MENU
Your Cart

Periodicals - unipress.bg

Уебсайт на списанието: https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturataТема на броя: СЛАВИСТИКАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕСъдържаниеАнтоанета Гранберг. Щрихи към славистиката в скандинавските страни и медиевистичната славистика в Университета в Гьотеборг, в Швеция / 11Благовест Златанов. П..
12.00 лв.
„Политически изследвания“ е периодично академично списание, създадено през 1991 година като теоретично издание на Българската асоциация по политически науки. Списанието публикува изследователски текстове от всички области на политическите науки. Статиите за публикация в списанието се одобряват след ..
12.00 лв.
„Политически изследвания“ е периодично академично списание, създадено през 1991 година като теоретично издание на Българската асоциация по политически науки. Списанието публикува изследователски текстове от всички области на политическите науки. Статиите за публикация в списанието се одобряват след ..
16.00 лв.
Уебсайт на списанието: https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturataТема на броя: Антиутопиите през XXI векСъдържаниеКоичи Тонума. Накъде върви урбанизираната цивилизация през ХХI век: дистопия или утопия? (Прев. от английски: Ружа Мускурова) / 11Дороти Е. Робъртс. Раса, пол и гене..
12.00 лв.
Тема на броя: „Плененото богословие“: Православната ни църква, духовната академия и държавна сигурност...
9.00 лв.
Тема на броя: Християнската аскезаСъдържаниеДоц. д-р Емил Трайчев. Антиохийското тълкувателно предание – търсене на Богочовека Христос, с. 7Д-р Хелена Панцова (Братислава). Геронтий: Житието на св. Мелания Младша, с. 13Д-р Юлия Златкова (София). Женското покровителство над манастирите в Светите земи..
9.00 лв.
В брой 2/2020 на списанието поместваме както текстове от проекта ДОГМАТИЧЕСКИ ИЗВОРИ ЗА БОРБАТА С ИКОНОБОРСТВОТО, под ръководството на доц. д-р Димо Пенков, така и работи на докторанти в Богославския факултет при Софийския университет, но също и една гостенска лекция на директора на „Източноцърковни..
9.00 лв.
Настоящият брой на сп. Forum Theologicum Sardicense, с предходно заглавие Богословска мисъл, включва статии, посветени на темата за духовното съзерцание в паламитското богословие и неговите проявления в иконографията. Тези статии представят резултатите на проект „Образът и свещеното изображение в па..
9.00 лв.
Website: https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturataТема на броя: Култура и пандемияСъдържаниеДжерард Деланти. Шест политически философии в търсене на един вирус: Критически перспективи към коронавирусната пандемия (Прев. от английски: Милена Попова) / 11Манфред Герстенфелд. Постпанде..
12.00 лв.
СЪДЪРЖАНИЕПредговор 5Иван Йовчев, Православно-старокатолическият диалог (преговори за обединение) 7Ик. Стефан (Стойчо) Стайков, Свети свещеномъченик Иполит, епископ Римски 45Стоян Малинов, Българските автори на Света Златоустова Литургия 59Любомир Игнатов, Църковната химнография и музика в твореният..
9.00 лв.
сп. Богословска мисъл 1/2019
Out of Stock
СЪДЪРЖАНИЕПредговор 5Дякон Иван Стоянов Иванов (Кюмурджийски) – Трисветата песен“ във византийската и старобългарска литургична практика. Характеристики, особености и употреба в богослужебната традиция на Църквата 7Павел Павлов, Богословското свидетелство на църковния историк проф. Христо Стоянов 61..
СЪДЪРЖАНИЕПредговор 5Николай Глубоковский, О канонической значимости т.наз. „права“ ставропигии. По поводу книги епископа Знепольскаго Паисии „Ставропигиите от каноническо гледище с огред към храма Св. Александър Невски“ в гр. София, 1924 г. Svetoslav Riboloff, Dogmatic Theology in Bulgaria dur..
9.00 лв.
сп. Богословска мисъл 1/2018
Out of Stock
СЪДЪРЖАНИЕПредговор 5Емил Трайчев, Канонът на Новия Завет и 39-то пасхално (празнично) послание на св. Атанасий Александрийски 7Александър Омарчевски, Св. Атанасий Александрийски в изгнание (335-346) 19Елена Николова, Св. Атанасий Велики и борбата му срещу арианската ерес от Никея до Сердика 33Павел..
„Политически изследвания“ е периодично академично списание, създадено през 1991 година като теоретично издание на Българската асоциация по политически науки. Списанието публикува изследователски текстове от всички области на политическите науки. Статиите за публикация в списанието се одобряват след ..
