МЕНЮ
КОШНИЦА

Туризъм - unipress.bg

Икономика на туризма
-25 %
Учебникът разглежда основни въпроси, свързани с икономиката на туризма, и отразява виждането на авторите за същността на тази учебна и научна дисциплина. Всяка тема е ясно структурирана, което улеснява нейното осмисляне. В тази връзка учебникът може да бъде полезен за широк кръг читатели - студенти,..
15.00 лв. 11.25 лв.
Княжество Лихтенщайн: история, култура, идентичност
-25 %
Тази книга е опит за широкообхватно обзорно представяне на Лихтенщайн, в което да се очертаят значими обществени и културни тенденции. Тя има информативен характер и целта ѝ е да създаде първоначална, но сравнително плътна представа за Княжеството и да послужи за основа на по-нататъшни изследвания. ..
12.00 лв. 9.00 лв.
КУЛИНАРНИЯТ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ЛОКАЛНОТО И НАЦИОНАЛНОТО
-25 %
Книгата представлява иновативно интердисциплинарно изследване, свързващо нематериалното наследство с неговото съвременно (ре-)витализиране и включването му като ресурс за развитие на регионите. Откроява се въпросът има ли бъдеще кулинарният туризъм и как би могъл да помогне на местните общности да и..
40.00 лв. 30.00 лв.
Методология на научното изследване в туризма
-25 %
Доц. д-р Захарий Дечев е дългогодишен преподавател в Колежа по туризъм и във Факултета по обществени науки (катедра „Маркетинг и туризъм“) в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Научните му интереси и изследователска дейност са в областта на туризмологията. Автор е на множество научни пуб..
35.00 лв. 26.25 лв.
ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО С ПРИМЕРИ ОТ ТУРИЗМА. УЧЕБНИК
-25 %
Целта на настоящия учебник е да запознае студентите с научната терминология, теоретичните постановки и възможностите за практическо приложение на концепциите и принципите в областта на управлението на организациите. Учебникът е предназначен за студентите от специалност „Туризъм“ в катедра „География..
22.00 лв. 16.50 лв.
ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО. С ПРИМЕРИ ОТ ТУРИЗМА. УЧЕБНО ПОСОБИЕ
-25 %
Учебното пособие „Основи на управлението“ съдържа упражнения, които се използват в семинарните занятия по учебната дисциплина „Основи на управлението“ за затвърждаване на знанията на студентите от специалност „Туризъм“ на катедра „География на туризма“ на Геолого-географския факултет на Софийски уни..
12.00 лв. 9.00 лв.
Пирин по била и върхове. Пътеводител
-25 %
Богато илюстрован туристически пътеводител за високия Пирин, продукт на неотслабващият им интерес към най-красивата и привлекателна българска планина. Има за цел да допълни и обогати туристическата информация, съдържаща се в предишните книги на авторите - "Пирин – туристически траверси" и "Пирин – и..
17.00 лв. 12.75 лв.
Това е книга-пътеводител, каквато Пирин - най-красивата и интересна българска планина, несъмнено заслужава, и която многобройните приятели и почитатели на планината очакват от години. В това ни убеждава не само огромното количество информация, която се съдържа в нея, но и авторският подход - основни..
Финанси на туристическото предприятие: анализ и управление
-25 %
В условията на динамичните икономически ситуации анализът и управлението на финансовите средства са от съществено значение за адекватното поведение на туристическото предприятие в пазарните условия. В учебника са представени основни теоретико-методологически и практически въпроси на финансовия анали..
12.00 лв. 9.00 лв.
Показва 1 до 9 от 9 (1 страници)