MENU
Your Cart

Theory of Jurisdiction - unipress.bg

Поредицата „Теория на правораздавателната дейност” с автор проф. д-р Тенчо Колев съдържа шест книги, замислена като опит да се осмислят всички проблеми, свързани с истината, с обосноваването и със справедливостта, доказването и аргументирането, с формалната и неформалната логика, с ефективността на съдебната система, или да се анализира ролята на съдията при определяне на това, какво е правото във всеки конкретен спор. „Теория на правораздавателната дейност” е опит за обобщено изследване на действителността  към края на ХХ и началото на ХХІв., което ще допринесе за нейното частично възприемане и създаване на нова теория на правораздавателната дейност, свързана с промените на обществото и държавата, които настъпват по силата на цивилизационните изменения.

Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията
-50 %
В последната книга от поредицата, която има характер на обобщение на развитата общата теория на правораздавателна дейност, фокусът е поставен върху два същностни елемента на правораздавателната дейност – дискреционната власт на съдията, която е условие за решаването на дела съобразно вътрешното му у..
15.00 лв. 7.50 лв.
СъдържаниеПредговор ......................................................................................... 7Глава I. Понятие за Гражданското общество като обектна посегателство от популизма и демагогията ....................... 17Раздел 1. Същност на гражданското общество ..........................
14.00 лв.
Логика в правораздаването
-50 %
Логика в правораздаването - Law..
15.00 лв. 7.50 лв.
Аргументиране в правораздаването
-50 %
В том 4 от поредицата "Теория на правораздавателната дейност" авторът обяснява аргументирането в правораздаването като свързващо звено и като елемент на общата теория на правото...
15.00 лв. 7.50 лв.
Том 3 от поредицата "Теория на правораздавателната дейност" е посветен на доказването в правораздаването. От средство за утвърждаване на истината то се превръща във въпрос за легитимността на процеса на правораздаване...
Истина, обоснованост, справедливост
-50 %
Авторът изгражда теоретичните си постановки, като се концентрира върху няколко проблема: търсенето на истината като задължение на правораздаването, обосноваване на истината, релацията факт-истина-справедливост. Монографията отправя послание към всички онези, които участват в правораздавателния проце..
15.00 лв. 7.50 лв.
История на правораздавателната дейност от Античността до Предмодерната епоха
-50 %
История на правораздавателната дейност от Античността до Предмодерната епоха - Law..
15.00 лв. 7.50 лв.
Showing 1 to 7 of 7 (1 Pages)