МЕНЮ
КОШНИЦА

Периодика - unipress.bg

Тема на броя: „Плененото богословие“: Православната ни църква, духовната академия и държавна сигурност...
9.00 лв.
Тема на броя: Християнската аскезаСъдържаниеДоц. д-р Емил Трайчев. Антиохийското тълкувателно предание – търсене на Богочовека Христос, с. 7Д-р Хелена Панцова (Братислава). Геронтий: Житието на св. Мелания Младша, с. 13Д-р Юлия Златкова (София). Женското покровителство над манастирите в Светите земи..
9.00 лв.
В брой 2/2020 на списанието поместваме както текстове от проекта ДОГМАТИЧЕСКИ ИЗВОРИ ЗА БОРБАТА С ИКОНОБОРСТВОТО, под ръководството на доц. д-р Димо Пенков, така и работи на докторанти в Богославския факултет при Софийския университет, но също и една гостенска лекция на директора на „Източноцърковни..
9.00 лв.
Настоящият брой на сп. Forum Theologicum Sardicense, с предходно заглавие Богословска мисъл, включва статии, посветени на темата за духовното съзерцание в паламитското богословие и неговите проявления в иконографията. Тези статии представят резултатите на проект „Образът и свещеното изображение в па..
9.00 лв.
Уебсайт на списанието: https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturataТема на броя: Култура и пандемияСъдържаниеДжерард Деланти. Шест политически философии в търсене на един вирус: Критически перспективи към коронавирусната пандемия (Прев. от английски: Милена Попова) / 11Манфред Герстенф..
12.00 лв.
СЪДЪРЖАНИЕПредговор 5Иван Йовчев, Православно-старокатолическият диалог (преговори за обединение) 7Ик. Стефан (Стойчо) Стайков, Свети свещеномъченик Иполит, епископ Римски 45Стоян Малинов, Българските автори на Света Златоустова Литургия 59Любомир Игнатов, Църковната химнография и музика в твореният..
9.00 лв.
сп. Богословска мисъл 1/2019
Изчерпан
СЪДЪРЖАНИЕПредговор 5Дякон Иван Стоянов Иванов (Кюмурджийски) – Трисветата песен“ във византийската и старобългарска литургична практика. Характеристики, особености и употреба в богослужебната традиция на Църквата 7Павел Павлов, Богословското свидетелство на църковния историк проф. Христо Стоян..
СЪДЪРЖАНИЕПредговор 5Николай Глубоковский, О канонической значимости т.наз. „права“ ставропигии. По поводу книги епископа Знепольскаго Паисии „Ставропигиите от каноническо гледище с огред към храма Св. Александър Невски“ в гр. София, 1924 г. Svetoslav Riboloff, Dogmatic Theology in Bulgaria dur..
9.00 лв.
сп. Богословска мисъл 1/2018
Изчерпан
СЪДЪРЖАНИЕПредговор 5Емил Трайчев, Канонът на Новия Завет и 39-то пасхално (празнично) послание на св. Атанасий Александрийски 7Александър Омарчевски, Св. Атанасий Александрийски в изгнание (335-346) 19Елена Николова, Св. Атанасий Велики и борбата му срещу арианската ерес от Никея до Сердика 33Павел..
„Политически изследвания“ е периодично академично списание, създадено през 1991 година като теоретично издание на Българската асоциация по политически науки. Списанието публикува изследователски текстове от всички области на политическите науки. Статиите за публикация в списанието се одобряват след ..
10.00 лв.
Уебсайт на списанието: https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturataТема на броя: Литературната история днес - част втораСъдържаниеМарко Юван. Национални и сравнителни литературни истории в Словения: история, настоящ статус и бъдещи изгледи (Прев. от английски: Андриана Хамас) / 11Гун-Брит Колер,..
12.00 лв.
Уебсайт на списанието: https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturataТема на броя: Литературната история днесСъдържаниеМари Врина-Николов. Въведение (Към списание „Слово“ № 50, „Как да мислим литературната история през XXI век в евразийското пространство?“) (Прев. от френски: ГълъбинаЗахариева) / ..
12.00 лв.
Уебсайт на списанието: https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturataТема на броя: Компаративистиката днесСъдържаниеТод Преснър. Компаративистиката в епохата на дигиталната хуманитаристика: за възможните сценарии на бъдещето на една дисциплина (Превод от английски: Милена Попова) / 11Сравнително л..
10.00 лв.
сп. Българска реч, кн.1/2020
Изчерпан
Списание за езикознание и езикова култураИздание на Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съвместно с Фондация „Проф. д-р Максим Младенов“СЪДЪРЖАНИЕБЪЛГАРСКОТО СЛОВНО БОГАТСТВОЛексикологични етюди 14 – Борис Парашкевов / 7Nomina actoris в Речника..
