МЕНЮ
КОШНИЦА

Филология - unipress.bg

Петър Моллов е професор в Катедрата по испанистика и португалистика към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподава испанска средновековна литература и испанска литература от Златния век, специализиран превод. Автор е на книгите „Пародията в поезията на Франсиско де Кеведо и Луис де Гонг..
18.00 лв.
Книгата събира проучвания от различни години. Направен е опит да се разгледат обхватно най-значимите аспекти от живота на възрожденската словесност, начините на осмисляне на себе си и света в творенията на представителни за епохата автори, оформили жанровия регистър на литература..
28.00 лв.
Изданието представя в логическа последователност основните елементи на английския синтаксис, свързани в система и функциониращи като единно цяло. На фона на базисните постановки книгата хвърля светлина и върху някои дискусионни въпроси, с което предоставя възможност на читателя да навлезе по-дълбоко..
15.00 лв.
Монографията представя резултатите от актуално изследване, ориентирано към съпоставителното изучаване на падежната система в съвременния турски книжовен език. С този труд се поставя началото на нова ориентация в изучаването на турската падежна система през призмата на българския ползвател. В изследв..
12.00 лв.
Сборникът „Коментар, интерпретация, възможност за четене" включва доклади, изнесени на едноименната конференция на Факултета по славянски филологии, състояла се през м. юни 2000 г. Четенето съпътства битието на човека от хилядолетия, а то самото на свой ред винаги е съпътствано от интерпретация. Съо..
10.00 лв.
Книгата описва съвременното състояние на звуковия строеж на руския и българския език и анализира в дълбочина съществените приливи и отливи между двата близкородствени езика на сегментно и супрасегментно равнище, с използване на данни от експериментално-фонетичен характер. Съпоставката на звуковите с..
5.00 лв.
Калин Михайлов е литературовед, есеист и поет, преподавател по история на западноевропейската литература в СУ "Св. Климент Охридски".Християнската художествена литература има трудна задача: да е подобна на останалата художествена литература и все пак - да се раграничава достатъчно категорично от нея..
12.00 лв.
Книгата представлява пръв опит в научната литература на български език за подробен и систематичен анализ на аспектуалните характеристики в новогръцкия език и средствата за изразяването им, едно интересно поле за научен анализ, което до момента не е добре изследвано. Научните интереси на автора ..
10.00 лв.
A veces me pregunto si la palabra independencia tiene la misma significación en el mundo actual que en la época cuando se luchaba por la independencia de América, si mantiene los mismos significados. Me pregunto si el individualismo actual significa real independencia del individuo dentro de la soci..
20.00 лв.
Този сборник е посветен на два юбилея: на 40-годишнината от основаването на Катедрата по кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (основана през 1980) и на 80-годишнината на един от най-изявените и членове - професор Климентина Иванова..
16.00 лв.
ContentsSir Thomas Wyatt and Henry Howard, Earl of Surrey / 7Sir Thomas Wyatt (c. 1503–1542) / 8Henry Howard, Earl of Surrey (1517–1547) / 15Appendix / 20Sir Philip Sidney (1554–1580) / 21Astrophil and Stella / 23Appendix / 26Edmund Spenser (c. 1552–1599) / 33Amoretti / 34The Faerie Queene / 38Appen..
25.00 лв.
ContentsBeowulf / 7Th e Wanderer / 32Th e Dream of the Rood / 42Medieval Lyrics / 53Cuckoo Song (“Sumer is Icumen in”) / 54Alisoun / 56I Sing of a Maiden / 59Of a Rose Synge We / 61Sir Orfeo / 64Th e Th rush and the Nightingale / 97Sir Gawain and the Green Knight / 110William Langland, Piers Plowman..
20.00 лв.
Die Verfasserin studierte Deutsche Philologie an der St.-Kliment-Ohridski- Universität Sofia und promovierte im Jahr 2014 auf dem Gebiet der diachronen Linguistik am Institut für Germanistik und Skandinavistik derselben Universität. Dort arbeitet sie seit mehreren Jahren als wissenschaftliche Assist..
22.00 лв.
Сборникът е резултат от международната научна конференция „Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона“, проведена онлайн на 26–27 ноември 2020 г. Тя беше вторият форум, организиран по проекта „Текстове от маргиналията: памет и употреби“ (започнал през 2019 г.) към Факултета по ..
18.00 лв.
