МЕНЮ
КОШНИЦА

Пандекти на Никон Черногорец. Среднобългарски превод

Пандекти на Никон Черногорец. Среднобългарски превод - unipress.bg
Пандекти на Никон Черногорец. Среднобългарски превод
АвторСъбка Богданова
  • Наличност: Изчерпан
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.80кг
  • Размери: 21.00см x 29.00см
  • Страници: 718
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-619-7433-65-4
Купи

Доц. д-р Събка Богданова е преподавател по историческа граматика на руския език в Катедрата по руски език в СУ „Св. Климент Охридски“ от 1973 до 2016 г. Автор е на научни публикации в областта на палеославистиката.В съавторство с Р. Павлова издава по сръбски ръкопис с разночетения по руски преписи текста на първата част от ранния славянски превод на съчинението Пандекти на византийския автор от XI в. Никон Черногорец (2000).

Тази книга включва наборно научно издание на първата част на среднобългарския превод на Пандектите на Никон Черногорец по български ръкопис от средата на XIV в. с разночетения по два руски преписа на превода и по един български ръкопис, съдържащ редактирана версия на този превод. Пропуските в текста на основния ръкопис се попълват в изданието по един от руските преписи. В електронен вариант се прилага Индекс на словоформите в основния за изданието ръкопис. В книгата се съдържа и преглед на проучванията върху славянските преводи на Пандектите с акцент върху литературата за среднобългарския превод и неговата редакция. Разгледани са палеографски, правописни и езикови особености на издавания ръкопис, които показват, че представеният в него превод на Пандектите отразява много от белезите на търновските предевтимиевски текстове и заслужава да бъде системно изследван като източник за историята на българския език. Съпоставките с малко по-късната редакция на този превод подкрепят предположението, че тя е извършена в кръга на книжовниците от Евтимиевата школа.

Публикуването на текста на най-ранния препис на среднобългарския превод на Пандектите на Никон Черногорец би привлякло вниманието и интереса на палеославистите към славянската и гръцката писмена традиция на едно изключително значимо и недостатъчно изследвано съчинение на византийската литература.