Уебсайт на списанието: https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturataТема на броя: Дигиталната хуманитаристикаСъдържаниеМатю Киршенбаум. Какво е дигитална хуманитаристика и какво е нейното място в департаментите по английски език и литература? (Прев. от английски: Ружа Мускурова) / 9Сюзън Шрайбман..
10.00 лв.
сп. Съвременна лингвистика, бр. 2/2019
Изчерпан
Списание на Факултета по славянски филологии в СУ "Св. Климент Охридски"СЪДЪРЖАНИЕУводни думи / 15ЛИНГВИСТИЧЕН ФОРУММихаела МосковаУпотреби на конклузива при предаване на чужда реч в подчинено изречение с глагол за предаване на чужда реч в главното / 19Димитър ГеоргиевГенериране на подчинените изреч..
сп. Съпоставително езикознание, кн. 1/2020
Изчерпан
СПИСАНИЕ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ХLV, 2020, № 1D. Stern, M. Nomachi, B. Belić. Linguistic Regionalism in Eastern Europeand Beyond (C o r i n n a L e s c h b e r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84В. Сумрова. Новите феминални названия в ..
Настоящият брой на списанието предлага няколко текста от три балкански страни, написани на три балкански езика − български, гръцки и румънски. В тома са публикувани изслeдвания от областта на църковно-правната и социално-пастирската тематика, библеистиката и светоотеческата книжнина. Авторите са как..
9.00 лв.
Настоящият брой на списанието представя три текста, включително и един на гръцки език, свързани с църковното пеене. Това е необичайно, защото в богословските среди на църковното пеене се гледа главно като на практическа дисциплина и изключително рядко на него се посвещават теоретични разработки. Сле..
9.00 лв.
сп. Българска реч, кн.2-3/2019
Изчерпан
Списание за езикознание и езикова култура. Втора и трета книжка на списанието „Българска реч“ за 2019 г. е посветена на проф. дфн Юлияна Стоянова. от Катедрата по български език на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Разнообразието от тематични области, застъпени в..
В настоящия брой на списанието са представени няколо автора от три балкански страни − България, Гърция и Румъния. Разнородните теми все пак са обединени от четири тематични кръга. Единият е посветен на библейската наука, която е основа за цялото православно богословие. Вторият е съсредоточен върху к..
9.00 лв.
„Политически изследвания“ е периодично академично списание, създадено през 1991 година като теоретично издание на Българската асоциация по политически науки. Списанието публикува изследователски текстове от всички области на политическите науки. Статиите за публикация в списанието се одобряват след ..
10.00 лв.
сп. Philologia. Vol. 36/2019
Изчерпан
Philologia is an international academic publication in the fi eld of philology – linguistics, literary studies, translation, cultural studies. It was established by the Faculty of Classical and Modern Philology at Sofi a University St. Kliment Ohridski in 1977. The materials published in the journal..
Уебсайт на списанието: https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturataСъдържаниеЛонгкси Занг. Канон и световна литература (Прев. от английски: Ружа Мускурова) / 9Алистър Фаулър. Жанр и литературен канон (Прев. от английски: Георги Георгиев) / 21Тадеуш Шчербовски. Литературният канон като временен и..
10.00 лв.
Кръг. Списание на младия японист, бл. 8/2019
Изчерпан
КРЪГ – СПИСАНИЕ НА МЛАДИЯ ЯПОНИСТ е първо по рода си профилирано печатно издание в България. Осъществява се като дългосрочен проект, създаден по идея на професор дфн Бойка Цигова. Неговата цел е по-мащабно представяне и популяризиране на японската култура в България чрез съвместните усилия на студен..
Настоящият брой на списанието изпълнява своя ангажимент към докторантите на Богословския факултет, като съдържа преди всичко текстове, писани и четени от тях по повод Св. Климентовите докторантски четения.Специално място в броя е отделено на класическия текст на о. Стефан Цанков „Принципните труднос..
9.00 лв.
С настоящия брой списание Forum Theologicum Sardicense (с предишно заглавие „Богословска мисъл“) изпълва своята двадесета година като официално периодично издание на Богословския факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“. СЪДЪРЖАНИЕПредговор 5Dietmar Schon - Die Orthodoxie im Di..
9.00 лв.
Кръг. Списание на младия японист, бл. 7/2019
Изчерпан
КРЪГ /СПИСАНИЕ НА МЛАДИЯ ЯПОНИСТ е първо по рода си профилирано печатно издание в България. Осъществява се като дългосрочен проект, създаден по идея на професор дфн Бойка Цигова. Неговата цел е по-мащабно представяне и популяризиране на японската култура в България чрез съвместните усилия на студент..
Показва 1 до 28 от 44 (2 страници)