МЕНЮ
КОШНИЦА

Книги по 2 и 5 лв - unipress.bg

България & предприемачите
-30 % Изчерпан
Цветан Давидков е преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Катедра стопанско управление". Чете академични курсове по Основи на управлението, Организационно поведение, Предприемачество, Бизнес Комуникации. Култура на предприемачеството. Автор е на учебници п..
10.00 лв. 7.00 лв.
Двоен портрет. Поезия
-30 %
Голямата съвременна руска поетеса Юна Мориц (1937) е представена в тази книга със свои стихове и рисунки. Оригиналното и неочаквано като образност слово е успоредено с нейни графични визии, израз на медиативното и вътрешно зрение...
7.00 лв. 4.90 лв.
Водени от бесове
-30 %
Това е третата книга на Мариана Закова след „Адрес-бъдещето” и „Кръгът на Волтрон”. Те поставят началото на един нов вид четиво на бъдещето, в което реалностите на живота и на света около нас са представени във фентъзи форма, но съавторът и героите са истински.Ун Волтрон е този съавтор, зае..
10.00 лв. 7.00 лв.
Общи и регионални тенденции на изменение в режима на възпроизводство на населението в България (XX–XXI в.)
-30 % Изчерпан
Доц. д-р Тони Трайков е роден на 1 юни 1959 г. в гр. Кюстендил. През 1988 г. защитава дисертационен труд в Географския институт на БАН. Като научен сътрудник в същия институт участва в разработването на редица проекти, свързани с демографското и поселищното развитие на България. От 1995 г. е препода..
10.00 лв. 7.00 лв.
Пета конференция на млади учени във факултета по класически и нови филологии: май 2008
-30 %
СЪДЪРЖАНИЕЕзикознаниеМилена Маринкова. Фонетични и фонологични особености на признака веларност в съвременния испански езикВладимир Найденов. Скандинавските и новощокавските тонални акценти - фонология и тоногенезаДонка Мангачева. Прикрито изразяване на подбуда в съвременния португалски книжовен ези..
10.00 лв. 7.00 лв.
Аксиомите на Василев
-30 %
На четящия свят отдавна му втръсна от законите на Паркинсън, законите на Мърфи, принципите на Питър.Втръсна му от смехопотискащите конструкции на маса други шмекери.Време е да му втръсне и от аксиомите на Василев.И точно така ще стане. Настоящият сборник е гаранция за това.В него има 4 раздела: "Акс..
5.00 лв. 3.50 лв.
Идентичности. Отражения. Игри. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Симеон Хаджикосев
-30 %
Подобно на антистрофа в старогръцката драма, която /а/симетрично отгласява предхождащата я строфа, разноречивият сбор от текстове пренарежда, допълва, продължава или спори с написаното от юбиляра.Трите ключови думи в заглавието са не само средоточия на тематични полета, но и техни свързващи звена; т..
15.00 лв. 10.50 лв.
Горе & Долу
-30 %
Стефан Стефанов е роден разказвач. Той пише четивно, енергично, неотстъпващо - с остър социален и политически усет за провала на нашето общество и упадъка на днешния свят. Начинът му да наблюдава и осмива е уникален, но талантът му иде в модерните времена от Суифт, минава през Гогол и Хашек...
10.00 лв. 7.00 лв.
Острови
-30 %
Стоян Ненов /1987/ е роден в Карлово. Завършва българска филология и магистратура по литература и творческо писане в Софийския университет. Разказите му са публикувани в редица печатни и онлайн издания, превеждани са на английски и италиански. Дебютният му сборник "Острови" събира най-добрите истори..
10.00 лв. 7.00 лв.
Is There a Pomak Language?
-30 %
ContentsIntroduction ......................................................................................7The Central Rhodope dialect ........................................................ 11Phonological system ............................................................................. 14Vowel..
5.00 лв. 3.50 лв.
Ars Vel Scientia (Disciplina)?
-30 %
Разбирането на средновековната идея за scientia или ars – при отчитане спецификата на външните предизвикателства и вътрешните конфликти (като този между разум и вяра) – минава през рационалната реконструкция на всички действащи върху нея исторически, ментални, социални, религиозни или политически пр..
10.00 лв. 7.00 лв.
Строители на общности и професионални чужденци. Разговори на българските етнографи с чужди учени
-30 %
Доц. д-р Илия Илиев е преподавател в катедра „Етнология“ в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Бил е гостуващ учен в Института за науките за човека – Австрия, Института Макс Планк – Германия, Университета Харвард в САЩ. Основните му публикации и научни интереси са ..
9.00 лв. 6.30 лв.
Елементи на математическата логика в българските гимназии през ХIХ век
-30 %
"Първо, надявам се, че не е далеч времето, когато преобладаването на старата Аристотелова логика ще бъде само исторически факт и когато преподаването на логика ще съответства по-добре на нейното историческо значение. Тогава ще се окаже, че решаването на логическа задача е упражнение за ума, поне тол..
6.00 лв. 4.20 лв.
