Banner
Instagram
-15%
Rights and Values in an Expanding Euripe: A Mutual Enrichment through Different Traditions - unipress.bg
One of the crucial questions, which emerges in the process of the EU expansion is “How to avoid the alienation of the values and rights from the vivid culture of the European nations?” No doubt, they ..
-15%
The Addressees of the EU Internal and External Policy: De Jure and De Facto - unipress.bg
The International symposium dedicated to the 120th Anniversary of Sofia University and the 50th Anniversary of the Commencement of the European Economic Community was organized by the Department of Lo..
-15%
Автосегрегация и маргинализация при ромите в България - unipress.bg
Книгата интегрира идеи от философията, социалната психология, социологията, политологията и културологията и дава концептуална рамка на разбирането, анализирането и изследването на социалната иденти..
-15%
Българската политология пред предизвикателствата на времето - unipress.bg
„Българската политология пред предизвикателствата на времето“ е сборник с есета, посветен на 60-годишния юбилей на проф. Георги Карасимеонов.Книгата покрива широк спектър от политически науки, а ..
-15%
Българските практики и дискурси относно границите в контекста на европейската бежанска криза (2015–2017) - unipress.bg
Книгата се опитва да изясни „мъглявата“ позиция на България по миграционните и бежанските въпроси. Става дума за позиция, разкъсвана между две крайности. Първата крайност е на секюритиз..
-15%
Българският път в социалната политика. История за прехода, който не свършва - unipress.bg
Татяна Томова успешно е систематизирала теоретичната база на публичните политики и социалната политика в частност, водещите исторически казуси на формиране на социална политика, българската практика в..
-50%
Глобализираният абсурд - unipress.bg
Тази книга бе предизвикана от 11 септември 2001 г., своеобразното начало на XXI век. Тя се опитва да разкаже за всичко, което се случи в международната политика веднага след 11 септември в продължение..
-15%
Да отместваш бариери. Дисциплини, епохи, поколения - unipress.bg
"Повече от шест десетилетия проф. Петър-Емил Митев отмества бариери и гради мостове между дисциплини, епохи, поколения в развиващото се в света и времето българско общество. Прави го неизменно и неумо..
Демократични институции в България. Сравнителен анализ (1991-2019) - unipress.bg
Основната задача на тази книга е да картографира първите двадесет и осем години от функционирането на демократичните институции в България по начин, които да прави възможен сравнителния анализ между Б..
-15%
Другите в биографията на личността - unipress.bg
Във всяка версия на биографиите и автобиографиите присъства един неотменен елемент. Това е образът на другите, който по многостранен начин е вплетен в житейската история на отделния човек. Другите са ..
-15%
Европейски партийни системи. Сравнителен анализ на 20 демокрации (1945-2020) - unipress.bg
Милен Любенов е преподавател в катедра „Политология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси са в областта на политическите партии и партийните системи, сравнителната пол..
-15%
Жени, пол и модернизация в България, 1878-1944 - unipress.bg
Книгата изследва някои от предизвикателствата към мъжката хегемония в модерната социална, културна и политическа история на България, 1878-1944 г. Поставя българските развития в контекста на Балканите..
Историческа еволюция на политическата демокрация - unipress.bg
Историческа еволюция на политическата демокрация - Политология..
-15%
Конвергенция и глобализация - unipress.bg
Конвергенцията ‒ исторически казуси с глобални проекции..
-50%
Консервативни опити - unipress.bg
15.00 лв. 7.50 лв.
Д-р Светослав Малинов е доцент по история на политическите идеи в катедра "Политология“ към Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Специализира политическа теория и история на политич..
-15%
Конституционализъм и демокрация: между върховенството на правото и възхода на популизма в България (2001 – 2010) - unipress.bg
Даниел Смилов е доцент в катедра „Политология” на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и програмен директор в Центъра за либерални стратегии. Неговите изследователски интереси и публикации са ..
Лидерството – съвременни тенденции на развитие: примерът България - unipress.bg
Книгата представя още един малък нюанс в разбирането за лидерството и водачеството в България. Включени са две актуални идеи за лидерството – трансформационно и автентично лидерство. В представен..
-50%
Манифест на комунистическата партия, публикуван през февруари 1848 - unipress.bg
Манифестът се издава в нов превод, направен по първото му издание, съобразен с контекста на възникването му и спазващ неговата автентичност - дух, стил и образност. Изданието включва още: предговорите..
Новата демократична държава: след Джон Кейнс и Милтън Фридман - unipress.bg
Седмата книга на автора е реакция и отговор на глобалната финансова криза, изследване за променената роля на държавната институция в глобализиращия се свят...
-15%
Новите глобални сили и Европа - unipress.bg
Това не е развлекателно четиво, а книга, подтикваща към размисъл- за пътя, изминат от човешката цивилизация през драматичния XX век, за бурното и необяснимо за мнозина настояще, за очертанията на бъде..
Показва 1 до 20 от 41 (3 страници)