Илияна Чалъкова е доктор по португалска литература на XVIII–XX в. и магистър по превод и редакция. Специализирала е женски изследвания в Нов лисабонски университет и португалски език и португалоезични култури в Лисабонския университет като стипендиант на Институт „Камойш“. Преподавател е в специално..
18.00 лв.
Книгата представлява уводен курс в психолингвистиката. В първата част се обсъждат основни теми от общата психолингвистика, илюстрирани чрез български езиков материал. Втората част, посветена на психолингвистиката на развитието, дава цялостна картина на овладяването на българския език през първите тр..
28.00 лв.
Документално издание на „Книжевни залиси. Книгопис (Лична библиография)” на акад. Александър Теодоров-Балан.Великолепно изработената книга е съвместно издание на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски” при Софийски университет и на научния архив на БАН. Тя е реализация на една дългогодишна ..
50.00 лв.
Аспекти на палатализациите: Романски и славянски фонологични процеси
Изчерпан
Книгата е резултат на дългогодишни наблюдения върху фонологични процеси, характерни за ареалите на романските и славянските езици, и си поставя за цел да осветли общото и различното в тях със средствата на фонетиката (артикулационна, акустична, перцептивна) и на фонологията от различни етапи на разв..
10.00 лв.
Николай Гочев е роден през 1964 г. в София. По баща произхожда от Тракия, а по майка – от Македония. Завършил е НГДЕК (1983) и Атинския университет (1993). Преподава старогръцка литература и класическа древност в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на книгите „Античният херметизъм“..
18.00 лв.
Тенденции в развитието на онлайн обучението
Изчерпан
Людмила Кирилова е изследовател и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Има защитена докторска степен по японска литература и култура от същия университет. Завършила е сравнително религиознание и кино и телевизионна режисура в НБУ. Научните и изследователските є интереси са свързани с религиозна..
Свали в PDF форматПо своята структура и предназначение "Идеографският диалектен речник" съществено се отличава от тълковните диалектни речници, които обикновено иат диференциаен характер и представят в азбучен ред лексикалните единици, които по своето звучене и знчение се различават от книжовните. О..
Речникът на общобалканската лексика в книжовните езици включва думи отезиците, образуващи балканския езиков съюз (албански, български, гръцки и румънски).Съдържа 544 речникови статии, във всяка от които са представени общите думив споменатите езици (или най-малко в три от тях), като са анализирани н..
24.00 лв.
Една Всеобща история на сенките очаква да бъде написана. Там ще се срещнат изчезващото и въобразеното, огледалата и сънищата, изворите и изображенията, фантазиите и фантасмагориите...Фотографията може да бъде мислена като част от тази обща история на изображенията, на „призрачното, което плаши“, на ..
28.00 лв.
"Обща морфология" "Обща морфология"
-30 %
Пакетът включва първа и втора част на "Курс по обща морфология" на И. А. Мелчук. Книгата е плод на 30-годишен период от работата на нейния автор. Трудът е посветен на една от основните единици на езика - думата. Въз основа на изработена единна система от строги понятия думите са описани в разли..
40.00 лв. 28.00 лв.
Периодът между двете световни войни е сред най-богатите и продуктивни етапи в развитието на българската литература и хуманитарна публичност. Затова във втория том на критическата христоматия са успоредени образцови програмни, критически и обзорни текстове с такива, които допълват технологията на лит..
17.00 лв.
El viaje en los textos autobiograficos de Julio Cortazar
Изчерпан
El viaje fue un ingrediente fundamental en la vida y en la obra de Julio Cortazar (1914-1984), rivalizando con su interes por la literatura y el arte. La importancia de la actividad viajera se trasluce en toda su obra de ficcion, pero es en los textos de caracter autobiografico donde se puede..
15.00 лв.
ПРАВО, ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР
Изчерпан
Темите в учебното помагало „Право, правопис и правоговор“ са апробирани сред студенти юристи и българисти в СУ „Свети Климент Охридски“, както и сред съдебни служители и магистрати, обучавани в Националния институт на правосъдието. Представен е иновативен поглед към разбирането за езика като част от..
Илка Бирова е доцент д-р в Катедрата по руски език на Софийския университет„Св. Кл. Охридски". Нейните научни интереси са в сферата на чуждоезиковата методика и приложните аспекти на превода. Автор е на редица научни публикации, издадени у нас и в чужбина. Настоящата монография е първото комплексно ..
19.00 лв.
Показва 1 до 28 от 365 (14 страници)