MENU
Your Cart

Sociology - unipress.bg

Автосегрегация и маргинализация при ромите в България
-25 %
Книгата интегрира идеи от философията, социалната психология, социологията, политологията и културологията и дава концептуална рамка на разбирането, анализирането и изследването на социалната идентичност. Тя описва различни типове, форми, модуси и нива на социалните идентичности, функциите и моделит..
14.00 лв. 10.50 лв.
Дълбинното противоречие на съвремието ни едва ли може да остане незабелязано. Информацията ни залива отвсякъде, но фактите имат все по-малко значение, а за същността на истината липсва базисен обществен консенсус. Този релативизъм е знак за социална криза, превзела всички модерни общества. В подобни..
16.00 лв.
Алтерглобализъм и публични пространства на близост
-25 %
Алтерглобалисткото движение събира граждани, активисти, интелектуалци и фермери заедно. Хора от много различен културен и социален контекст започват, мобилизирани от различни геополитически събития или процеси, да мислят и работят заедно за „един друг свят“. Веднага се появява въпросът какво означав..
15.00 лв. 11.25 лв.
Биологичното земеделие в България (1990–2012) – социологически интерпретации
-50 %
Настоящото издание дава информация за политическите, социалните и икономическите аспекти на биологичното земеделие през периода 1990–2012 г. Анализите се основават на данни от многобройни източници, регистрирани чрез различни социологически методи. Те са адресирани към всички, които се интересуват о..
11.00 лв. 5.50 лв.
Време и памет
-25 %
Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Лиляна Деянова..
29.00 лв. 21.75 лв.
Гей пространства. Социални и сексуални ареали на ЛГБТ общността
-50 %
В българското общество т.нар. хора с нетрадициионна сексуална ориентация все още традиционно се възприемат като "неморални", "извратени" или изобщо дисфункционални. В книгата обаче няма нито идеологизиране, нито излишен драматизъм. Тя разкрива и ясно очертава една особена страна на отделянето на общ..
14.00 лв. 7.00 лв.
Глобализация и международни отношения
-25 %
Глобализацията се проявява като съвкупност от разнородни процеси, трансформиращи (предна)значението на държавнотериториалните граници и ареали. В този смисъл традиционните практики и теории на международните отношения се оказват изправени пред сериозни исторически предизвикателства.Настоящата разраб..
17.00 лв. 12.75 лв.
ДИСКРИМИНИРАНИ ИЛИ САМИ ВИНОВНИ? Ромите в България и чернокожите в САЩ
-25 %
Положението на ромите в България и на чернокожите в САЩ е доста подобно – и двете общности са бедни, с високо ниво на безработица, хората от другите общности ги смятат за опасни, безотговорни и нежелаещи да сe интегрират. Защо е така? Дали защото ромите и афроамериканците са дискриминирани? Или защо..
20.00 лв. 15.00 лв.
Във всяка версия на биографиите и автобиографиите присъства един неотменен елемент. Това е образът на другите, който по многостранен начин е вплетен в житейската история на отделния човек. Другите са променящата се социална среда, в която се случват биографичните събития; те са "малкото общество", к..
Европейските ценности в днешното българско общество
-25 %
Екип от български социолози подлагат на анализи и интерпретации данните за България от четвъртата вълна на European Values Survey 2008/2009 г. Крупното изследване се провежда през девет години. Авторите правят частични, сравнителни и съпоставителни анализи с данни от преходни вълни на изследването..
25.00 лв. 18.75 лв.
ЕФЕКТИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ВЪРХУ РАЗДЪРЖАВЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
-25 %
Антоанета Гетова е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Социология“. От 2018 г. e главен асистент. Основните ѝ интереси са в областта на количествените методи, онлайн изследванията и социология на организациите.Книгата е базирана на дисертационния труд на авторката, защитен през 20..
20.00 лв. 15.00 лв.
ЖЕНИ, ПОЛ И МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИ Я 1878–1944. Второ допълнено издание
-25 %
Жени, пол и модернизация в България изследва някои от предизвикателствата към мъжката хегемония в модерната социална, културна и политическа история на българската национална държава между 1878 и 1944 г. Книгата поставя българските развития в контекста на Балканите и Европа; очертава ред противореч..
35.00 лв. 26.25 лв.
ЖИВОТ С ДЕМЕНЦИЯ. Ракурси към изплъзващи се опити
-25 %
Това е изследване на живота с деменция – на самия човек с деменция, както и на близките му с него. Книгата представлява колкото социологическо пътуване, толкова и лично ангажирано изследване – в края на живота си моите баби имаха деменция и аз изпитах „на свой гръб“ това, което с други думи се нарич..
15.00 лв. 11.25 лв.
Загубата на личната автономия
-25 %
Дончо Градев – професор по социална психология в СУ „Св. Климент Охридски“, доктор на социологическите науки. Автор на редица книги, студии и статии в област та на социалната психологияАлександър Маринов – професор в катедра „Публична администрация“, Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“,..
