно е смятан за небесен защитник на императора и това е основната причина за популярностт..
19.00 лв.
ПРОПОРЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ИЗБОРИ И ЕЛЕКТОРАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. Е-книга
Е-КНИГА
Изборите за представителни органи на управление безспорно имат голямо значение за политическото развитие на всяко съвременно общество. В условията на модерната демокрация електоралният процес представлява основният канал, чрез който се реализира народният суверенитет. Изборите имат своето значение и..
25.00 лв.
Висшата флора на Земенската планина Е-книга
Е-КНИГА
Земенската планина е част от Знеполския флористичен район. Обявена е за защитена зона по NATURA 2000 (Защитена зона Земен BG 0001012) поради изключителната си ботаническа важност. Варовиковата скална основа е предпоставка за голямо флористично богатство на сравнително малка площ. В резултат на това ..
18.00 лв.
Строителна керамика и архитектурна теракота от Аполония Понтика (VI в. пр. Хр. – III в. пр. Хр.) Е-книга
Е-КНИГА
Д-р Даниела Стоянова е преподавател по архитектурна археология в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Нейните изследователски интереси и публикации са свързани с археологията и архитектурата на Древна Тракия и гръцките колонии по Западния бряг на Черно море. Дългого..
26.00 лв.
Българското Средновековие по страниците на ГСУ. Историко-филологически факултет. Е-книга
Е-КНИГА
Българското Средновековие по страниците на Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет. ..
14.00 лв.
ШУМЪТ ОТ ДЕБРИ И БАЛКАНИ Е-КНИГА
Е-КНИГА
В историята на Третата българска държава периодът 1941-1944 г. се характеризира с тежък вътрешнополитически конфликт.Книгата проследява как се развива партизанското движение в България и какви цели преследва, колко са участниците в него, броят на загиналите и по какъв начин погиват партиза..
30.00 лв.
Анжуйските владения на Балканите (XIII – XIV в.). Е-книга
Е-КНИГА
Д-р Никола Дюлгеров е роден във Варна. Възпитаник е на Френската езикова гимназия в морския град. Завършва специалност „История“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2004 г. специализира в Янинския университет, Гърция. Учител по история в IX френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ла ма..
15.00 лв.
На път. Миграцията в жизнения опит на българските емигранти в Европейския съюз Е-книга
Е-КНИГА
Емиграцията на български граждани в Европейския съюз е социален процес, който поставя своя отпечатък върху съвременното развитие на нашето общество. Тази книга е посветена на жизнения опит на мобилните българи и представя техните виждания за причините, трудностите и надеждите, с които те правят този..
13.80 лв.
В лабиринта на Платон и Аристотел е-книга
Е-КНИГА
Димка Гичева е родена през 1964 г. Завършва философия през 1987 г. в СУ "Св. Климент Охридски". От 1988 г. е аспирант, а от 1990 - асистент по история на античната философия. Дисертацията й е върху проблема за телеологизма във философията на Аристотел.Първата й книга - "В лабиринта на Платон и А..
9.00 лв.
Александрия II е-книга
Е-КНИГА
Настоящата книга е продължение на излязлата към началото на 2003 г. "Александрия. Разкази за книги, хора и градове". Събраните в нея текстове са били публикувани като доклади от конференции, статии в списания и сборници, части от академични трудове и предговори на книги. Изключение прави..
9.00 лв.
Фантастичното през античността - е-книга
Е-КНИГА
Николай Гочев е роден на 9 юни 1964 г. в София. Завършва НГДЕК „Константин-Кирил Философ“ и Атинския университет. Преподава в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ От 1999 г. е доктор по старогръцка литература, а от 2003 г. – доцент. Ръководител е на магистърската програма „Антична култу..
6.00 лв.
Stasis and Ecstasy: Archaeologies of the early modern self - E-книга
Е-КНИГА
ContentsPART ONEPROLOGUE ........................................................................................................ 7I. Pre-texts ............................................................................................................ 71. Moria’s Mirror ..............................
18.00 лв.
Ποικιλία. Една книга за класическите гръцки мислители e-book
Е-КНИГА
В книгата са събрани статии и студии, които показват богатството и красотата на класическата гръцка мисловност - както основните схващания на най-известните философи, така и малко тематизирани аспекти на философското мислене на европейската идея за история...
9.00 лв.
Първите староруски князе светци (Образи, символика, типология) Е-книга
Е-КНИГА
Книгата на Илиана Чекова, преподавател по руска литература в СУ „Св. Климент Охридски“, е посветена на проблема за светостта в старата руска литература през най-ранния, киевски или предмонголски период от нейния развой. Целта на книгата e да задълбочи представата за механизмите, чрез които се из..
9.00 лв.
Старогръцката литература – Е-книга
Е-КНИГА
Книгата е написана под формата на диалог. Участниците в него познават добре старогръцката литература. Дванадесет души – пет мъже и седем жени продължават своя разговор 16 „дни“, в които изясняват спецификите на литературата от този период...
12.60 лв.
Творчеството на Кирило-Методиевите ученици при изучаването на литература в средното образование - E-книга
Е-КНИГА
Книгата е съвременен прочит и интердисциплинарен анализ на Кирило-Методиевото дело и старобългарската християнска кни­жнина, които са залегнали в основите на българската култура и са предмет на изучаване в общообразователното училище. Класически­те творби на учениците на светите братя, създадени ..
6.00 лв.
И нека едната ръка знае какво прави другата - Е-книга
Е-КНИГА
Д-р Снежана Зарева-Гарфънкъл е дългогодишен преподавател по теория на литературата в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Като стипендиант на фондация „Фулбрайт“ заминава за САЩ, където изнася лекции в Пенсилванския университет (PEN) и в университета „Рътгърс“ („Rutgers“). Автор е на кн..
7.80 лв.
Показва 1 до 28 от 28 (1 страници)