МЕНЮ
КОШНИЦА

За радикализацията

За радикализацията - unipress.bg
За радикализацията
АвторТатяна Дронзина
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.60кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 374
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5698-1
25.00 лв.
Купи

Книгата, която държите в ръцете си, е истинска модерна енциклопедия на радикализацията. Тя събира в едно определенията и подходите към изучаването на този опасен феномен и към неговия възможен краен резултат – екстремизма и тероризма. Концептуализира по оригинален начин спорните въпроси. Представя обяснителните теории, условията, механизмите и моделите на индивидуалния и групов избор в полза на насилието. Анализира виртуалните и някои от реалните контексти като капсулирани местни общности, затвори, лагери, в които протича радикализацията. Посочва рисковете за сигурността от неефективното справяне с нея. Те отиват далеч отвъд конкретните загуби и поставят под съмнение битието на демокрацията, легитимността на държавата, валидността на обществения договор и правото на живот на нейните граждани. Съществуващите в международния академичен дебат позиции са тествани на основата на емпирични изследвания, осъществени от автора в три централноазиатски страни и в България. Зад критично представената теория и сухите цифри звучат гласовете на живите хора и общностите. От позициите на своите култури и ценности те ни представят една визия за света, в който биха искали да живеят. Какъвто и да е този свят, той не може да бъде постигнат с насилие.

СЪДЪРЖАНИЕ

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА / 13

A COUPLE OF WORDS FROM THE AUTHOR / 22

I ГЛАВА

РАДИКАЛИЗАЦИЯТА / 31

1.1. Дефиниране на понятията: академични определения / 31

1.2. Институционални определения / 36

1.3. Подходи към дефиниране на съдържанието на понятието „радикализация“ / 40

1.4. Сродни понятия / 41

1.5. Минава ли пътят към тероризма задължително през радикализацията / 43

II ГЛАВА

ЕКСТРЕМИЗМЪТ / 47

2.1. Общ поглед върху употребата на термина / 47

2.2. Характеристики на радикалните групи / 50

2.3. Десен екстремизъм / 51

2.4. Ляв екстремизъм / 58

2.5. Религиозно-политически екстремизъм / 63

2.6. Екстремизъм, мотивиран от еднократно събитие / 66

III ГЛАВА

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ / 68

3.1. Бедност и радикализация / 69

3.2. Интеграция и радикализация / 76

3.3. Теория за социалното научаване / 81

3.4. Теория за относителното лишаване / 87

3.5. Подход на социалните движения: активизъм и тероризъм / 88

3.6. Теория за институционалната аномия / 91

IV ГЛАВА

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ / 93

4.1. Място и роля на психологическите теории в разбирането на радикализацията / 93

4.2. Теория за социалната идентичност / 98

4.3. Теория за управлението на страха / 105

4.4. Теория за нарцистичното разстройство / 106

4.5. Теория за абсолютисткото/апокалиптичното мислене / 107

4.6. Личност, лидер, група, промиване на мозъци / 110

V ГЛАВА

ТЕОРИИ ЗА РАЦИОНАЛНИЯ ИЗБОР / 118

5.1. Теория на клуба – Ели Берман / 119

5.2. Ислямистката радикализация в Европа – процес на промяна на заетостта? / 128

VI ГЛАВА

РАДИКАЛИЗАЦИЯ В МАЛКИ ГРУПИ, КЛИКИ И МРЕЖИ / 134

6.1. Радикализация в малки групи / 134

6.2. Клики / 135

6.3. Мрежи / 136

6.4. Приложение на анализа на социалните мрежи към изследването на

политическото насилие / 140

6.5. Приложение на АСМ в изследванията на тероризма / 147

6.6. Хавала – пример за мрежа, използвана за финансиране на тероризма, и борбата

срещу нея / 149

6.7. Йерархии vs мрежи: импликации за борбата срещу тероризма / 154

6.7.1. Йерархии и мрежи / 154

6.7.2. Приложение към изследването на тероризма / 156

VII ГЛАВА

МЕХАНИЗМИ НА РАДИКАЛИЗАЦИЯ / 159

7.1. Механизми на индивидуална радикализация / 160

7.2. Механизми на групова радикализация / 164

7.3. Масова радикализация / 165

VIII ГЛАВА

МОДЕЛИ НА РАДИКАЛИЗАЦИЯ / 171

8.1. Моделът на социалното развитие / 171

8.2. Моделът на стълбището / 174

8.3. Моделът на Полицейското управление на Ню Йорк / 176

8.4. Моделът 3N / 180

8.5. Радикализацията като деплурализация / 183

8.6. Модел на дясна радикализация / 184

8.7. Радикализация чрез рекрутиране: процесът през погледа на „Ал Кайда“ и

„Ислямска държава“ / 187

IX ГЛАВА

РАДИКАЛИЗАЦИЯТА ПО ИНТЕРНЕТ / 193

9.1. Няколко технически детайла / 194

9.2. Понятията / 195

9.3. Равнища на анализ / 196

9.3.1. Анализ на стратегическо равнище: кое прави интернет подходящо средство

за радикализация / 196

9.3.2. Анализ на тактическо равнище: техники на радикализация по интернет / 198

9.4. Глобален джихад и интернет – има ли връзка? / 206

X ГЛАВА

РАДИКАЛИЗАЦИЯ В ЗАТВОРИТЕ / 216

10.1. Затворите променят хората, затворниците променят историята / 217

10.2. Ако затворите са училище за престъпност, защо да не са и академия за

тероризъм? / 218

10.3. Модели на затворнически режими / 221

10.4. Радикализацията в затворите и опитът на различни страни / 225

10.4.1. Радикализация в затворите в САЩ / 225

10.4.2. Радикализация в затворите в някои европейски страни / 227

XI ГЛАВА

РАДИКАЛИЗАЦИЯ В ЛАГЕРИТЕ / 232

11.1. Опитът на администрацията на Буш за пренаписване на международния

правов режим / 232

11.2. „Гуантанамо“: онтология на безправието / 235

11.3. „Абу Гариб“: феноменологията на беззаконието / 240

11.4. „Ал Хол“: лагерният ад и лагерният халифат / 246

11.4.1. Лагерният ад / 246

11.4.2. Лагерният халифат / 252

XII ГЛАВА

РАДИКАЛИЗАЦИЯ И РЕПАТРИАЦИЯ / 256

12.1. ЕС и Англия / 258

12.1.1. Австрия / 258

12.1.2. Белгия / 261

12.1.3. Франция / 264

12.1.4. Германия / 267

12.1.5. Испания / 269

12.1.6. Англия / 273

12.2. Северните страни / 277

12.2.1. Дания / 277

12.2.2. Финландия / 280

12.2.3. Нидерландия / 283

12.2.4. Норвегия / 286

12.2.5. Швеция / 288

12.3. Австралия и Канада / 290

12.3.1. Австралия / 290

12.3.2. Канада / 292

XIII ГЛАВА

ЖЕНИ И ДЖИХАДИСТКА РАДИКАЛИЗАЦИЯ В ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ / 295

13.1. Казахстан / 297

13.2. Таджикистан / 305

13.3. Узбекистан / 313

13.4. Киргизстан / 319

XIV ГЛАВА

ФИНАНСИРАНЕ И РАДИКАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ / 327

14.1. Предистория / 327

14.2. Какви дейности се финансират / 331

14.3. Прояви на радикализация, базирани на описаното финансиране / 331

14.4. Действия за подпомагане на глобалния джихад / 332

14.5. Кой радикализира / 332

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА / 342