МЕНЮ
КОШНИЦА

СП.ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, БР. 1-2/2021

СП.ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, БР. 1-2/2021 - unipress.bg
СП.ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, БР. 1-2/2021
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 312
  • Година: 2022
  • ISBN: 0861-4830
16.00 лв.
Купи

„Политически изследвания“ е периодично академично списание, създадено през 1991 година като теоретично издание на Българската асоциация по политически науки. Списанието публикува изследователски текстове от всички области на политическите науки. Статиите за публикация в списанието се одобряват след анонимно рецензиране. Пълните текстове на статиите от списание „Политически изследвания“ от 2016 г. насам са достъпни чрез Електронна библиотека за Централна и Източна Европа (Central and Eastern European Online Library).

Броят е посветен на парламентарните избори 2021 г.


Съдържание

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021

5 Избори на промяната или на провала?

АНТОНИЙ ТОДОРОВ

28 Феноменът парламентарни избори 2021 година

РУМЯНА КОЛАРОВА

58 Редовни парламентарни избори 2021 г.: Електорална динамика и предиз-

викателствата пред основните партии

ДИМИТЪР ГАНЕВ

74 Разделителни линии и опозиции сред опозицията.

Българските избори през 2021 година

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА

95 Ляво-десният консенсус в предизборните платформи на парламентар-

но представените партии и коалиции в 45-то Народно събрание

ГАЛИН ДУРЕВ

118 Парламентарни избори в България 2021 г.: дебатът за (не)социалната

държава в България, който отново не се състоя

ЖИВКО МИНКОВ

141 Опит за „радикална нормалност“? Случаят с позиционирането на ВМРО

в парламентарните избори на 4 април 2021 г.

ПЪРВАН СИМЕОНОВ

166 Българо-руските отношения и резултатите от парламентарни избори

2021: приемственост или промяна

ПЕТЪР ЧОЛАКОВ

181 Парламентарни избори 2021: техники и инструменти за убеждаване

във виртуалното пространство

СТОЯНКА БАЛОВА

192 Напразните усилия на антисистемността. Особености на комуни-

кационното поведение на партия „Има такъв народ“ в кампаниите за

парламентарни избори април – юли 2021 г.

АНДРЕЙ ВЕЛЧЕВ

202 Популизмът ми е много по-добър от популизма ти. Анализ на следизбор-

ния политически дискурс на партиите и коалициите, участващи в 45-то

НС

СТРАХИЛ ДЕЛИЙСКИ, СТЕФАН ГЕОРГИЕВ

СТАТИИ

224 Върховенство на закона при трансформацията от посткомунизъм

към постдемокрация: прихваната държава vs контестаторна граждан-

ственост

АННА КРЪСТЕВА

234 Протестните мобилизации в България след Глобалната рецесия: харак-

теристики и периодизация (2009–2017)

ИВАЙЛО ДИНЕВ

254 Подкрепа/съпротива за присъединяването на България към Европей-

ския съюз – в контекста на политиката на разширяване

МИРЕЛА ВЕЛЕВА-ЕФТИМОВА

276 Българското председателство на Съвета на ЕС – шанс за преодоляване

на негативните стереотипи на европейската сцена

ТЕОДОРА АНГЕЛОВА

299 Автори

303 Резюмета на английски език

309 Автори на английски език