МЕНЮ
КОШНИЦА

Управление и развитие на семейна фирма

Управление и развитие на семейна фирма - unipress.bg
Управление и развитие на семейна фирма
АвторДесислава Йорданова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.30кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 117
  • Година: 2014
  • ISBN: 9789540735771
10.00 лв.
Купи

Десислава Йорданова, доц. д-р е преподавател в Стопан- ския факултет на Софийския университет „Св. Климент Ох- ридски“, катедра „Стопанско управление“. Притежава доктор- ска степен по създаване, стратегия и управление на фирми от Автономния университет на Барселона. Публикувала е научни статии в редица международни научни списания, включител- но Journal of International Management, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Journal of Developmental Entrepreneurship, International Journal of Management, Service Business и Journal of Applied Economic Sciences. Научните є ин- тереси са в областта на предприемачеството, управление- то на малки и средни предприятия и управлението на семейни фирми. Целта на тази книга е да запознае читателите със същ- ността и значението на семейните фирми и специфичните особености при тяхното управление. Изданието представя най-новите теоретични концепции и модели по различни теми, свързани с управлението и развитието на семейна фирма, как- то и идеи за решаването на конкретни практически проблеми. Книгата е предназначено за студенти и преподаватели по дисциплини, свързани с предприемачество, създаване на ново предприятие, управление на малък и среден бизнес и управление на семеен бизнес, както и за всички, интересуващи се от тези въпроси.