МЕНЮ
КОШНИЦА

Промоции

"Нощни дневници" 2 "Нощни дневници" 2
-25 %
Пакетът включва трите части на дневника на един от големите артисти на нашето време за периода 1978-1998 г., както и текстовете му за театър "Аз съм грешка".Визуалният артист, театрален автор и режисьор, пърформанс артист и писател Ян Фабър (р. 1958) живее и работи в Антверпен, Белгия. Неговите инст..
120.00 лв. 90.00 лв.
"Нощни дневници" 1 "Нощни дневници" 1
-25 %
Пакетът включва трите части на дневника на един от големите артисти на нашето време за периода 1978-1998 г.Визуалният артист, театрален автор и режисьор, пърформанс артист и писател Ян Фабър (р. 1958) живее и работи в Антверпен, Белгия. Неговите инсталации, рисунки, скулптури, пиеси и пърформанси об..
90.00 лв. 67.50 лв.
"Обща морфология" "Обща морфология"
-25 %
Пакетът включва първа и втора част на "Курс по обща морфология" на И. А. Мелчук. Книгата е плод на 30-годишен период от работата на нейния автор. Трудът е посветен на една от основните единици на езика - думата. Въз основа на изработена единна система от строги понятия думите са описани в разли..
40.00 лв. 30.00 лв.
"Икономически теории" "Икономически теории"
-25 %
Антологията по икономически теории има за цел да събере оригинални текстове от бележити икономисти, както и анализи на изследователи на икономическите учения, които да допринесат за запознаването на българския читател с основните концепции и тенденции в развитието на стопанската наука от XVII до XXI..
61.00 лв. 45.75 лв.
На път. Миграцията в жизнения опит на българските емигранти в Европейския съюз Е-книга
Е-КНИГА -25 %
Емиграцията на български граждани в Европейския съюз е социален процес, който поставя своя отпечатък върху съвременното развитие на нашето общество. Тази книга е посветена на жизнения опит на мобилните българи и представя техните виждания за причините, трудностите и надеждите, с които те правят този..
13.80 лв. 10.35 лв.
Образцови отклонения. Лирика. Том 2
-25 %
Димитър Зашев остави многолико, оригинално, многоцветно творчество. Томът Лирика от съчиненията на Димитър Зашев съдържа издадените приживе стихосбирки Лèта и цвят и Оцелели рими. В него са включени и две нови стихосбирки – Прописване и Разкъсано съцветие, съставени от непубликувани стихотворен..
28.00 лв. 21.00 лв.
Образцови отклонения. Философия. Том 1
-25 %
Димитър Зашев остави многолико, оригинално, многоцветно творчество. Според общото убеждение сред онези близки, приятели, колеги на мислителя, заели се да издадат неговите произведения, това издание следва да се основава върху идеята за архива. Той много често укоряваше нашата хуманитаристика, основн..
30.00 лв. 22.50 лв.
Ефектът на инерцията на Българската фондова борса АД. Анализ от гледна точка на поведенческите финанси
-25 %
Книгата разглежда една от най-значимите във времето пазарни аномалии на капиталовите пазари – ефекта на инерцията. Фокусът в изданието е насочен към науката за поведенческите финанси и българския фондов пазар. Заслужава да се отбележи, че дори известният американски икономист Юджийн Фама коментира з..
16.00 лв. 12.00 лв.
Лице в лице със себе си
-25 %
Антологичната стихосбирка „Лице в лице със себе си“ се издава по случай 60-годишната творческа дейност на Ахмет Емин Атасой (1960–2020)...
20.00 лв. 15.00 лв.
Плуването. Противодействие на вредните последици от модерните технологии
-25 %
Книгата разглежда плуването през различните аспекти на прилагането му, а именно като двигателна активност-превенция от вредата на модерните технологии. Направен e обзор на този вид специфична двигателна дейност, характеристика и ползите от системни занимания с плуване...
11.00 лв. 8.25 лв.
ПРАВО, ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР
-25 %
Темите в учебното помагало „Право, правопис и правоговор“ са апробирани сред студенти юристи и българисти в СУ „Свети Климент Охридски“, както и сред съдебни служители и магистрати, обучавани в Националния институт на правосъдието. Представен е иновативен поглед към разбирането за езика като част от..
30.00 лв. 22.50 лв.
Справочник за образователно-квалификационна степен Магистър 2021/2022
-25 %
Справочникът е основно помагало за кандидатстващите за магистърските програми в най-голямото и престижно висше училище у нас – Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В него ще намерите в подреден и синтезиран вид всичко, което е нужно да знаете предварително за едно такова сериозно начин..
18.00 лв. 13.50 лв.
Правовата държава в България
-25 %
Настоящата книга е посветена на някои от актуалните проблеми на правовата държава в Република България. По-специално, тя е фокусирана върху ключови теми, свързани с Конституционния съд, конституционното правосъдие и съдебната власт. Темите са подбрани така, че да имат значимост както за теорията, та..
21.00 лв. 15.75 лв.
Играта като образователен феномен в чуждоезиковото обучение
-25 %
Илка Бирова е доцент д-р в Катедрата по руски език на Софийския университет„Св. Кл. Охридски". Нейните научни интереси са в сферата на чуждоезиковата методика и приложните аспекти на превода. Автор е на редица научни публикации, издадени у нас и в чужбина. Настоящата монография е първото комплексно ..
