Banner
Instagram
сп. Philologia. Vol. 35 - unipress.bg
Journal’s scopePhilologia is an international academic publication in the field of philology – linguistics, literary studies, translation, cultural studies. It was established by the Faculty of Classi..
сп. Богословска мисъл, кн. 1/2014 - unipress.bg
сп. Богословска мисъл, кн. 1/2014 - Периодика..
сп. Българска реч, кн.1/2018 - unipress.bg
Списание за езикознание и езикова култура..
сп. Българска реч, кн.1/2019 - unipress.bg
Списание за езикознание и езикова култура..
сп. Литературата, кн.18/2016 - unipress.bg
тема на броя: Теоретични въпроси на превода ..
сп. Литературата, кн.19/2017 - unipress.bg
Тема на броя: Литература и фантастика ..
сп. Литературата, кн.20/2018 - unipress.bg
Съдържание Гаятри Чакраворти Спивак, Преосмисляне на компаративизма (прев. от английски Ружа Мускурова) / 9Жул Дюпюи, Мигрантска литература (прев. от френски: Павлина Рибарова) / 33Лиз Говен, М..
сп. Политически изследвания, бр.1-2/2017 - unipress.bg
Тема на броя: (Национал)популизмът..
сп. Съвременна лингвистика, бр. 1/2018 - unipress.bg
Списание на Факултета по славянски филологии в СУ "Св. Климент Охридски"..
сп. Съвременна лингвистика, бр. 1/2019 - unipress.bg
Списание на Факултета по славянски филологии в СУ "Св. Климент Охридски"..
сп. Съпоставително езикознание, кн. 3/2018 - unipress.bg
Настоящият брой на сп. Съпоставително  езикознание е посветен на значимо събитие в  научния живот на езиковедската общност не само България – XVI международен конгрес на славистите в Белград..
сп. Съпоставително езикознание, кн. 3/2019 - unipress.bg
Списание на СУ "Св. Климент Охридски", XLIII, 2018, №2..
сп. Съпоставително езикознание, кн.2/2018 - unipress.bg
Списание на СУ "Св. Климент Охридски", XLIII, 2018, №2..
Трети международен конгрес по българистика 23-26 май 2013 г., София. Секция История и арехеология - unipress.bg
Трети международен конгрес по българистика 23-26 май 2013 г., София. Секция "История и арехеология" - Периодика..
Показва 1 до 14 от 14 (1 страници)