10.00 лв.
Website: https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturataТема на броя: Литературната история днес - част втораСъдържаниеМарко Юван. Национални и сравнителни литературни истории в Словения: история, настоящ статус и бъдещи изгледи (Прев. от английски: Андриана Хамас) / 11Гун-Брит Колер, Павел И. Наву..
12.00 лв.
Website: https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturataТема на броя: Литературната история днесСъдържаниеМари Врина-Николов. Въведение (Към списание „Слово“ № 50, „Как да мислим литературната история през XXI век в евразийското пространство?“) (Прев. от френски: ГълъбинаЗахариева) / 11Вали Ахмади...
12.00 лв.
Website: https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturataТема на броя: Компаративистиката днесСъдържаниеТод Преснър. Компаративистиката в епохата на дигиталната хуманитаристика: за възможните сценарии на бъдещето на една дисциплина (Превод от английски: Милена Попова) / 11Сравнително литературо..
10.00 лв.
сп. Българска реч, кн.1/2020
Out of Stock
Списание за езикознание и езикова култураИздание на Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съвместно с Фондация „Проф. д-р Максим Младенов“СЪДЪРЖАНИЕБЪЛГАРСКОТО СЛОВНО БОГАТСТВОЛексикологични етюди 14 – Борис Парашкевов / 7Nomina actoris в Речника..
Website: https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturataТема на броя: Дигиталната хуманитаристикаСъдържаниеМатю Киршенбаум. Какво е дигитална хуманитаристика и какво е нейното място в департаментите по английски език и литература? (Прев. от английски: Ружа Мускурова) / 9Сюзън Шрайбман. Дигиталната ..
10.00 лв.
сп. Съвременна лингвистика, бр. 2/2019
Out of Stock
Списание на Факултета по славянски филологии в СУ "Св. Климент Охридски"СЪДЪРЖАНИЕУводни думи / 15ЛИНГВИСТИЧЕН ФОРУММихаела МосковаУпотреби на конклузива при предаване на чужда реч в подчинено изречение с глагол за предаване на чужда реч в главното / 19Димитър ГеоргиевГенериране на подчинените изреч..
сп. Съпоставително езикознание, кн. 1/2020
Out of Stock
СПИСАНИЕ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ХLV, 2020, № 1D. Stern, M. Nomachi, B. Belić. Linguistic Regionalism in Eastern Europeand Beyond (C o r i n n a L e s c h b e r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84В. Сумрова. Новите феминални названия в ..
Настоящият брой на списанието предлага няколко текста от три балкански страни, написани на три балкански езика − български, гръцки и румънски. В тома са публикувани изслeдвания от областта на църковно-правната и социално-пастирската тематика, библеистиката и светоотеческата книжнина. Авторите са как..
9.00 лв.
Настоящият брой на списанието представя три текста, включително и един на гръцки език, свързани с църковното пеене. Това е необичайно, защото в богословските среди на църковното пеене се гледа главно като на практическа дисциплина и изключително рядко на него се посвещават теоретични разработки. Сле..
9.00 лв.
сп. Българска реч, кн.2-3/2019
Out of Stock
Списание за езикознание и езикова култура. Втора и трета книжка на списанието „Българска реч“ за 2019 г. е посветена на проф. дфн Юлияна Стоянова. от Катедрата по български език на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Разнообразието от тематични области, застъпени в..
В настоящия брой на списанието са представени няколо автора от три балкански страни − България, Гърция и Румъния. Разнородните теми все пак са обединени от четири тематични кръга. Единият е посветен на библейската наука, която е основа за цялото православно богословие. Вторият е съсредоточен върху к..
9.00 лв.
„Политически изследвания“ е периодично академично списание, създадено през 1991 година като теоретично издание на Българската асоциация по политически науки. Списанието публикува изследователски текстове от всички области на политическите науки. Статиите за публикация в списанието се одобряват след ..
10.00 лв.
сп. Philologia. Vol. 36/2019
Out of Stock
Philologia is an international academic publication in the fi eld of philology – linguistics, literary studies, translation, cultural studies. It was established by the Faculty of Classical and Modern Philology at Sofi a University St. Kliment Ohridski in 1977. The materials published in the journal..
Website: https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturataСъдържаниеЛонгкси Занг. Канон и световна литература (Прев. от английски: Ружа Мускурова) / 9Алистър Фаулър. Жанр и литературен канон (Прев. от английски: Георги Георгиев) / 21Тадеуш Шчербовски. Литературният канон като временен изход в интенци..
10.00 лв.
Showing 1 to 28 of 48 (2 Pages)