Banner
Instagram
-15%
Library and Society: Contemporary Challenges - unipress.bg
This collection presents current themes in the field of modern libraries and their users, united under a common title: “Library and Society: Contemporary Challenges.” The texts have already been publi..
-15%
To libraries, with love The Library-Information Policy of Bulgaria from 1989 to 2013 (A collection of papers, projects and articles) - unipress.bg
This collection incorporates selected texts of various types, including: conference reports; materials intended for national projects or programs; scientific articles; international projects; theoreti..
Архиви, библиотеки, музеи в интерактивния свят - unipress.bg
Сборник с доклади от международна видеоконференция София–Орел, 15 май 2020 г.СЪДЪРЖАНИЕПредговор .........................................................................................................
Български старопечатни издания 1806–1878 - unipress.bg
Изследване на колекцията на Университетска библиотека  „Св. Климент Охридски“...
-15%
Глобална информационна инфраструктура. Роля и мисия на библиотеките в променящия се свят - unipress.bg
Проф. д-р Александър Димчев е преподавател по библиотекознание в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика (БИНКП)“ при Философски..
-15%
Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество: Част 1. Проучвания 2012-2015 - unipress.bg
В книгата д-р Ели Попова систематизира резултатите от три изследвания върху кариерното развитие в библиотеките. Респондентите са обособени в три групи: студенти от библиотечните специалности на универ..
-15%
Книжовни проекции на локалното или българското краезнание от Възраждането до днес - unipress.bg
Доц. д-р Цветанка Панчева е преподавател в катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има около 25-годишен опит в преподавателск..
Културната памет във времето и пространството - unipress.bg
Сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф. д.изк.н. Симеон Недков.Осемдесет и един автори споделят познанията си в различни области на науката: история, информационни науки и технологии, политик..
-50%
Нашите непреходни ценности. Библиотеките през ХХ век - unipress.bg
За книгата си "Нашите непреходни ценности: Библиотеките през XXI век" Горман получава наградата "Хайсмит" на Американската библиотечна асоциация за най-добра книга по библиотекознание през 2001 г.В из..
-15%
Потребители и ползване на библиотеките - unipress.bg
Потребители и ползване на библиотеките - Humanities and Social Sciences..
-15%
Развитие на библиотечната инфраструктура в България - unipress.bg
Развитие на библиотечната инфраструктура в България ..
-15%
Регионални културни политики за опазване на книжовно- документалното наследство в институциите на паметта – библиотеки, архиви, музеи (Кюстендилски сборник)) - unipress.bg
В сборника са публикувани докладите от кръгла маса на тема „Регионални културни политики за опазване на книжовно- документалното наследство в институциите на паметта – библиотеки, архиви, музеи“, пров..
Специални библиотеки в България до края на Втората световна война - unipress.bg
Да се пише в полето на библиотечната история в настоящия момент, когато нейният обект е в процес на множество технологични трансформации (засягащи я най-вече като структура и като кондиционални изискв..
-50%
Стоян Аргиров. Избрани трудове - unipress.bg
Стоян Аргиров е български филолог и преводач, създател на българската библиотекарска наука. Той има особено големи заслуги за уреждане на библиотечното дело в България. От 1903 до 1930 г. е директор н..
-15%
Създаване на хетерогенни цифрови библиотеки, основано на онтологии - unipress.bg
Развитието на информационните и комуникационните технологии в следствие на появата преди 30 години на Световната мрежа (WWW) доведе до съществени промени в начините на функциониране и ролята на множес..
Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)