МЕНЮ
КОШНИЦА

Френска филология - unipress.bg

L’idée de possession se rattache à la zone du verbe avoir et s’apparente par là à l’idée de quantité qui appartient à la même sphère verbale. Les verbes de possession sont des verbes transitifs, souvent irréversibles au passif, à la différence des verbes d’action reliés à la zone du verbe faire qui ..
30.00 лв.
Le présent manuel est une troisième édition revue et remaniée du “Cours systématique de langue française, partie constructive”. Fondé sur la théorie idéogénétique de Krassimir Mantchev et élaboré dans une large mesure sous sa direction, il paraît en deux parties, la première ayant pour objet les moy..
30.00 лв.
Черно на бяло за устойчивите словосъчетания с прилагателно име за цвят в българския и френския език
-25 %
Трудът e лексикално съпоставително изследване, в което си дават среща две неувяхващи езиковедски теми – темата за устойчивостта и темата за цвета. Явлението устойчивост се анализира с оглед на реализацията му в рамките на устойчивите словосъчетания с прилагателно име за цвят в българския и френския ..
14.00 лв. 10.50 лв.
Играта във френските средновековни фарсове
-25 %
Изследването се разполага в областта на френския средновековен театър. Фокусът попада върху игровите и измамни аспекти на специфичния на фиксирания исторически период жанр на фарса и неговото многообразие...
15.00 лв. 11.25 лв.
Еволюция на смешното във френската класицистична комедия от XVII век
-25 %
Весела Генова преподава френска литература на Средновековието, Ренесанса и Класицизма в катедра „Романистика" в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Автор е на две книги - "Хитростта в „Роман за лисицата" и в творчеството на Франсоа Рабле" (2003, на френски език) и "Играта във френските сре..
16.00 лв. 12.00 лв.
Обучението по френски език
-25 %
Фототипно издание."Обучението по френски език. Методически бележки" е написана от бащата на Петър Увалиев - Христо Увалиев, преподавател в Висшия педагогически курс през 1914 г. и е издадена в Пловдив през 1915 г. През 2005 г. методиката е представена от Соня Рув, снаха на Христо Увал..
10.00 лв. 7.50 лв.
Речник на френските думи в българския език, т. 5
-25 %
„Речникът на френските думи в българския език“ позволява да се проследят „активизирането“ и „забавянето“ на процеса на проникване и разпространение на френцизми в българското културно пространство, да се анализира ролята на френската лексика в конструирането на специфични фрагменти от езиковата карт..
25.00 лв. 18.75 лв.
Речник на френските думи в българския език, т. 6
-25 %
„Речникът на френските думи в българския език“ позволява да се проследят „активизирането“ и „забавянето“ на процеса на проникване и разпространение на френцизми в българското културно пространство, да се анализира ролята на френската лексика в конструирането на специфични фрагменти от езиковата карт..
25.00 лв. 18.75 лв.
Устойчиви сравнения в българския и френския език
-25 %
Книгата e съпоставително изследване върху системата на устой­чивите сравнения като част от идиоматичния фонд на българ­ския и френския език. Устойчивите сравнения са едни от най-ак­тивно и спонтанно употребяваните образно-експресивни езикови средства, но и една от най-дискусионните групи в идиом..
16.00 лв. 12.00 лв.
Обидното слово в българския и във френския език
-50 %
Книгата разглежда възможността да бъде използвано обидното слово като инструмент за преосмисляне на стойностите в общуването в родна и неродна езикова и културна среда. В кръга на наблюденията е включен френскоезичен и българоезичен материал...
15.00 лв. 7.50 лв.
Показва 1 до 10 от 10 (1 страници)