МЕНЮ
КОШНИЦА

Стилистиката и езиковото обучение

Стилистиката и езиковото обучение - unipress.bg
-25 %
Стилистиката и езиковото обучение
АвторМирослав Янакиев
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 288
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5716-2
This offer ends in:
Дни
Часа
Мин
Сек
30.00 лв.
22.50 лв.
Купи

Книгата „Стилистиката и езиковото обучение“ информира сбито, но системно за тези постижения на съвременното езикознание, които го превръщат в точна, измерваща обектите си наука от типа на физиката, и чрез стилистиката, като негов най-близко свързан с езиковата практика раздел, дава здрава нова основа на езиковото обучение. Математико-статистическите процедури, необходими за разбиране на процесите, които характеризират и най-близките, и по-далечните перспективи в развитието на науката за езика изобщо и на езиковата стилистика, обслужваща непосредствено езиковото обучение по-специално, са разяснени по начин, който ги прави усвоими от хора, способни да извършват само най-елементарни изчисления. Предназначена е главно за учителите по български език и литература, но представлява интерес и за учителите по чужди езици. Без затруднения може да я четат също ученици от горните класове на средните училища.

СЪДЪРЖАНИЕ

Александър Иванов. Предговор на редактора / 7

ЗАДАЧАТА НА ТАЗИ КНИГА / 12

ЗА РАЗЯСНЕНИЯТА / 13

ЗА ТЪЛКУВАНЕТО (ЕКСПЛИКАЦИЯТА) / 14

ЕНУМЕРАТИВНА ЕКСПЛИКАЦИЯ / 14

ОТМРЯЛА «ДЕМОНСТРИРУЕМОСТ» / 16

АНАЛОГИЯ / 18

ПСИXОФИЗИЧЕСКИ ПАРАЛЕЛИЗЪМ / 19

МОДЕЛИ / 21

МАШИНА, ВЕКТОР, ВХОД, ИЗХОД / 23

«ЧЕРНА (НЕПРОЗРАЧНА) КУТИЯ» / 23

3АВОД 3А СЪОБЩЕНИЯ / 25

ИДИОЛЕКТ / 26

МЕЖДУ СЕТИВАТА И ВХОДА НА ИДИОЛЕКТА / 27

СПЕЦИФИКАТА НА ИДИОЛЕКТА / 29

TABULA RASA / 30

ИДИОЛЕКТЪТ СЕ СТРОИ ОТ ОБЩЕСТВОТО / 31

СТИЛИСТИЧНО РАЗСЛОЯВАНЕ / 32

ПРАВОГОВОРНИ И ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ / 33

СЕМАНТИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИДИОЛЕКТА / 34

ПРОБЛЕМИ НА РАЗЧЛЕНЯВАНЕТО / 36

ПАРАТАКСИС И ХИПОТАКСИС / 38

КОРЕННИ МЕЖДУМЕТИЯ / 40

НЕ СКЛАД, А ЦЕХ / 42

ИДИОЛЕКТЪТ ТВОРИ / 43

ПАК СТИЛИСТИЧНО РАЗСЛОЯВАНЕ / 44

ЦИРКУМФИКСИ / 47

КАК СЕ ПОДРЕЖДАТ МОРФЕМИТЕ / 48

ЗА ТОВА В ГОВОРА, КОЕТО НЕ СЕ ЗАПИСВА С БУКВИ / 50

ЗА ФРАЗОВОТО УДАРЕНИЕ / 51

ПРОМЕНИ В СЕМАНТИКАТА, СЪХРАНЯВАНА В ИДИОЛЕКТА / 55

СЕМАНТИЧНИ ПРОБЛЕМИ / 59

ЕЗИКЪТ Е ИЗЦЯЛО НАБЛЮДАЕМ / 62

В ЕЗИКА (LANGUE) НЯМА МНОГОЗНАЧНИ ИЗРАЗИ / 70

НЯМА РАВНОЗНАЧНИ ИЗРАЗИ, НО РА3ЛИЧИЕТО МЕЖДУ

ИНФОРМАЦИЯТА, НОСЕНА ОТ ДВА ИЗРАЗА, МОЖЕ ДА СЕ ИЗМЕРВА / 74

ОМОНИМИЯ / 78

МОРФЕМИЗАЦИЯ НА ТЕКСТА. МОРФЕМА / 81

ЗА ЧУЖДИТЕ ДУМИ И ТЕРМИНИТЕ / 83

ДЕФИНИЦИЯ / 92

ЛИТЕРНА ДИСКРЕТИЗАЦИЯ / 96

ЛИТЕРЕМНА КОХЕЗИЯ / 100

«УСЛОВНИ» ВЕРОЯТНОСТИ / 107

ДИСПЕРСНИ МОРФЕМИ / 113

МОРФЕМАТА КАТО ВЪЛНА / 119

РЕДАКТИРАНЕТО И «СЕМАНТИЧНАТА» БЛИЗОСТ МЕЖДУ ИЗРАЗИТЕ / 120

СИНОНИМИ И СИНОНИМЧЕТА / 123

СИХНОМОРФЕМИ, СПАНИОМОРФЕМИ / 128

МОРФЕМНОСТ / 136

МОРФЕМНА СТРУКТУРА НА ТЕКСТА / 138

ЗА ЕТИМОЛОГИЯТА / 141

ВИДОВЕ ДИСКРЕТИЗАЦИЯ / 145

ДУМА, МОНОЛЕКСА / 148

ЛЕКСЕМА / 151

МОНОМОРФЕМА / 156

АЛОМОРФИ / 159

МОРФО(ФО)НЕМА, СУБМОРФ / 159

ФОНЕТИЧНИ (ДИФЕРНЦИАЛНИ) ЕЛЕМЕНТИ / 163

МОРФА / 165

ВИДОВЕ МОРФИ / 169

КОРЕНИ, АФИКСИ, ОКОНЧАНИЯ, ФОРМАТИВИ / 171

ЛИЧНИ ГЛАГОЛНИ ФОРМИ, НЕЛИЧНИ ГЛАГОЛНИ ФОРМИ / 179

ВЕРБАЛНА (ГЛАГОЛНА) ТЕМПЕРАТУРА / 183

ГЛОТОМЕТРИЧЕСКА (СТАТИСТИЧЕСКА) ХАРАКТЕРИСТИКА / 188

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗСЕЙВАНЕТО / 191

ВАРИАНТИ, ИНВАРИАНТ, ГЕНЕРАЛНА СЪВКУПНОСТ / 198

КРИТЕРИЙ НА КОЛМОГОРОВ-СМИРНОВ / 201

КРИТЕРИЙ НА СТЮДЪНТ / 207

КРИТЕРИЙ НА ФИШЕР / 211

НОРМАЛНА (ГАУСОВСКА) СЪВКУПНОСТ / 214

БИНОМИАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ / 216

ГОЛЕМИНА НА ПРОБАТА / 220

СЛУЧАЙНИ И НЕСЛУЧАЙНИ ЧЕСТОТНИ РАЗЛИЧИЯ / 221

КРИТЕРИЙ χ2 НА ПИРСЪН / 224

ЕЗИКОВ СТИЛ / 227

ПОКАЗАЛЕЦ / 237

Мирослав Дачев. За лингвистиката, която се разгръща в семиотика / 271