MENU
Your Cart

Information Sciences - unipress.bg

В монографията са разгледани промените в научното публикуване, предимствата и недостатъците на наукометричните показатели и ролята им при избора на подходящи списания за публикуване, идентифицирани са перспективите и рисковете в условията на отворена наука и свързаната с това методология за оценка н..
20.00 лв.
Сборник в чест на доц. д-р Анета Дончева65-годишната възраст обикновено свързваме с разцвет в личностното развитие и повод за професионална и творческа равносметка. На този жизнен етап най-ярко се проявяват количествените и качествените натрупвания на всяка личност.Безспорно е мястото на Анета Донче..
26.00 лв.
Темата за отворено образование като набор от практики, които заедно могат да направят образованието по-приобщаващо, в съответствие с промените в обществото, а също и да бъде по-иновативно по отношение на максимално ефективно използване на учебните и образователните ресурси в институциите на паметта ..
20.00 лв.
Библиотечните каталози са най-важните информационни системи, които библиотеките изграждат. До навлизането на информационните технологии те са единственият инструмент, който разкрива богатството, съхранявано в библиотечните фондове. Настоящото изследване за първи път проследява цялостното развит..
30.00 лв.
История на художествените музеи
Out of Stock
Книгата представя едно първо по рода си историческо изследване за дългия път, изминат през различните епохи на уникалния културен институт художествен музей. Авторът подробно проследява развитието на този тип музеи от Античността до съвременността...
15.00 лв.
На приятеля на България. Книги с дарствени надписи в библиотеката на Енрико Дамиани
Out of Stock
Изучаването на личните библиотеки на известни чужди учени, чието научно дело е свързано с България, е една от нерешените задачи, стоящи в изследователското поле на българската дескриптивна библиология. Монографията “На приятеля на България : Книги с дарствени надписи в библиотеката на Енрико Дамиани..
Книгата на д-р Малина Белчева е приносно, цялостно теоретико-практическо изследване върху релефния дизайн на подвързията на книгата „Псалмите на Давид“ от специалните колекции на библиотеката „Райерсън и Бърнам“ в Музея за изящни и приложни изкуства на Чикаго.  В него автора прави широк об..
65.00 лв.
История на Университетската библиотека "Св. Климент Охридски" 1888-1944г.
-50 %
Университетската библиотека “Св. Климент Охридски” е една от най-големите научни библиотеки в България. Тя предлага услуги, съчетаващи традициите и модерните технологии, които изграждат облика й на съвременен библиотечно-информационен, културен и образователен център.Създадена едновременно с Висшето..
100.00 лв. 50.00 лв.
Сборник с доклади от международна видеоконференция София–Орел, 15 май 2020 г.СЪДЪРЖАНИЕПредговор .............................................................................................................................. 11Спомен за проф. д. изк. Симеон Недков ......................................
17.00 лв.
В сборника са публикувани докладите от кръгла маса на тема „Регионални културни политики за опазване на книжовно- документалното наследство в институциите на паметта – библиотеки, архиви, музеи“, проведена на 21–22 октомври 2019 г. в гр. Кюстендил. Тя бе акцент в честванията на 60-годишния юбилей на..
16.00 лв.
This collection presents current themes in the field of modern libraries and their users, united under a common title: “Library and Society: Contemporary Challenges.” The texts have already been published in different Bulgarian sources. They are now published in English in this edition with minor ch..
6.00 лв.
Български старопечатни издания 1806–1878
Out of Stock
Изследване на колекцията на Университетска библиотека  „Св. Климент Охридски“...
Стоян Аргиров. Избрани трудове
-50 %
Стоян Аргиров е български филолог и преводач, създател на българската библиотекарска наука. Той има особено големи заслуги за уреждане на библиотечното дело в България. От 1903 до 1930 г. е директор на Университетската бибилиотека и полага основите на нейната модерна подредба. Той е и първият препод..
100.00 лв. 50.00 лв.
Проф. д-р Александър Димчев е преподавател по библиотекознание в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика (БИНКП)“ при Философския факултет. Работил е в Университетската библиотека като заместник-директор и научен сътрудник. Спец..
20.00 лв.
Развитието на информационните и комуникационните технологии в следствие на появата преди 30 години на Световната мрежа (WWW) доведе до съществени промени в начините на функциониране и ролята на множество институции в обществото. В частност, постепенно се променя ролята на библиотеките и наред с клас..
8.00 лв.
За книгата си "Нашите непреходни ценности: Библиотеките през XXI век" Горман получава наградата "Хайсмит" на Американската библиотечна асоциация за най-добра книга по библиотекознание през 2001 г.В известен смисъл светът на библиотеките е микрокосмос на големия свят - обнадежден от технологиите, но ..
10.00 лв.
This collection incorporates selected texts of various types, including: conference reports; materials intended for national projects or programs; scientific articles; international projects; theoretical works; communications. The compiler’s idea is to provide a mirror-like picture of the developmen..
14.00 лв.
Специални библиотеки в България до края на Втората световна война
Available
Да се пише в полето на библиотечната история в настоящия момент, когато нейният обект е в процес на множество технологични трансформации (засягащи я най-вече като структура и като кондиционални изисквания), е инициатива, насочена преди всичко към самата общност на библиотечните и информационните спе..
Доц. д-р Цветанка Панчева е преподавател в катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има около 25-годишен опит в преподавателската дейност. Работила е повече от 30 години в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, вкл..
18.00 лв.
Развитие на библиотечната инфраструктура в България ..
14.00 лв.
Потребители и ползване на библиотеките - Humanities and Social Sciences..
14.00 лв.
Културната памет във времето и пространството
Out of Stock
Сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф. д.изк.н. Симеон Недков.Осемдесет и един автори споделят познанията си в различни области на науката: история, информационни науки и технологии, политика и институционален мениджмънт - обединени около идеята за културната памет, но ной-вече ангажирани ..
В книгата д-р Ели Попова систематизира резултатите от три изследвания върху кариерното развитие в библиотеките. Респондентите са обособени в три групи: студенти от библиотечните специалности на университетите в България, които подготвят специалисти за библиотечния сектор; библиотечни специалисти, за..
12.00 лв.
Showing 1 to 23 of 23 (1 Pages)