МЕНЮ
КОШНИЦА

Хуманитарни и социални науки - unipress.bg

Описание

Петър Моллов е професор в Катедрата по испанистика и португалистика към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподава испанска средновековна литература и испанска литература от Златния век, специализиран превод. Автор е на книгите „Пародията в поезията на Франсиско де Кеведо и Луис де Гонг..
18.00 лв.
Книгата събира проучвания от различни години. Направен е опит да се разгледат обхватно най-значимите аспекти от живота на възрожденската словесност, начините на осмисляне на себе си и света в творенията на представителни за епохата автори, оформили жанровия регистър на литература..
28.00 лв.
Книгата на д-р Малина Белчева е приносно, цялостно теоретико-практическо изследване върху релефния дизайн на подвързията на книгата „Псалмите на Давид“ от специалните колекции на библиотеката „Райерсън и Бърнам“ в Музея за изящни и приложни изкуства на Чикаго.  В него колегата тя прави широк об..
65.00 лв.
Тема на броя: „Плененото богословие“: Православната ни църква, духовната академия и държавна сигурност...
9.00 лв.
Тема на броя: Християнската аскезаСъдържаниеДоц. д-р Емил Трайчев. Антиохийското тълкувателно предание – търсене на Богочовека Христос, с. 7Д-р Хелена Панцова (Братислава). Геронтий: Житието на св. Мелания Младша, с. 13Д-р Юлия Златкова (София). Женското покровителство над манастирите в Светите земи..
9.00 лв.
Изданието представя в логическа последователност основните елементи на английския синтаксис, свързани в система и функциониращи като единно цяло. На фона на базисните постановки книгата хвърля светлина и върху някои дискусионни въпроси, с което предоставя възможност на читателя да навлезе по-дълбоко..
15.00 лв.
Димитър Найденов е дългогодишен журналист и изследовател на масовите комуникации. Преподава печатни медии във Факултета по журналистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Носител е на национална журналистическа награда за репортажи от АЕЦ в Чернобил и за одеската криминална полиция. Уч..
16.00 лв.
Монографията представя резултатите от актуално изследване, ориентирано към съпоставителното изучаване на падежната система в съвременния турски книжовен език. С този труд се поставя началото на нова ориентация в изучаването на турската падежна система през призмата на българския ползвател. В изследв..
12.00 лв.
"Признаванетo" - взаимното ограничаване на собственото егоцентрично желание в името на другия.Аксел Хонет е роден на 18 юли 1949 г. в Есен, Германия. През 1969–1974 следва в университетите в Бон и Бохум философия, со-циология, немска литература. Защитава дисертация "Критика на властта. Фуко и критич..
6.00 лв.
В сборника са включени част от докладите, изнесени по време на Международната научна конференция, посветена на двестагодишния юбилей от създаването на понятието “Балкански полуостров”. Статиите предлагат разнообразни възгледи на специалисти от България, Германия, Чехия, Гърция за миналото на региона..
10.00 лв.
Представеното изследване на заучената безпомощност и самосаботирането е допълнителен щрих към предишните изследвания на копинг стратегиите във връзка с психичното благополучие и постигането и поддържането на оптимална лична себеефективност. Всяка реакция се разглежда през призмата на ситуативен опит..
20.00 лв.
Има ли смисъл да се ровим в „задния двор“ на обществата и да се занимаваме с феномени, които самата история вече е отхвърлила и белязала със знака на провала? Изследвайки няколко изчезнали университета, настоящата книга защитава тезата, че осмислянето на условията и причините за един неуспех е в със..
20.00 лв.
Книгата е посветена на едно от най-важните събития в съпротивата срещу живковизма и неговия авторитарен режим - "Бунтът на професорите".Авторът проф. Васил Иванов е един от участниците в него...
5.00 лв.
Неведнъж темата за Възкресението е била предмет на изследване от страна на изтъкнати православни богослови и религиозни мислители. Този интерес е напълно разбираем, тъй като вярата във Възкресението е основата, върху която се гради животът на християнина. В настоящата книга нямаме за цел да представ..
