Banner
Instagram
-15%
95 години Катедра по аналитична химия. 1924–2019 - unipress.bg
Библиографията се издава по случай 95-годишнината (1924–2019) от създаването на Катедрата по аналитична химия в Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (сега Факултет по химия и фармация) и 1..
-50%
Аналитична химия. Равновесия в разтвор - unipress.bg
Аналитичната химия изучава възможностите за определяне на макро и микрокомпоненти в различни обекти. За целта се използват главно инструментални методи за анализ, като в много случаи измерваният анали..
-15%
Археометрия - unipress.bg
48.00 лв. 40.80 лв.
В книгата са изложени цялостно и последователно физичните основи на химичните и физичните методи, прилагани в археометричните изследвания, за определяне възрастта на археологическите находки, начина н..
-15%
Биохимия. Протоколна тетрадка - unipress.bg
СЪДЪРЖАНИЕИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ЛАБОРАТОРИИТЕ С БИОХИМИЧНО,ХИМИЧНО И МИКРОБИОЛОГИЧНО ЕСТЕСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7РАЗТВОРИ . . . . . . . . . ...
-15%
Задачи по аналитична химия: процеси и използването им в химичните методи за анализ - unipress.bg
Книгата е предназначена за всеки, който обича да решава задачи по химия и в частност – по аналитична химия, както и за всеки, който иска да разбере и да научи химията, като използва инструментариума н..
Задачи по органична химия - unipress.bg
Задачи по органична химия - Chemistry and Pharmacy..
-15%
Лабораторни упражнения с въпроси и задачи по обща и неорганична химия - unipress.bg
Лабораторни упражнения с въпроси и задачи по обща и неорганична химия - Chemistry and Pharmacy..
Методи за разтваряне, разделяне и концентрация в химията - unipress.bg
Учебникът е структуриран в две основни части и 19 приложения. В първата част са разгледани основните методи за разтваряне на проби с течни разтворители (вода, киселини, хидроксиди, водороден пероксид ..
-10%
Националната олимпиада по химия и опазване на околната среда (2000–2019). Национален кръг - част 1 - unipress.bg
Националната олимпиада по химия (НОХ) е състезание с многогодишна история. Първата НОХ е организирана през 1968 година и оттогава се провежда всяка година, в няколко възрастови групи, в зависимост от ..
-10%
Националната олимпиада по химия и опазване на околната среда (2000–2019). Национален кръг - част 2 - unipress.bg
Националната олимпиада по химия (НОХ) е състезание с многогодишна история. Първата НОХ е организирана през 1968 година и оттогава се провежда всяка година, в няколко възрастови групи, в зависимост от ..
Националната олимпиада по химия и опазване на околната среда (2000–2019). Областен кръг - част 1 - unipress.bg
Националната олимпиада по химия (НОХ) е състезание с многогодишна история. Първата НОХ е организирана през 1968 година и оттогава се провежда всяка година, в няколко възрастови групи, в зависимост от ..
Националната олимпиада по химия и опазване на околната среда (2000–2019). Областен кръг - част 2 - unipress.bg
Националната олимпиада по химия (НОХ) е състезание с многогодишна история. Първата НОХ е организирана през 1968 година и оттогава се провежда всяка година, в няколко възрастови групи, в зависимост от ..
Неорганична химия - unipress.bg
Неорганична химия - Chemistry and Pharmacy..
-15%
Обща химия - unipress.bg
25.00 лв. 21.25 лв.
На основата на фундаментални теории и общоприети концепции в учебника се разкрива строежът на микро-и макросистемите. Дадени са основите на химичната термодинамика и кинетика, познания за дисперсни си..
-15%
Органичен синтез. Сборник задачи и отговори - unipress.bg
Учебникът дава нов подход за разрешаване на основната творческа задача в органичния синтез — планираното изграждане на молекулите на сложно построени органични съединения чрез подходящо подбрана ..
Органичен синтез. Том 1 - unipress.bg
Главната цел на учебника е да даде нов подход за разрешаване на основната творческа задача в органичния синтез — планираното изграждане на молекулите на сложно построени органични съединения чрез подх..
-50%
Органичен синтез. Том 2 - unipress.bg
Главната цел на учебника е да даде нов подход за разрешаване на основната творческа задача в органичния синтез — планираното изграждане на молекулите на сложно построени органични съединения чрез подх..
-15%
Органична химия - unipress.bg
30.00 лв. 25.50 лв.
Разгледани са основните теоретични проблеми за органичните съединения по класове и групи според функционалната им класификация. Изразена е тенденция за установяване на аналогия и различия между органи..
-15%
Ръководство за анализ на токсични вещества - unipress.bg
Ръководството включва лабораторни упражнения относно вземане на проби от заразени въздух, вода, почва и хранителни продукти, подготовка и анализ на пробите чрез спектрални и хроматографски методи. Опр..
Showing 1 to 20 of 29 (2 Pages)