МЕНЮ
КОШНИЦА

Икономика и право - unipress.bg

"Право" "Право"
Изчерпан
Пакетът включва три от основните трудове на проф. Георги Близнашки по конституционно и парламентарно право:1. Парламентарно право2. Конституционно право. т. 1. Принципи3. Общо учение за Конституцията"Конституционно право. т. 1. Принципи" предлага цялостен и систематичен курс по конституционно п..
България & предприемачите
Изчерпан
Цветан Давидков е преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Катедра стопанско управление". Чете академични курсове по Основи на управлението, Организационно поведение, Предприемачество, Бизнес Комуникации. Култура на предприемачеството. Автор е на учебници п..
10.00 лв.
Богдан Леонидович Зимненко е роден на 14 юни 1973 г. в Москва. Доктор на юридическите науки, професор в Катедрата по международно право на Дипломатическата академия на Министерството на външните работи на Руската федерация. От 5 февруари 2008 г. изпълнява длъжността завеждащ Катедрата по международн..
25.00 лв.
Книгата проследява българската конституционна история, съзряването на волята на нова българска Конституция, събитията около Кръглата маса, Седмото Велико народно събрание и конституционните дебати. Изследването е базирано на документален материал - Стенографските дневници на Народното събрание, на п..
20.00 лв.
Ефектът на инерцията на Българската фондова борса АД. Анализ от гледна точка на поведенческите финанси
-25 %
Книгата разглежда една от най-значимите във времето пазарни аномалии на капиталовите пазари – ефекта на инерцията. Фокусът в изданието е насочен към науката за поведенческите финанси и българския фондов пазар. Заслужава да се отбележи, че дори известният американски икономист Юджийн Фама коментира з..
16.00 лв. 12.00 лв.
Правовата държава в България
-25 %
Настоящата книга е посветена на някои от актуалните проблеми на правовата държава в Република България. По-специално, тя е фокусирана върху ключови теми, свързани с Конституционния съд, конституционното правосъдие и съдебната власт. Темите са подбрани така, че да имат значимост както за теорията, та..
21.00 лв. 15.75 лв.
Криминалистика
-25 %
Професор, доктор на юридическите науки Костадин Бобев е работил в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология повече от 42 години, от които 35 години е бил директор на института. Автор е на 10 монографии, 5 студии и над 120 научни публикации в наши и чуждестранни издания. Като с..
28.00 лв. 21.00 лв.
Светско и свещено в правото на християнската цивилизация
-25 %
В центъра на изследването е един важен аспект в отношението право – религия, а именно светското и свещеното. Този проблем е разгледан в рамките на християнската религия и формираната на нейна основа правна цивилизация. Дълго време святото и светското са две страни на нормативния ред, създаден чрез р..
8.00 лв. 6.00 лв.
Промените в българската правна система през призмата на международните отношения, международното право и правото на Европейския съюз (1989–2019)
-25 %
Настоящият сборник с научни публикации се посвещава на проф. д-р Йорданка Зидарова.СЪДЪРЖАНИЕПредговор / 7Част I. На фокус: промените в международно частно правоПреходът в международното частно право: от правна изолация към интеграция, съдебно сътрудничество и взаимно довериеБоряна Мусева / 11Реформ..
30.00 лв. 22.50 лв.
Същност и исторически модели на мировия съд и мировото правораздаване
-25 %
Михаил Матеев е доктор по право и дългогодишен преподавател по История на българската държава и право и Всеобща история на държавата и правото в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.Книгата е първият в българската правнонаучна литература монографичен труд с основен пр..
23.00 лв. 17.25 лв.
Административният акт
-25 %
Факсимилното издание на тази книга е израз на моя синовен дълг към светлата памет и дело на баща ми - професорът от Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Иван Дерменджиев. Прочитайки отново този  труд, от близо 30 годишната дистанция от първоначалното издание, р..
20.00 лв. 15.00 лв.
Въведение в CRM
-25 %
Управлението на връзките с клиенти (Customer Relationship Management - CRM) се разглежда, описва, осветлява и изследва предимно от един фокус и много по-рядко от два. Изключение представляват публикациите, които поставят повече от два фокуса и те са характерни предимно за последните няколко години н..
22.20 лв. 16.65 лв.
Сборник научни изследвания в памет на професор Мария Павлова
-25 %
СЪДЪРЖАНИЕПрофесор Мария Павлова – биобиблиография / 9Екатерина Матеева - Конверсия на официален документ в частен / 15Иван Русчев - За съотношението между чл. 26, ал. 2 и чл. 31 ЗЗД – десет години по-късно / 65Живко Драганов - Тенденции в правната закрила на интелектуалната собственост / 85Валентин..
