MENU
Your Cart

Първите староруски князе светци (Образи, символика, типология)

Първите староруски князе светци (Образи, символика, типология) - unipress.bg
Първите староруски князе светци (Образи, символика, типология)
AuthorsИлиана Чекова
  • Stock: Out of Stock
  • Model: е-книга
  • Weight: 0.50kg
  • Dimensions: 16.00cm x 23.00cm
  • Pages: 264
  • Year: 2013
  • ISBN: 978-954-07-3582-5

Книгата на Илиана Чекова, преподавател по руска литература в СУ „Св. Климент Охридски“, е посветена на проблема за светостта в старата руска литература през най-ранния, киевски или предмонголски период от нейния развой. Целта на книгата e да задълбочи представата за механизмите, чрез които се изграждат владетелската святост и идеология в Киевска Рус, като проследи усвояването на библейската образност и агиографските топоси в творбите за киевските князе. Ще бъде направен опит да се потърси въздействието на византийски и старобългарски литературни модели върху староруската литература. Интерес представлява също така типологията на староруската княжеска святост, чрез която Киевска Рус постига своята християнска идентичност в пределите на Slavia Orthodoxa.