MENU
Your Cart

Electronic Publications - unipress.bg

Изтеглете книгатаКнигата разглежда формално-семантичните подходи към граматическата категория евиденциалност, обръщайки специално внимание на философските теории за значението, на които се основават тези подходи, и в най-голяма степен – на трудностите, които лингвистите срещат в опитите си да вместя..
Тази книга обединява, структурира и представя на едно място поредица от научни изследвания, осъществени от екип на Софийския университет в рамките на научния проект „Кризата с COVID-19 и бъдещето на либерално-демократичните конституционни модели“ . Още от самото си начало избухналата през февруари–м..
Математическото образование. 75-годишна мисия и история
Available
Изтеглете файла.Сборник с научни статии от годишен семинар на катедра „Обучение по математика и информатика“, октомври 2022 г.СЪДЪРЖАНИЕКирил Банков, Теодоси Витанов, Иван Ганчев, Юлия Нинова, Иван Тонов, Филип Петров, Диана Раковска – История на катедра „Обучение по математика и информатика“ 7Иван ..
Изтеглете книгата.Борхес ни насочва към закономерностите, които според него следват литературните процеси. Изгражда свои специфични генеалогии, установява изненадващи аналогии между най-разнообразни автори, епохи и култури. Учи ни да четем по нов, при това изключително продуктивен начин. А това дове..
Носител на авторските права на ДАФ и целия му инвентар (протоколи и формуляри за запис на резултатите, матрици за интерпретация на резултатите, стимулен лингвистичен материал и картинен материал към задачата за назоваване на думи) е Елена Бояджиева-Делева. Настоящото издание се разпространява безпла..
Изтеглете файла в pdf формат. ..
This collection includes 55 papers presented at the Anniversary National Scientific Forum with international participation, titled “140 Years Pre-School Education in Bulgaria: Achievements and Horizons” (23–24 June 2022, Sofia), organized by the Faculty of Educational Studies and the Arts of the..
По своята структура и предназначение "Идеографският диалектен речник" съществено се отличава от тълковните диалектни речници, които обикновено иат диференциаен характер и представят в азбучен ред лексикалните единици, които по своето звучене и знчение се различават от книжовните. Отделните речникови..
По своята структура и предназначение "Идеографският диалектен речник" съществено се отличава от тълковните диалектни речници, които обикновено иат диференциаен характер и представят в азбучен ред лексикалните единици, които по своето звучене и знчение се различават от книжовните. Отделните речникови..
Showing 1 to 28 of 72 (3 Pages)