MENU
Your Cart

Education - unipress.bg

Искате да запишете детето си в частно училище, но не знаете дали си струва и къде? Тази книга е тъкмо за вас. В нея са събрани отговорите на всички въпроси, които няма на кого да зададете. За условията, грижата за децата, обучението, програмите, правата на учениците, дипломите и още неща, за които м..
16.00 лв.
Славина Лозанова е преподавател по логопедия, специална педагогика и приобщаващо образование в НБУ и СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на десетки научни статии и студии на теми от областта на жестовата лингвистика, бимодалния билингвизъм, жестовия превод, свързани с приложението на българския жесто..
20.00 лв.
Съдържа стажантска биография; списък на урочни планове; списък на протоколи от наблюдение на уроци; списък на педагогически есета...
10.00 лв.
Гл. ас. д-р Гергана Михайлова-Недкова е преподавател във Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 2010 г. През 2018 г. защитава дисертация по педагогика на тема „Място и роля на илюстрацията за развитие на творческата активност в изобразител..
30.00 лв.
Книгата хвърля поглед върху особеностите на българската образователна система в периода 1934 – 1939 г. В нея са разгледани възгледите за развитието на родната просвета на дясноавторитарните организации и политическия кръг „Звено“. Изследването разширява представите за просветните реформи, проведени ..
30.00 лв.
Гл. ас. д-р Берджухи Йорданова е преподавател във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основните ѝ научноизследователски интереси са в областта на здравното и екологичното образование и възпитание, училищната хигиена, неформалното образование и теорията на възпита..
18.00 лв.
Доц. д-р  Анна Георгиева е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Факултет по науки за образованието и изкуствата) от 2001 г. Научните и изследователските ѝ интереси са в сферата на литературното обучение и формирането на читателски компетентности у учениците от ..
20.00 лв.
Даниел Полихронов е юрист и педагог. Главен асистент д-р е във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на над 50 публикации. Научните му интереси са свързани с методиката на обучението по български език и литература в началния етап на образованието, интеркулт..
16.00 лв.
Книгата представлява сборник със статии, които имат теоретичен или приложен характер и изследват детската мъдрост през перспективата на хуманитарните, социалните и педагогическите науки. Статиите повдигат въпросите какво е детската мъдрост, в полето на кои научни дисциплини попада, с какви методи тр..
20.00 лв.
Тази книга е предназначена преди всичко за една определена група учители у нас, към които занимаващите се с управление на образованието и изследователите в областта на педагогиката са много големи длъжници – учителите, работещи в слети класове. Обстоятелството, че работата в слети класове е по-разли..
8.00 лв.
Колективната монография „Специална педагогика“ е резултат на усилията на членовете на катедра „Специална педагогика“ и няколко хонорувани преподаватели към нея - Милен Замфиров Неда Балканска Мира Цветкова-Арсова, Славина Лозанова и Калоян Дамянов. Напълно естествено е монографията да..
30.00 лв.
Проф. дн Вася Делибалтова е преподавател във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Води лекционни курсове по дисциплините „Дидактика“, „Съвременни стратегии и техники на обучение“ и др. Автор е на над 80 публикации в областта на дидактиката, доцимологията и му..
18.00 лв.
This book is based on my phd thesis which I wrote as a researcher on the academic doctoral degree programme “Corso di Dottorato di Ricerca in Psicologia dell’Orientamento e dei Processi di Apprendimento, Università la Sapienza, Medicina e Psicologia, XXIV Ciclo”, under the supervision of my tutor Pr..
15.00 лв.
Курсът, като печатно издание, е вдъхновен от потребностите на системата, но най-вече от очакванията и жизнеността на неговите курсисти, от готовността и желанието им да творят образование на бъдещето. Ето защо той разгръща особено практическата част от компетентностната подготовка на учители. Но пре..
16.00 лв.
Йорданка Николова е главен асистент във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на редица публикации, свързани с приобщаване на родителите като субект в процеса на обучение, формиране на навици у студентите педагози за активно взаимодействие с родителите..
15.00 лв.
Емпатия и комуникация: практически задачи
Out of Stock
Учебното пособие е написано в допълнение към учебника „Емпатия и комуникация в езиковото обучение“, предназначен за студентите от специалностите „Предучилищна педагогика и чужд език“ (ПУПЧЕ), „Начална училищна педагогика и чужд език“ (НУПЧЕ) и „Медии на педагогика и художествена комуникация“ (МПХК) ..
8.00 лв.
Гл. ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова е преподавател в катедра „Музика и мултимедийни технологии“ във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“. Завършила е специалност „Музикална педагогика“ (1996) с профил „Пиано“ на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив и е ..
30.00 лв.
Маргарита Томова е доктор по педагогика и преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Специална педагогика“ във Факултета по науки за образованието и изкуствата. Научните ѝ интереси са в областта на педагогиката на зрително затруднените, специфични подходи на работа със сла..
20.00 лв.
Целта на настоящата монография е представяне на начина, по който педагогическата реалност се интерпретира в този кратък времеви отрязък, без претенции за изчерпателност, но с надеждата, че всеки читател ще усети основни очаквания към резултатите от педагогическа дейност в нейното богато разнообразие..
16.00 лв.
РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ: 15 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
Out of Stock
Сборник с доклади от Регионална конференция с международно участие – София, 30–31.05.2022 г.Съдържание15 години български модел на приобщаващо образование и ролята нарегионалните центрове за подкрепа на процесаКалоян Дамянов .............................................................................
12.00 лв.
Д-р Александър Ранев е преподавател в катедра „Социална педагогика и социално дело“ към ФНОИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси са в областта на педагогиката, възпитанието, социалната педагогика, мениджмънта на класа, алтернативните образователни и възпитателни модели и практики. Има..
20.00 лв.
Гл. ас. д-р Гергана Христова е преподавател във Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Води дисциплините „Практически упражнения по дидактика на математиката“, „Методика на обучението по математика в І–ІV клас“, както и избираемите курсове „..
15.00 лв.
Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дн Димитър Веселинов.Проф. дн Димитър Веселинов е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Факултет по класически и нови филологии) от 1992 г. Последователно през годините участва в научния живот и в управленската дейност на универси..
38.00 лв.
Книгата представя авторски технологичен модел за творческо писане (авторска система от речеви задачи с творчески характер), апробирана в три експериментални класа. Формулирани са същността, функциите и отличителните черти на творческото писане, както и системата му на обучение. Творческото писане е ..
26.00 лв.
Сборник с доклади от межденародна научна конференция, проведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер, София, 2021 г.Първата част е посветена на ключовите компетентности и включването им в образователните системи. Дискутирани са темите за значението на културата като ключова компетен..
35.00 лв.
Учебният предмет български език и литература (БЕЛ) в началния етап на основната образователна степен има комплексен характер и поставя основата на системното изучаване на българския език и на литературата в следващия образователен етап. В центъра на двете предметни области са комуникативноречевите к..
20.00 лв.
35 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА – ПРИЕМСТВЕНОСТ И БЪДЕЩЕ
Out of Stock
Настоящият 35-годишен юбилей на Факултета по педагогика изглежда скромен, но за нас е важен, защото е с твърде много проекции и разклонения във времето. Нашата Алма Матер е родена, за да създава кадри за българското училище. И това е голямата мисия на Университета през всички тези 133 години от него..
30.00 лв.
ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА
Out of Stock
В сборника са включени доклади и научни съобщения от Единадесетия международен научно-образователен форум, организиран от Департамента за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ във връзка с честването на Климентовите дни на Университета. Сборник..
25.00 лв.
Showing 1 to 28 of 143 (6 Pages)