Осъдени на разум
-30 %
„Осъдени на разум" е сборник „равносметка", в който са събрани 17 от най-значимите студии, писани от Николай Василев през близо четирите десетилетия, посветени на науката. Разнопосочните проблемни търсения от въпросния времеви период определят и широката тематична палитра -от научно-техническата..
10.00 лв. 7.00 лв.
Драмата на cogito: една съвременна версия. Опит върху философията на Мераб Мамардашвили
-30 %
Всяка изминала година от смъртта на Мераб Константинович Мамардашвили (1930-1990) бележи както географско разширяване, така и интелектуално задълбочаване на изследванията върху неговото философско творчество. В същото бреме говоренето за неговата личност и за социалния му образ на мислител сякаш все..
7.00 лв. 4.90 лв.
Немски елементи в говора на банатските българи
-30 %
Изхождайки от основно проучената от Ст. Стойков лексикална и граматична система на българския говор в Банат (Румъния), в настоящата монография проф. Парашкевов прави обстоен преглед на немското езиково и културно влияние върху този обособил се преди близо 300 години извън пределите на страната бълга..
10.00 лв. 7.00 лв.
 Предизвиканите спомени на проф. д-р Христо Гандев. Разговори за живота и науката
-30 %
В предизвиканите си спомени - резултат от поредица разговори за живота и науката с доц. Мария Велева, проф. д-р Христо Гандев разказва за себе си, за семейството си, за научните си дирения. Става ясно как упорито проправя нови пътища, открива нови теми за разкриване на историческата истина...
10.00 лв. 7.00 лв.
Феминистки проекции
-30 %
По своето съдържание и цели „Феминистки проекции” е посветен на доскоро малко позната и почти неизследвана у нас сфера на етиката, а именно – етическите проекции на феминизма. Интересът на доц. Видева към тях е провокиран не от обичайните представи за феминизма като социално движение със своя дълга ..
12.00 лв. 8.40 лв.
Онтологични ситуации. Сборник доклади
-30 %
Сборникът включва доклади от конференция в чест на шестдесетгодишния юбилей на проф. Александър Андонов, проведена през май 2006 г. Темата на конференцията е подбрана като израз както на спецификата, с която онтологичната проблематика се разработва във Философския факултет на Софийския университет, ..
10.00 лв. 7.00 лв.
Управление и развитие на семейна фирма
-30 %
Десислава Йорданова, доц. д-р е преподавател в Стопан- ския факултет на Софийския университет „Св. Климент Ох- ридски“, катедра „Стопанско управление“. Притежава доктор- ска степен по създаване, стратегия и управление на фирми от Автономния университет на Барселона. Публикувала е научни статии в ред..
10.00 лв. 7.00 лв.
Хоризонти на дигиталната литература
-30 %
Монографията "Хоризонти на дигиталната литература" проследява развитието на изкуството на словото в дигитална среда, като основен обект са литературните практики и ресурси в сегмента на Интернет, в който преобладава използването на кирилицата. Отделните части на книгата представят ретроспективен пог..
12.00 лв. 8.40 лв.
E.M.Forster's Novels: From the Monologic to the Dialogic
-30 %
E.M.Forster's Novels: From the Monologic to the Dialogic..
10.00 лв. 7.00 лв.
Dramatised Narration
-30 %
The development  of Joyce's Narrative Technique from Stephen Hero to Ulysses..
10.00 лв. 7.00 лв.
Philistines Beware
-30 %
The class humour of Saki, Max  Beerbohm, Martin Amis and David Lodge..
10.00 лв. 7.00 лв.
Posthuman Transformations: Bodies and Texts in Cyberspace
-30 %
Dr. Alexandra Glavanakova received her MA and PhD degrees at Sofi a University “St. Kliment Ohridski”, where she has been a tenured lecturer at the Department of English and American Studies for over 20 years. She teaches courses in American and Canadian culture and literature, in digital culture, m..
12.00 лв. 8.40 лв.
Понятието за политическото
-30 %
Известният немски конституционалист Карл Шмит (1885-1985) е един от най-оригиналните, влиятелни и противоречиви политически мислители на отминалия вече ХХ век. В условията на всеобхватна криза от периода между двете световни войни, когато се извършва преходът към масова демокрация и се води битката ..
10.00 лв. 7.00 лв.
Shakespeare's Wordplay and Possible Worlds
-30 %
"Shakespeare’s Wordplay and Possible Worlds" proposes a novel possible-world approach to the complex interpretative potential of Shakespeare’s wordplay. The approach is based on the observation that in Shakespeare multiple significations of ambiguous words or syntactic structures often cohere with o..
12.00 лв. 8.40 лв.
Dialectic and logicality in Ford Madox Ford's Novelistic Series
-30 %
Ford Madox Ford felt especially drawn to the novelistic series. This book sets out to introduce him and some of his most prominent works - his trilogy, tetralogy and set of two novels to the reader...
12.00 лв. 8.40 лв.
Показва 1 до 28 от 76 (3 страници)