Съставител: Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков
ISBN: 978-954-07-4848-1
Pages: 470
Year: 2021
Availability: In Stock
Weight: 0.9 kg.
L:16.0x23.0 cm.
Product Code: твърда

13.50 лв. 15.00 лв.

Qty

Сборникът включва изследователски текстове, представени на научната конференция „Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управ-ление“, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 11 октомври 2019 г., която обобщи резултатите от едноименния проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието и науката. Представените тук разработки разглеждат различни аспекти от обширната тема, свързана с вакъфите, както в условията на Османската империя, така и в следосвобожденската история на България. Изследван диахронно в очертания дълъг времеви период, въпросът за вакъфите и техните имоти предоставя възможност за наблюдения върху неговата значимост както по време на османската власт, така и в условията на националната държава.

Related Products