12.00 лв.
Българското образование между съветизацията и традицията в периода 1948-1959 г...
6.00 лв.
Алманах на Историческия факултет  по повод 120 години Софийски университет "Св. Климент Охридски"...
50.00 лв.
СЪДЪРЖАНИЕАкадемичният статут на социалната педагогика - проф. дпн Клавдия Сапунджиева   9Клавдия Сапунджиева - Възгледи за социалната педагогика в българския периодичен печат в края на XIX и началото на XX век  25Марина Пиронкова - История на социалното дело в България до 1944 г. &nb..
15.00 лв.
 Началното образование. Сравнение на структурните аспекти в 90 страни
Изчерпан
Изследването се фокусира върху относително тесен предмет в образованието на няколко десетки страни от цял свят, което открива широки възможности за анализ и за формулиране на изводи...
7.00 лв.
Развитието на Първа програма (Канал 1) на Българската национална телевизия през периода 1959-2000 г. е основополагаща тема в историята на телевизията в България. Обектът на изследване в този времеви порядък се анализира за първи път. Изборът не е случаен, а е резултат от няколко важни предпоставки. ..
10.00 лв.
Сборникът „Коментар, интерпретация, възможност за четене" включва доклади, изнесени на едноименната конференция на Факултета по славянски филологии, състояла се през м. юни 2000 г. Четенето съпътства битието на човека от хилядолетия, а то самото на свой ред винаги е съпътствано от интерпретация. Съо..
10.00 лв.
Книгата описва съвременното състояние на звуковия строеж на руския и българския език и анализира в дълбочина съществените приливи и отливи между двата близкородствени езика на сегментно и супрасегментно равнище, с използване на данни от експериментално-фонетичен характер. Съпоставката на звуковите с..
5.00 лв.
Димитър Саздов е роден в с. Миланово, Шуменско. През 1973 г. завършва специалност „История" във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий". Работи като учител и музеен работник. През 1975 г. става асистент по Нова и най-нова история на България във ВТУ. Доктор по история е от 1982 г., а през 1987 г. се хабилитир..
7.00 лв.
Университетската библиотека “Св. Климент Охридски” е една от най-големите научни библиотеки в България. Тя предлага услуги, съчетаващи традициите и модерните технологии, които изграждат облика й на съвременен библиотечно-информационен, културен и образователен център. Създадена едновременно с Висшет..
100.00 лв.
Калин Михайлов е литературовед, есеист и поет, преподавател по история на западноевропейската литература в СУ "Св. Климент Охридски".Християнската художествена литература има трудна задача: да е подобна на останалата художествена литература и все пак - да се раграничава достатъчно категорично от нея..
12.00 лв.
Жените на България, които представляват половината от населението на страната ни... Могат ли те да представляват гръбнака на зараждащото се у нас гражданско общество? Какъв е отговорът на членуващите в Национален граждански форум "Българка" и какво показва петнадесетгодишното съществуване на тази не..
15.00 лв.
Сборникът таи скромната претенция да представя - несъвършено, непълно, може би дори неподобаващо - специалност Културология. Ако предполагаемите читатели се изгубят в сложните смислови връзки между отделните статии, остава ни надеждата да разпознаят и преоткрият "общите места" на хуманитаристиката и..
10.00 лв.
Книгата представлява пръв опит в научната литература на български език за подробен и систематичен анализ на аспектуалните характеристики в новогръцкия език и средствата за изразяването им, едно интересно поле за научен анализ, което до момента не е добре изследвано. Научните интереси на автора ..
10.00 лв.
В брой 2/2020 на списанието поместваме както текстове от проекта ДОГМАТИЧЕСКИ ИЗВОРИ ЗА БОРБАТА С ИКОНОБОРСТВОТО, под ръководството на доц. д-р Димо Пенков, така и работи на докторанти в Богославския факултет при Софийския университет, но също и една гостенска лекция на директора на „Източноцърковни..
9.00 лв.
Показва 1 до 28 от 914 (33 страници)