16.00 лв. 12.00 лв.
Идеи в действие. 15 години Национален граждански форум "Българка"
-25 %
Жените на България, които представляват половината от населението на страната ни... Могат ли те да представляват гръбнака на зараждащото се у нас гражданско общество? Какъв е отговорът на членуващите в Национален граждански форум "Българка" и какво показва петнадесетгодишното съществуване на тази не..
15.00 лв. 11.25 лв.
Интернет тълпите
-25 %
"Да навлезеш в изследователско поле, което е в процес на формиране, се изисква научна дързост. Дончо Градев и Александър Маринов се осмеляват да прекрачат във виртуалната реалност от класическия терен на социологията и социалната психология, за да покажат, че интернет не е магически феномен, както с..
23.00 лв. 17.25 лв.
Какво е сбъркано с политиките за „интеграция на ромите в България“?
-25 %
В България днес има граждани, които поради своя етнически произход живеят изолирано, в периферията на обществото и на населените места…Проблемът е общ – на българското общество, в което има хора, които са изключвани/неприемани, защото са роми; част от които са необразовани, защото политиките на „обр..
16.00 лв. 12.00 лв.
Комунистическите модерности. Българският случай
-50 %
Комунистическите модерности. Българският случай - Humanities and Social Sciences..
14.00 лв. 7.00 лв.
Към политическа икономия на разказите за миналото в германската история на социологията
-25 %
Изследването може да бъде възприето и като една от възможните истории на германската социология, като история на пораждането, разколебаването и възвръщането на вярата в смисъла на социологическата практика в конкретен национален контекст...
16.00 лв. 12.00 лв.
Местна власт и местно самоуправление
-25 %
Милена Стефанова е магистър по социология и доктор на политическите науки на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподава местно самоуправление, сравнително местно самоуправление, сравнителна европейска публична адми нистрация в специалност Публична администрация на Философския факултет н..
15.00 лв. 11.25 лв.
На път. Миграцията в жизнения опит на българските емигранти в Европейския съюз
-25 %
Емиграцията на български граждани в Европейския съюз е социален процес, който поставя своя отпечатък върху съвременното развитие на нашето общество. Тази книга е посветена на жизнения опит на мобилните българи и представя техните виждания за причините, трудностите и надеждите, с които те правят този..
23.00 лв. 17.25 лв.
Нацията- копнежи и употреби
-50 %
Нацията – копнежи и употреби прави опит да погледне книгата „Бай Ганьо“ и някои от фейлетоните и пътеписите на Алеко Константинов от ъгъла на съвременните теории за нацията. Изведена е идеята, че чрез произведенията си Алеко среща два модела за нацията: просвещенски (гражданско-териториален или англ..
10.00 лв. 5.00 лв.
Нова социология?
-25 %
Целта на настоящия труд е да се постави на обсъждане когнитивния потенциал на социологическите интерпретации, основани на имплицитното или експлицитното приемане на тезата за универсализма – всички общества повтарят едни универсални образци само с разлика във времето. Изходното разбиране на анализа ..
16.00 лв. 12.00 лв.
Седмата книга на автора е реакция и отговор на глобалната финансова криза, изследване за променената роля на държавната институция в глобализиращия се свят...
Обществени аспекти на психичното здраве и психичните разстройства
-25 %
Този сборник представя доклади от конференцията „Обществени аспекти на психичното здраве и психичните разстройства“, организирана по проект „Психично здраве и социални неравенства“ и проведена на 17 и 18 юни 2022 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.СЪДЪРЖАНИЕВъведение / 7Владимир Наков..
20.00 лв. 15.00 лв.
Общност с другия. Лекции по социология на социалните общности
-25 %
Заглавието „Общност с другия“ загатва за специфичния фокус на интереса на автора към общността. От една страна, това са човешките взаимодействия и отношения. От друга страна, вниманието е насочено към историческото преобразуване на общността и на проблемите на взаимодействието. Стремежът е чрез ..
14.00 лв. 10.50 лв.
Основи на медийната педагогика. Пътеводител в света на дигиталната култура и нейните средства
-25 %
Данаил Данов е завършил Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски“, Департамента по социология и политически науки към Централноевропейския университет (CEU) и Центъра за регионални изследвания на Лондонския университет (SOAS). Професионалната му кариера стартира в нач..
20.00 лв. 15.00 лв.
Отвъд дисциплинарните (само)ограничения
-50 %
Сборник в чест на проф. Елена Михайловска."С просветения си спокоен академизъм, с трезво преценяващото, балансирано, толерантно поведение, но с ясна морална граница, която задава достолепието му; с неизтощимото си любопитство към истории, хора, светове, събития, проф. Елена Михайловска, Елена, не пр..
15.00 лв. 7.50 лв.
Showing 1 to 28 of 41 (2 Pages)