МЕНЮ
КОШНИЦА

Социология - unipress.bg

Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Лиляна Деянова..
29.00 лв.
Интернет тълпите
-25 %
"Да навлезеш в изследователско поле, което е в процес на формиране, се изисква научна дързост. Дончо Градев и Александър Маринов се осмеляват да прекрачат във виртуалната реалност от класическия терен на социологията и социалната психология, за да покажат, че интернет не е магически феномен, както с..
23.00 лв. 17.25 лв.
На път. Миграцията в жизнения опит на българските емигранти в Европейския съюз
-25 %
Емиграцията на български граждани в Европейския съюз е социален процес, който поставя своя отпечатък върху съвременното развитие на нашето общество. Тази книга е посветена на жизнения опит на мобилните българи и представя техните виждания за причините, трудностите и надеждите, с които те правят този..
23.00 лв. 17.25 лв.
Загубата на личната автономия
-25 %
Дончо Градев – професор по социална психология в СУ „Св. Климент Охридски“, доктор на социологическите науки. Автор на редица книги, студии и статии в област та на социалната психологияАлександър Маринов – професор в катедра „Публична администрация“, Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“,..
16.00 лв. 12.00 лв.
Местна власт и местно самоуправление
-25 %
Милена Стефанова е магистър по социология и доктор на политическите науки на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподава местно самоуправление, сравнително местно самоуправление, сравнителна европейска публична адми нистрация в специалност Публична администрация на Философския факултет н..
15.00 лв. 11.25 лв.
Сравнителните изследвания на местното самоуправление
-25 %
Милена Стефанова е магистър по социология и доктор на политическите науки на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподава местно самоуправление, сравнително местно самоуправление, сравнителна европейска публична адми нистрация в специалност Публична администрация на Философския факултет н..
10.00 лв. 7.50 лв.
Перспективи пред социологията в България
-25 %
Социологията в България, както и българското общество, са изправени пред необходимостта от равносметка. Трябва да се преценят резултатите от бързи и дълбоки промени. И да се търсят перспективи на основата на изстрадания опит. В социологията този опит насочва най-напред към осмисляне на новите темати..
15.00 лв. 11.25 лв.
Религиозните идентичности в постмодерния свят: интеркултурни и комуникационни аспекти
Изчерпан
В сборника се проследяват последиците от надигането на религиозното самосъзнание в множество аспекти на социалния и културния живот: от интеграцията на представители на религиозни малцинства в националния колектив до отражението на вярата върху ежедневието на индивидите и влиянието Ӝ върху медийния ..
Другите в биографията на личността
-40 %
Във всяка версия на биографиите и автобиографиите присъства един неотменен елемент. Това е образът на другите, който по многостранен начин е вплетен в житейската история на отделния човек. Другите са променящата се социална среда, в която се случват биографичните събития; те са "малкото общество", к..
15.00 лв. 9.00 лв.
Глобализация и международни отношения
-40 %
Глобализацията се проявява като съвкупност от разнородни процеси, трансформиращи (предна)значението на държавнотериториалните граници и ареали. В този смисъл традиционните практики и теории на международните отношения се оказват изправени пред сериозни исторически предизвикателства.Настоящата разраб..
17.00 лв. 10.20 лв.
Нацията- копнежи и употреби
-40 %
Нацията – копнежи и употреби прави опит да погледне книгата „Бай Ганьо“ и някои от фейлетоните и пътеписите на Алеко Константинов от ъгъла на съвременните теории за нацията. Изведена е идеята, че чрез произведенията си Алеко среща два модела за нацията: просвещенски (гражданско-териториален или англ..
10.00 лв. 6.00 лв.
Биологичното земеделие в България (1990–2012) – социологически интерпретации
-40 %
Настоящото издание дава информация за политическите, социалните и икономическите аспекти на биологичното земеделие през периода 1990–2012 г. Анализите се основават на данни от многобройни източници, регистрирани чрез различни социологически методи. Те са адресирани към всички, които се интересуват о..
11.00 лв. 6.60 лв.
Алтерглобализъм и публични пространства на близост
-40 %
Алтерглобалисткото движение събира граждани, активисти, интелектуалци и фермери заедно. Хора от много различен културен и социален контекст започват, мобилизирани от различни геополитически събития или процеси, да мислят и работят заедно за „един друг свят“. Веднага се появява въпросът какво означав..
15.00 лв. 9.00 лв.
Стереотипи и сексуален тормоз в ранна зряла възраст
-40 %
Как бихте постъпили, ако попаднете в следната ситуация:Надявате се да специализирате в мечтаната от Вас професия. Напоследък сте имали страхотен късмет с невероятна възможност за работа - наели са Ви в новосформирана, но вече спечелила си добра репутация фирма, за да работите на непълен работен ден ..
