Banner
Instagram
-15%
Rehabilitation and Multi-Stakeholder Partnerships On Security in Post-Conflict Situations - unipress.bg
The case of Afghanistan and the consequences for the European Union..
-15%
Rights and Values in an Expanding Euripe: A Mutual Enrichment through Different Traditions - unipress.bg
One of the crucial questions, which emerges in the process of the EU expansion is “How to avoid the alienation of the values and rights from the vivid culture of the European nations?” No doubt, they ..
-15%
The Addressees of the EU Internal and External Policy: De Jure and De Facto - unipress.bg
The International symposium dedicated to the 120th Anniversary of Sofia University and the 50th Anniversary of the Commencement of the European Economic Community was organized by the Department of Lo..
Аз съм гражданин на Европейския съюз. Учебно помагало - unipress.bg
Изданието включва методически разработени теми по основни въпроси на европейската интеграция. То е в помощ на учителите, които имат отношение към преподаването на знания за Европа на ученици от средни..
-50%
България - член на Европейския съюз: институционален (авто)портрет - unipress.bg
Основната цел на изследването е да разкрие причините, поради които резултатът от провеждането на публични политики в България има обществено деструктивен характер...
-10%
Външнотърговските отношения между ЕС И Руската федерация - unipress.bg
Д-р Роксана Трифонова е постдокторант и хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Темата на дисертационния є труд е „Външнотърговските отношения между Европейския съюз и Руската федерация – ..
Демократизация чрез интеграция? Поуки от Източното разширяване на Европейския съюз - unipress.bg
Въпреки че литературата върху насърчаване на демокрацията разпознава важността на модела на ЕС за демократизация чрез интеграция, който действително е имал положително въздействие върху посткомунистич..
-15%
Европейска идентичност: теоретични дилеми и аналитични подходи - unipress.bg
Тази книга е за европейската идентичност, за способността ни да се идентифицираме с Европа и с Европейския съюз и условността на тази идентификация, но книгата е преди всичко теоретичен опит да се осм..
-15%
Европейските ценности в днешното българско общество - unipress.bg
Екип от български социолози подлагат на анализи и интерпретации данните за България от четвъртата вълна на European Values Survey 2008/2009 г. Крупното изследване се провежда през девет години. Автори..
Европейският съюз след 2020 г. - Нова Европа и нов свят - unipress.bg
Доклади от Шестата международна научна конференция на катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - 30-31 май 2019 г...
-15%
Епистемология и еристика: въведение в съвременната британска историография - unipress.bg
Книгата е първото по рода си систематично третиране на теоретичните проблеми на основните клонове на съвременната британска историография и предварителен анализ на необходимостта, възможностите и риск..
-15%
Източното разширяване на ЕС - интереси, компромиси, резултати (политически пачуърк) - unipress.bg
Д-р Мирела Велкова Велева-Ефтимова е историк, доцент по история на европейската интеграция. В бакалавърската програма на катедра „Европеистика“ е титуляр на курсовете „История на Европа – XXв.“ и „Ист..
-50%
Институционален баланс и междуинституционални отношения в Европейския съюз: логика на развитие - unipress.bg
Книгата представя институционалния баланс и междуинституционалните отношения в ЕС и основните формални и неформални промени в три конкретни области. Проследява се развитието на междуинституционалните ..
-50%
Медийна политика и право на Европейския съюз - unipress.bg
Книгата представя основни въпроси, свързани с медийната политика, правната рамка на медиите и прилагането на медийното законодателство.Настоящото второ преработено и допълнено издание включва нови тем..
-10%
На път. Миграцията в жизнения опит на българските емигранти в Европейския съюз - unipress.bg
Емиграцията на български граждани в Европейския съюз е социален процес, който поставя своя отпечатък върху съвременното развитие на нашето общество. Тази книга е посветена на жизнения опит на мобилнит..
-50%
Политиката за сигурност на Европейския съюз с опора на
Книгата има за задача да даде ориентир както за същността и съдържанието, така и за спецификата на нормативната и и институционалната природа на "меката" сила на ЕС...
-50%
Политики на Европейския съюз - unipress.bg
Отразяваща най-новото развитие на политиките на Европейския съюз, тази книга е ценно ръководство за всеки, който се интересува от съвременното състояние и перспективите на европейския интеграционе..
-50%
Регионът: начини на употреба - unipress.bg
Изследователският екип на Иван Кабаков, Георги Вълчев, Нели Стоева и Маргарита Радева предлага модел за представяне на регионите в България чрез използване на наличното културно съдържание...
-50%
Регулиране на финансовите пазари в Европейския съюз - unipress.bg
Книгата се опитва да отговори на въпроса дали след началото на кризата не се е преминало от фаза на регулиране към фаза на свръхрегулиране на финансовите пазари и финансовите услуги в ЕС. Тази кни..
-10%
Ротационното председателство на Съвета на ЕС – от емпирични факти към експертна оценка - unipress.bg
През 2018 г. България за пръв път пое ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. След неговото приключване авторският колектив си постави амбициозната задача да създаде концептуално и..
Показва 1 до 20 от 25 (2 страници)