15.00 лв. 11.25 лв.
Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България
-25 %
Ивайло Василев е роден в гр. Дупница. Завършил е българска филология и право в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2014 г. защитава дисертационен труд и придобива образователната и научна степен доктор по „Наказателен процес“. Има публикации в специализирания печат в област та на наказателното право и п..
15.00 лв. 11.25 лв.
Енциклопедия България – райони, области, общини
-25 %
Авторите представят уникална по рода си богато илюстрирана с карти, таблици и фигури актуална енциклопедия на географията на Република България и на регионализацията на страната в контекста на политиката на Европейския съюз и на нейните конкретни изменения у нас.В книгата е направен общ геогр..
100.00 лв. 75.00 лв.
Ролята на държавата в стопанското управление
-25 %
Сборникът включва студентски разработки по дисциплината “Държавно регулиране на стопанската дейност". Съдържанието му отразява състоянието на законодателството и информационната среда до края на 2003г., но проблематиката му, идейната палитра и ползотворните предложения се очертават като актуални не ..
10.00 лв. 7.50 лв.
Конституция на Република България с тълкувателните решения на Конституционния съд (1991–2020)
-25 %
Четвъртата българска Конституция е приета от VII Велико Народно събрание и влиза в сила на 13 юли 1991 г. Оттогава е била изменяна и допълвана пет пъти (2003, 2005, 2006, 2007 и 2015 г.). С Конституцията се създаде нова за системата на държавните органи институция – Конституционен съд. Той дава задъ..
34.00 лв. 25.50 лв.
Сборник с доклади от докторантска конференция в памет на доц. д-р Кръстю Цончев
-25 %
Настоящият сборник запечатва един вълнуващ момент от есента на 2016 г., когато докторантите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ осъществиха на практика примера на барон Мюнхаузен и неговото героично хващане за собствената му коса. На напълно доброволен, но въпреки това професионален прин..
20.00 лв. 15.00 лв.
Научни четения на тема "Право и религия". Сборник доклади
-25 %
СЪДЪРЖАНИЕПРЕДГОВОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15ТЕОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ НА ПРАВОТОДаниел ВълчевПравото между сакралното и профанното . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Янаки СтоиловСветско и свещен..
37.00 лв. 27.75 лв.
Трудовите отношения в преход
-25 %
Трудовите отношения принадлежат към обществените явления и третират връзките между работодателите, работниците, включително техните организации, и правителството. Отношенията са важни за мястото на труда в производството и в обществото. За да се преодолеят икономически депресии или да се намерят реш..
10.00 лв. 7.50 лв.
Популизмът и демагогията срещу гражданското общество и правовата държава (битката се ожесточава)
-25 %
СъдържаниеПредговор ......................................................................................... 7Глава I. Понятие за Гражданското общество като обектна посегателство от популизма и демагогията ....................... 17Раздел 1. Същност на гражданското общество ..........................
14.00 лв. 10.50 лв.
Министерски съвет
-25 %
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 16..
8.00 лв. 6.00 лв.
Президент на Републиката
-25 %
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 15..
8.00 лв. 6.00 лв.
Финансово право
-25 %
Учебният курс по финансово право (специална част) е разработен въз основа на установената систематика за преподаването на учебната дисциплина финансово право в Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ при действието на Конституцията от 1991 г. Членството на Република България в Европейския съюз..
35.00 лв. 26.25 лв.
Избирателна система на Република България
-40 %
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 14..
8.00 лв. 4.80 лв.
Регламент „Рим ІІІ“
-40 %
Регламентът „Рим ІІІ“ е първият регламент в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранично значение, който е приет в рамките на засиленото сътрудничество, установено в чл. 326 и сл. от Договора за функциониране на ЕС (по-нататък ДФЕС). Той показва за пръв път, че в ..
12.00 лв. 7.20 лв.
Система на държавните органи
-40 %
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 13..
5.00 лв. 3.00 лв.
Liber Amicorum
-40 %
Сборник в чест на доц. д-р Юлия ЗахариеваЮлия Захариева завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1963 г. В периода 1965-1968 г. е редовен докторант в Института за правни науки на БАН с научен ръководител акад. Любен Василев. През 1973 г. защитава кандидатска дисертация на тема..
25.00 лв. 15.00 лв.
Показва 1 до 28 от 153 (6 страници)