10.00 лв. 6.00 лв.
Европейските ценности в днешното българско общество
-40 %
Екип от български социолози подлагат на анализи и интерпретации данните за България от четвъртата вълна на European Values Survey 2008/2009 г. Крупното изследване се провежда през девет години. Авторите правят частични, сравнителни и съпоставителни анализи с данни от преходни вълни на изследването..
25.00 лв. 15.00 лв.
Отвъд дисциплинарните (само)ограничения
-40 %
Сборник в чест на проф. Елена Михайловска."С просветения си спокоен академизъм, с трезво преценяващото, балансирано, толерантно поведение, но с ясна морална граница, която задава достолепието му; с неизтощимото си любопитство към истории, хора, светове, събития, проф. Елена Михайловска, Елена, не пр..
15.00 лв. 9.00 лв.
Автосегрегация и маргинализация при ромите в България
-40 %
Книгата интегрира идеи от философията, социалната психология, социологията, политологията и културологията и дава концептуална рамка на разбирането, анализирането и изследването на социалната идентичност. Тя описва различни типове, форми, модуси и нива на социалните идентичности, функциите и мод..
14.00 лв. 8.40 лв.
Гей пространства. Социални и сексуални ареали на ЛГБТ общността
-40 %
В българското общество т.нар. хора с нетрадициионна сексуална ориентация все още традиционно се възприемат като "неморални", "извратени" или изобщо дисфункционални. В книгата обаче няма нито идеологизиране, нито излишен драматизъм. Тя разкрива и ясно очертава една особена страна на отделянето на общ..
14.00 лв. 8.40 лв.
Тоталитарното изкуство. Идеология, организация, практика
-40 %
Книгата представлява опит за анализиране на най-съществените характеристики на изобразителното изкуство в страните с тоталитарен режим (Съветски съюз, Германия, Италия) през 30-50-те години на ХХ век. На базата на значителен фактологичен материал от областта на живописта, скулптурата и архитекту..
18.00 лв. 10.80 лв.
Какво е сбъркано с политиките за „интеграция на ромите в България“?
-40 %
В България днес има граждани, които поради своя етнически произход живеят изолирано, в периферията на обществото и на населените места…Проблемът е общ – на българското общество, в което има хора, които са изключвани/неприемани, защото са роми; част от които са необразовани, защото политиките на „обр..
16.00 лв. 9.60 лв.
Нова социология?
-40 %
Целта на настоящия труд е да се постави на обсъждане когнитивния потенциал на социологическите интерпретации, основани на имплицитното или експлицитното приемане на тезата за универсализма – всички общества повтарят едни универсални образци само с разлика във времето. Изходното разбиране на анализа ..
16.00 лв. 9.60 лв.
По пътя към една космополитна социология. Програмата на Улрих Бек за XXI век. Сборник с текстове
-40 %
Този сборник със социологически текстове е предназначен (не само) за студенти по социология, но и за всеки – независимо социолог или не – който има интерес от разширяване на погледа въру актуалните социални процеси и е склонен да се откаже от мисловните си навици и клишета и да поеме рисковете на ра..
16.00 лв. 9.60 лв.
Общност с другия. Лекции по социология на социалните общности
-40 %
Заглавието „Общност с другия“ загатва за специфичния фокус на интереса на автора към общността. От една страна, това са човешките взаимодействия и отношения. От друга страна, вниманието е насочено към историческото преобразуване на общността и на проблемите на взаимодействието. Стремежът е чрез ..
14.00 лв. 8.40 лв.
Комунистическите модерности. Българският случай
-40 %
Комунистическите модерности. Българският случай - Хуманитарни и социални науки..
14.00 лв. 8.40 лв.
Към политическа икономия на разказите за миналото в германската история на социологията
-40 %
Изследването може да бъде възприето и като една от възможните истории на германската социология, като история на пораждането, разколебаването и възвръщането на вярата в смисъла на социологическата практика в конкретен национален контекст...
16.00 лв. 9.60 лв.
Социологията пред предизвикателството на различията: сборник, посветен на 30-годишнината на катедра "Социология"
-40 %
Социологията пред предизвикателството на различията: сборник, посветен на 30-годишнината на катедра "Социология" - Социология..
10.00 лв. 6.00 лв.
Седмата книга на автора е реакция и отговор на глобалната финансова криза, изследване за променената роля на държавната институция в глобализиращия се свят...
Регионът: начини на употреба
-40 %
Изследователският екип на Иван Кабаков, Георги Вълчев, Нели Стоева и Маргарита Радева предлага модел за представяне на регионите в България чрез използване на наличното културно съдържание...
10.00 лв. 6.00 лв.
Показва 1 до 28 от 29 (2 страници)