МЕНЮ
КОШНИЦА

"Два трактата за управлението“ на Джон Лок. Кратък увод

"Два трактата за управлението“ на Джон Лок. Кратък увод
АвторСветослав Малинов
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.20кг
  • Размери: 14.00см x 21.00см
  • Страници: 134
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5576-2
16.00 лв.
Купи

Джон Лок (1632–1704) винаги е бил сред мислителите, съставляващи академичния „канон“ в историята на политическите идеи. Неговата книга „Два трактата за управлението“ (1690) е неизменна част от списъка на „великите книги за политиката“ и дори може да претендира (заедно с „Левиатан“ (1651) на Томас Хобс) за водещата позиция в модерната политическа мисъл.

Първата част на настоящата книга прави преглед на основните политически събития, процеси и влияния през втората половина на ХVII век във Великобритания, без които разбирането на книгата „Два трактата за управлението“ на Джон Лок би било невъзможно; в тясна обвързаност с тях е представена и биографията на автора. Добавено е и кратко изложение върху живота и идеите на Робърт Филмър, на опровергаването на които е посветен целият Първи трактат.

Втората част е посветена на подробен текстуален анализ. Авторът се е придържал плътно към съдържанието на книгата, без да пропуска или да омаловажава каквато и да е нейна част в желанието си да представи и обясни основните ѝ понятия и идеи. 

В заключителната част анализът е обобщен и авторът напуска, макар и съвсем за кратко, полето на „почтителната екзегеза“. Единствено тук е хвърлен мост към последвалото влияние на основните идеи на „Два трактата за управлението“ и е предложен синтез на собственото разбиране на автора за тях. 

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ..................................................................................... 7

I. КОНТЕКСТ ....................................................................................... 13

1. Биографията на Джон Лок в политически контекст ................. 15

2. Кога и защо е написана книгата

„Два трактата за управлението“ .................................................... 24

3. Патриархализмът на Робърт Филмър ........................................... 27

II. АНАЛИЗ ........................................................................................... 35

ПЪРВИ ТРАКТАТ ................................................................................. 37

1. Структура на Първия трактат ..................................................... 37

2. Системата на Робърт Филмър ....................................................... 41

3. Критика на титлата Адамова на суверенитет ............................. 45

Критика според Светото писание ..................................................... 45

Критика на правото на бащинство .................................................... 53

4. Критика на наследяването на суверенитета Адамов ................. 56

ВТОРИ ТРАКТАТ .................................................................................. 63

1. Естествено състояние ....................................................................... 63

Свобода, равенство, закон на природата ........................................... 63

Състояние на война ............................................................................... 67

Произход на собствеността ................................................................ 68

Произход на собствеността върху земята ........................................ 75

Възникване на парите ........................................................................... 76

Бащина власт и брачно общество ....................................................... 80

2. Възникване на политическо общество ......................................... 84

Първоначален договор ........................................................................... 84

Мажоритарен принцип ......................................................................... 87

Мълчаливо съгласие ............................................................................... 88

3. Устройство на държавата ................................................................ 92

Законодателна власт ............................................................................ 92

Изпълнителна и федеративна власт .................................................. 95

Отношения между властите .............................................................. 96

Прерогатив ............................................................................................ 98

4. Завладяване, тирания, право на съпротива ............................... 100

Завладяване ......................................................................................... 100

Тирания ................................................................................................. 102

Право на съпротива ............................................................................ 104

III. СИНТЕЗ ........................................................................................ 111

ХРОНОЛОГИЯ .................................................................................... 119

БИБЛИОГРАФСКА ПРЕПОРЪКА ................................................. 123

ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ .................................................................... 127

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ .............................................................. 130