19.00 лв. 14.25 лв.
Погледи към езика
-25 %
Сборник с изследвания в чест на Боряна Кючукова-Петринска / Estudios en honor de Boriana Kiuchukova-PetrinskaСЪДЪРЖАНИЕ / ÍNDICEЛИНГВИСТИКА / LINGÜÍSTICA ........................................................ 23Ángel López García-Molins. TRES ACTITUDES METACOGNITIVAS EN RELACIÓN CON EL LENGUAJE: D..
27.00 лв. 20.25 лв.
Криминалистика
-25 %
Професор, доктор на юридическите науки Костадин Бобев е работил в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология повече от 42 години, от които 35 години е бил директор на института. Автор е на 10 монографии, 5 студии и над 120 научни публикации в наши и чуждестранни издания. Като с..
28.00 лв. 21.00 лв.
Граждански ценности и гражданско образование
-25 %
Лиляна Стракова е преподавател във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по дисциплините „Гражданско образование“, „Професионални ценности и норми в социалната работа“, „Антикорупционно образование“ и др. Автор е на около 60 публикации. Създава и ръководи Център по ..
20.00 лв. 15.00 лв.
Amoretti
-25 %
Наричан от съвременниците си „принцът на поетите“, Едмънд Спенсър (1552-1599 г.) е известен със своята епична поема „Кралицата на феите“, монументална възхвала на кралица Елизабет I със средствата на издържано в духа на средновековния рицарски романс нравствено алегоризиране. Типичният Спенсъров ..
12.00 лв. 9.00 лв.
Интернет тълпите
-25 %
"Да навлезеш в изследователско поле, което е в процес на формиране, се изисква научна дързост. Дончо Градев и Александър Маринов се осмеляват да прекрачат във виртуалната реалност от класическия терен на социологията и социалната психология, за да покажат, че интернет не е магически феномен, както с..
23.00 лв. 17.25 лв.
Светско и свещено в правото на християнската цивилизация
-25 %
В центъра на изследването е един важен аспект в отношението право – религия, а именно светското и свещеното. Този проблем е разгледан в рамките на християнската религия и формираната на нейна основа правна цивилизация. Дълго време святото и светското са две страни на нормативния ред, създаден чрез р..
8.00 лв. 6.00 лв.
Биографични очерци. Том I
-25 %
СъдържаниеВстъпителни думи ............................................................... 7Надя Манолова-НиколоваПартений Зографски, Поленински и Нишавски(биографични бележки) ....................................................... 9Пламен МитевСофийският даскал Христо Ковачев .......................
15.00 лв. 11.25 лв.
Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология на човека за студенти по медицина. Част 1
-25 %
Ръководството за практически упражнения по физиология на човека е предназначено за студенти от втори курс на магистърската програма по медицина на Медицинския факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. То включва теми за упражнения от одобрена учебна програма, които покриват голяма част от курса по физиол..
18.00 лв. 13.50 лв.
Ръководство за упражнения по теория на вероятностите
-25 %
Ръководството е предназначено за студенти, изучаващи дисциплината Теория на вероятностите в рамките на математически, икономически, технически и други специалности. Пособието може да се използва и от преподаватели и професионалисти, прилагащи в своята практика апарата на теория на вероятностите...
10.00 лв. 7.50 лв.
Видни личности, събития, спомени
-25 %
Боян Михайлов е роден на 5 юли 1934 г. в гр. Твърдица, Сливенска област. Завършил е специалност „Журналистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Като студент пее в Академичния хор под диригентството на Ангел Манолов. След това е редактор във в. „Септември“ в Стара Загора и кореспо..
11.00 лв. 8.25 лв.
Course Book for Medical Students in Ophtalmology
-25 %
Dida Kazakova graduated from the Medical Academy, Sofia, in 1979. She carried out her residency in the Helmholz Institute of Ophthalmology in Moscow. She was a Fellow of the European Glaucoma Society in Moorfields Eye Hospital, London, and in the University of Cologne, Germany. While a fellow in Col..
12.00 лв. 9.00 лв.
Сборник в чест на проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова
-25 %
Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Анна-Мария ТотомановаД.ф.н. Анна-Мария Костова Тотоманова е професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, един от основателите на Катедрата по кирилометодиевистика и неин ръководител (2011-2019). Титуляр е на дисциплината История на българс..
34.00 лв. 25.50 лв.
Родени в Ада
-25 %
Книгата  разказва за Сатаната, който преди много векове създава собствена нация и проследява нейното развитие. Това е история за съдбите на много хора, нации и държави, погледнати през призмата на философията, морала и етиката. Книга с драма, дълбоки мисли и дилеми, за  вечната б..
16.00 лв. 12.00 лв.
Семинарът за Чудовището
-25 %
Сборникът представя текстове от семинара, проведен през учебната 2017–2018 година. Той се занимава с чудовището в различните аспекти на неговото културно-историческо и фикционално битие.СЪДЪРЖАНИЕВалери Стефанов. Опит върху Чудовището...........................................................7ПАМЕ..
15.00 лв. 11.25 лв.
Показва 1 до 28 от 1159 (42 страници)