MENU
Your Cart

Вакъфите в България

Вакъфите в България - unipress.bg
Вакъфите в България
СъставителВеселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков
  • Stock: YES
  • Model: твърда
  • Weight: 0.90kg
  • Dimensions: 16.00cm x 23.00cm
  • Pages: 470
  • Year: 2021
  • ISBN: 978-954-07-4848-1
15.00 лв.

Сборникът включва изследователски текстове, представени на научната конференция „Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управ-ление“, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 11 октомври 2019 г., която обобщи резултатите от едноименния проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието и науката. Представените тук разработки разглеждат различни аспекти от обширната тема, свързана с вакъфите, както в условията на Османската империя, така и в следосвобожденската история на България. Изследван диахронно в очертания дълъг времеви период, въпросът за вакъфите и техните имоти предоставя възможност за наблюдения върху неговата значимост както по време на османската власт, така и в условията на националната държава.