Banner
Instagram
-40%
Stasis and Ectasy: Archeologies of the early modern self - e-book - unipress.bg
ContentsPART ONEPROLOGUE ........................................................................................................ 7I. Pre-texts ..........................................................
-30%
И нека едната ръка знае какво прави другата - unipress.bg
Д-р Снежана Зарева-Гарфънкъл е дългогодишен преподавател по теория на литературата в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Като стипендиант на фондация „Фулбрайт“ заминава за САЩ, където из..
-30%
Истина и смисъл. Категории на логическия анализ Е-КНИГА - unipress.bg
Истината е основополагаща характеристика на човешкото отнасяне към действителността. Ние се интересуваме от истини, питаме за истини, съобщаваме истини и, по-общо, улавяме моменти в потока на постоянн..
-30%
Творчеството на Кирило-Методиевите ученици при изучаването на литература в средното образование - E-book - unipress.bg
Книгата е съвременен прочит и интердисциплинарен анализ на Кирило-Методиевото дело и старобългарската християнска кни­жнина, които са залегнали в основите на българската култура и са предмет на изуч..
Показва 1 до 4 от 4 (1 страници)

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
И ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА „АТИНА ЮНИ“

ПРЕДСТАВЯТ

ОЩЕ ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА

 

Въз основа на договор за сътрудничество между Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ и „Атина Аппс“ ЕООД от м. март 2019 г. издателството предлага на своите автори допълнителна възможност за разпространение на учебна и научна литература чрез стрийминг платформата Атина Юни.

Платформата предлага достъп до учебна и научна литература и статии на базата на месечен абонамент. Създадена е с цел публикуване и разпространение на съдържание с платен достъп при осигурена защита от сваляне/копиране на устройствата на потребителите. Притежава капацитет за обслужване на неограничен брой потребители.

В тази връзка каним автори на научни книги и статии да предоставят свои pdf файлове, които да бъдат качени в платформата, както и да попълнят формуляр на договор.

Файлове се приемат на e-book@unipress.bg.

Предоставяме формуляр на договор и декларация за личните данни.

Попълнените формуляри следва да се предадат в Университетско издателство лично или чрез Деловодството.

За допълнителна информация тел.: 02 81 61 310.

След тестовия период договорите ще се подновят, като се включат финансовите условия.

Предложението е още една възможност за разпространение на научната продукция и не ограничава правото на издателството да продава своите издания, предоставени като съдържание.

Електронната платформа е предназначена за студентите, като ще се стреми да предлага най-доброто специализирано съдържание, необходимо за професионалното им обучение.