MENU
Your Cart

Modern Greek Philology - unipress.bg

ACTA GRAECA SIMONOPETRAE (1516-1821)
-25 %
Prof. Dr. Cyril P. Pavlikianov, Dr. Habilitatus (D.Sc.), Ph.D., M.A. is born in Sofi a in 1965. He obtained his Ph.D. degree in Byzantine History at the National and Capodistrian University of Athens in 1998. He has been Assistant Professor of Modern Greek Philology (1998–2001) and Associate Profess..
38.00 лв. 28.50 лв.
Medieval Slavic Acts from Mount Athos 1230–1734
-25 %
Prof. Dr. Cyril P. Pavlikianov, Dr. Habilitatus (D.Sc.), Ph.D., M.A. is born in Sofia in 1965. He obtained his Ph.D. degree in Byzantine History at the National and Capodistrian University of Athens in 1998. He has been Assistant Professor of Modern Greek Philology (1998–2001) and Associate Professo..
24.00 лв. 18.00 лв.
The Athonite Monastery of Vatopedi from 1462 to 1707
-25 %
Based on several field trips to mount Athos, the present monograph examines and publushes the texts of seventy post-Byzantine Greek and Slavic documents kept in the monastery of Vatopedi. The author makes an attempt at restoring the monastery's history from the fall of Byzantium up to the year 1707 ..
25.00 лв. 18.75 лв.
The Byzantine Documents of the Athonite Monastery of Karakallou and Selected Acts from the Ottoman Period (1294-1835)
-25 %
Настоящото изследване представя обширен коментар на историческия, филологическия и топографския контекст на всички византийски документи и избрани укази и декрети от османския период, съхранявани в архива на манастира Каракал в Атон. Общият брой на представените документи, съставени в периода 1294-1..
18.00 лв. 13.50 лв.
The Mediaeval Greek and Bulgarian Documents of the Athonite Monastery of Zographou
-25 %
Средновековните гръцки и български документи на светогорския манастир „Зограф“ (980—1600): критическо издание и коментар на текстовете (Университетска библиотека № 512)Настоящият труд представя текстовете на средновековните гръцки и български документи, съхранявани в Зографския м..
30.00 лв. 22.50 лв.
The Post-byzantine Greek and Slavic Archives of the Athonite monastery of Kastamonitou and its history according to the so-called legend (logos historikos) of Kastamonitou (Codex Kastamonitou no. 114)
-25 %
Prof. Dr. Cyril P. Pavlikianov, Dr. Habilitatus (D.Sc.), Ph.D., M.A. is born in Sofia in 1965. He obtained his Ph.D. degree in Byzantine History at the National and Capodistrian University of Athens in 1998. He has been Assistant Professor of Modern Greek Philology (1998–2001) and Associate Professo..
35.00 лв. 26.25 лв.
Аспектуалните характеристики в новогръцкия език - средства за изразяване и семантика
-25 %
Книгата представлява пръв опит в научната литература на български език за подробен и систематичен анализ на аспектуалните характеристики в новогръцкия език и средствата за изразяването им, едно интересно поле за научен анализ, което до момента не е добре изследвано. Научните интереси на автора ..
10.00 лв. 7.50 лв.
Гръцкият език в църквите със смесени надписи от XVII век в България
-25 %
Изследването представлява системен анализ на езика на над 220 гръцки надписа на църкви от XVII в. в България, придружено с пълна фотографска документация. Надписите са описани по стриктни иконографски, епиграфски, граматически, текстуално-преводни и тълкувателни параметри. Прави се опит за..
18.00 лв. 13.50 лв.
Залоговo-диатезната система на новогръцкия език – семантични аспекти
-25 %
Борис Вунчев е роден през 1976 г. в София. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури (1994 г.) и специалност „Новогръцка филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1999 г.). През 2005 г. защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, а ..
12.00 лв. 9.00 лв.
Новогръцка литература: Кратък преглед и подбрани текстове
-25 %
Второ подобрено и разширено издание: Νεοελληνική λογοτεχνία. Σύντομη επισκόπηση και ανθολόγιο κειμένων.Настоящото пособие по новогръцка литература и христоматията към него имат за цел да улеснят българските студенти при изучаването на основните теми и течения, които са характерни за развитието на но..
15.00 лв. 11.25 лв.
Особености на гръцкия език в периода IV–VI век по епиграфски данни от България
-25 %
Езиковите особености на гръцките надписи от периода ІV–VІ век от територията на днешна България отразяват общите процеси, констатирани за късното койне според епиграфския материал от различните части на империята. Изследването обхваща епохата на Късната античност, през която в развитието на гръцкия ..
20.00 лв. 15.00 лв.
Речникът на гръцкото гей арго калярдà (морфолексикални аспекти)
-50 %
Борис Вунчев е роден през 1976 г. в София. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури (1994) и специалност Новогръцка филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1999). През 2005 г. защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, а през 201..
18.00 лв. 9.00 лв.
Семантични и синтактични особености на активните интранзитиви в новогръцкия език
-25 %
Изследването е първи опит в научната литература на български език за обобщаване на семантиката и синтактичните особености на активните интразитивни форми в новогръцкия език...
10.00 лв. 7.50 лв.
Старогръцката литература
-25 %
Книгата е написана под формата на диалог. Участниците в него познават добре старогръцката литература. Дванадесет души – пет мъже и седем жени продължават своя разговор 16 „дни“, в които изясняват спецификите на литературата от този период...
30.00 лв. 22.50 лв.
Трагедията
-25 %
Историята на Фауст често се нарича трагическа. Драмата на Марлоу е озаглавена точно така: „Трагическата история на живота и смъртта на доктор Фауст“. Но ако вземем предвид изискванията на Аристотел, които присъстват и в съвременното усещане за трагично, произведението на Марлоу не е трагедия, а..
30.00 лв. 22.50 лв.
Showing 1 to 16 of 16 (1 Pages)