Автор: Роксана Трифонова
ISBN: 978-954-07-5212-9
Страници: 270
Година: 2021
Наличност: Да
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):14.0x21.0 см.
Корица: мека

15.30 лв. 17.00 лв.

Количество

Д-р Роксана Трифонова е постдокторант и хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Темата на дисертационния є труд е „Външнотърговските отношения между Европейския съюз и Руската федерация – стратегическо партньорство или студен мир“. Дипломиран магистър по европеистика, профил електронно управление, и бакалавър по публична администрация. Научните интереси на автора са в областта на общата търговска политика и политиката на сближаване на Европейския съюз. 

Настоящото издание е част от поредицата „Европейски изследвания“ и има за цел да проследи развитието на външнотърговските отношения между ЕС и Руската федерация в периода след Студената война (1992–2018), като анализът почива на теорията, че ЕС и Русия ще продължат известно време да са между стратегическото партньорство и „студения мир“ в своите търговски и геополитически взаимоотношения, като двата вида взаимоотношения ще си влияят взаимно. „Стратегическото партньорство“ може да бъде катализатор за растежа и развитието на икономиките, стимул за пазарната среда с цел разкриването на нови работни места и двигател за повишаване на стандарта на живот, а от друга страна, „студеният мир“ би довел до задълбочаване на вече съществуващата икономическа и политическа криза между ЕС и Руската федерация, до засилване на търговските санкции и застой на външнотърговските отношения.

Подобни продукти