Съставител: Даниела Стоянова, Чавдар Кирилов
ISBN: 978-954-07-5068-2
Страници: 174
Година: 2020
Наличност: Да
Тегло: 0.5 кг.

Корица: твърда

10.20 лв. 12.00 лв.

Количество

Сборник статии от научна конференция, проведена на 27 – 28 ноември 2014 г. в София

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор......................................................................9

Пламен Митев

Меч или рало?

Размисли относно края на късноантичната селищна мрежа в Тракия..............11

Чавдар Кирилов

Селищната система в Тракия през Ранното средновековие: Проблеми на проучванията.....................................................27

Галина Грозданова

Въпросът за началната и крайната дата на средновековното селище при с. Златна ливада (Въз основа на анализа на керамичния материал)............49

Румяна Колева

Нумизматичен материал от археологическите проучвания на средновековното селище при с. Златна ливада, Чирпанско........................................63

Мариана Минкова

Битовата архитектура във Филипопол през ХІІ – началото на ХІІІ в. по данни от проучванията през последните години..............................77

Камен Станев, Елена Божинова

Отбраната на поселенията в Тракия през средните векове........................91

Красимира Гагова

Мястото на дервишките завиета в поселищната мрежа на Тракийската низина в началото на XVI век. Казите Стара Загора и Хасково..........................97

Паулина Андонова

Войнушки и дервентджийски селища в Централния и Източния дял на Горнотракийската низина през ХVI в. (казите Филибе, Стара Загора, Хасково и Ямбол)................................111

Кръстьо Йорданов

Установяването на представители на мистичните течения, свързани с неортодоксалния ислям, в Тракия и отражението върху динамиката на поселищната система в този регион (края на XIV – XVII в.)...................143

Невена Граматикова

Авторите.....................................................................173

Подобни продукти