МЕНЮ
КОШНИЦА

XVIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

XVIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ - unipress.bg
XVIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
СъставителМадлен Данова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 304
  • Година: 2022
  • ISBN: 2738-8158
25.00 лв.
Купи

На 28 май 2021 г. във Факултета по класически и нови филологии се проведе Осемнадесетата ежегодна научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти. Запази се традиционно високият интерес към участие в научния форум от страна на нехабилитираните преподаватели и докторанти от факултета, поради което от получените заявки организаторите одобриха над 30 теми. Докладите бяха разпределени в четирите утвърдили се през последните години като традиционни секции за научната конференция: „Езикознание“, „Литература и култура“, „Език и култура“ и „Чуждоезиково обучение“.


СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор (Мадлен Данова) .............................................................................7

Езикознание

Иван Тенев. Възвратните притежателни местоимения в обучението

по норвежки език за българи на равнище А1–В1 ................................11

Елена Стойнева. Свързване на компонентите в шведски

сложни съществителни имена ...............................................................21

Владимир Найденов. За глаголите с различаваща се принадлежност

към силното или слабото спрежение в континенталните

скандинавски езици ................................................................................26

Константин Радоев. Accusativus cum infinitivo в шведски, датски и

български език – генеративен прочит на няколко близки феномена ....37

Айтан Джафарова. Лексемата „сърце“ в българския език като

елемент на соматичен фразеологизъм ..................................................57

Литература и култура

Десислава Тимчева. Значението на любовното пространство в

творчеството на съвременни португалоезични писателки .................69

Илияна Чалъкова. Движения на женското в романите на

Паулина Шизиане ...................................................................................81

Сони Бохосян. Проявления на самотата в пиесата „Надеждата“ на

Жайме Салазар Сампайо ........................................................................94

Яна Димова. Историческата проза на Фернандо Кампош в

контекста на португалския исторически роман от

края на XX и началото на XXI век ........................................................99

Kiril Hadzhikosev. Deconstructing Colonial Metaphors in

Virginia Woolf’s The Waves ...................................................................103

Антоанета Робова. Вариации и конфигурации на персонажите в

пет версии на филма „Перфектни непознати“ ...................................113

Виолета Вичева. (Пост)посттрадиционната любовна връзка в

романа „Алегро Пастел“ на Лайф Ранд ..............................................123

Антоанета Ангелова. Образът на жената в арменския

средновековен епос за Давид Сасунски ..............................................131

Радея Гешева. Тялото в италианската литература на ХХ век:

Анна Банти и Анна Мария Ортезе ......................................................138

Владимир Митев. Ролята на традицията в романа „Савушун“ ................143

Николай Янков. Грях или избавление – отношението към

самоубийството в късноведическата книжнина ................................149

Илия Илиев. Два превода на Димитър Стоевски в

съпоставка с конкуриращи преводи ....................................................159

Катрин Якимова-Желева. Плавтовото „Гърне“ и игрите на думи:

първи преводачески решения ..............................................................165

Език и култура

Анета Димитрова. Ключови аспекти от ролята на жената в

съвременното южнокорейско семейство ............................................175

Моника Гълъбова. Границата като предел на културно усвоеното

пространство. Анимализация в лоното на периферията...................182

Сирма Костадинова. Приложение на метода за идентификация на

езикови метафори MIPVU в персийския език ...................................192

Цветелина Андреева. По трудния път на модернизацията –

образованието на българката и корейката в края на XIX век ...........200

Симеон Кайнакчиев. Изграждане на умения за управление на

терминология в университетското обучение по

специализиран превод ..........................................................................207

Мартина Герджилова. Контактоподдържащи средства за

сигнализиране относно проблем в разбирането

(върху материал от португалоезична устна реч) ................................217

Henrique Carlos Dores. Conceptual Metaphors in Political Discourse:

A case-study of António Costa’s inaugural speech (2019).................225

Чуждоезиково обучение

Глория Бакърджиева. Какво е дидактиката според

Novissima Linguarum Methodus на Ян Амос Коменски .....................235

Рая Живкова-Крупева. Принципи на съвременното езиково обучение ...240

Цветанка Дилкова. Диференцирано преподаване и

чуждоезиково обучение в академично разнородна среда .................251

Николина Искърова. 3D анимацията в чуждоезиковото обучение ...........258

Михал Павлов. Българо-испански етимолого-емпрунтологичен анализ

на ихтиологически дидактеми за учебни цели ..................................267

Илияна Божова. Чуждоезикова политика в

иранската образователна система през XXI век ................................273

Калин Василев. Преподаване на новогръцка граматика на

курсисти нефилолози. Анализ на грешки ..........................................285

Ioannis Sotiriadis. Teaching English Online in Second Chance Schools .......295