Автор: Ганчо Димитров
ISBN: 978-954-07-5000-2
Страници: 304
Година: 2020
Наличност: Да
Тегло: 0.6 кг.
Размери(ДxВ):14.0x21.0 см.
Корица: твърда

22.40 лв. 28.00 лв.

Количество

Проф. д-р инж. Ганчо Димитров е роден през 1947 г. Завършил е Техникум по механоелектротехника, специалност „Двигатели с вътрешно горене“ през 1966 г. в Благоевград. През 1973 г. завършва ВИСИ като магистър – инженер по водоснабдяване и канализация. Работи като началник ПТО в СД „ВиК“ и като главен инженер в ДСП „Благоустройствени строежи“ в Благоевград.

От 1974 г. работи в катедра ВКПВ на УАСГ – София, като последователно е бил асистент, старши и главен асистент. От 1986 г. е доцент, а от 2005 г. е професор. Ръководител е на катедра ВКПВ от 2008 до 2012 г. От 2012 г. е директор на Център за международни изследователски проекти в УАСГ. През 1979 г. защитава докторска дисертация. Специализира в МИСИ – Москва, ТУ – Виена, както и в известни фирми в Западна Европа и Израел. Чете лекции по дисциплините „ВиК на сгради“, „Експлоатация на ВиК мрежи и съоръжения“ и „Автоматизация на ВиК системи“.

Научноизследователската дейност на проф. Димитров е предимно в областта на повишаване ефективността на сградните и селищните водоснабдителни системи, като редица от неговите съвременни технически решения са внедрени в практиката със значителен икономически, социален и екологичен ефект.

Публикувал е над 80 научни и научно-приложни статии в България и чужбина. Автор е на реализирани проекти за управление на налягането във водопроводните мрежи в 70 населени места, които са с доказано намаление на загубите на вода, авариите и разхода на електроенергия при помпените станции.