Страници: 320
Година: 2020
Наличност: Да
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):14.0x21.0 см.
Корица: мека

10.80 лв. 12.00 лв.

Количество

Тема на броя: Литературната история днес


Съдържание

Мари Врина-Николов. Въведение (Към списание „Слово“ № 50, „Как да мислим литературната история през XXI век в евразийското пространство?“) (Прев. от френски: Гълъбина

Захариева) / 11

Вали Ахмади. „Люлката на Дари“ – въпросът за „произхода“ в модерната литературна историография в Афганистан (Прев. от английски: Андриана Хамас) / 56

Йоана Бот. Каква е ползата от националния поет в епохата на световната литература? (Прев. от френски: Гълъбина Захариева) / 76

Катрин Жери. Забравените в руската литературна история – за един женски XIX век (Прев. от френски: Гълъбина Захариева) / 98

Елена Георгиева. Постмодернизъм и литературен канон: сблъсък с щастливо развитие? (Прев. от френски: Гълъбина Захариева) / 114

Blagovest Zlatanov. Born Abroad/Contested at Home (Schemes and Transpositions of Bulgarian Literary History in Its Inception Phase) / 132

Никорай Аретов. Потиснати гласове в българската литература / 146

Светла Черпокова. Цветовете на Дунав – по талвега на една литературна тема (Компаративистични наблюдения и имаголожки екскурси) / 174

Ноеми Стоичкова. Вестник „Зов“ – зовът към съвременната литературна история / 199

Дебюти

Преслава Георгиева. „Уви, не съм човек, а лунатичка...“ – специфики на проблематичната екзистенция в поемата „Лунатичка“ на Дора Габе / 245

Калоян Христов. Геометрия на пространствата в декоративния роман на Чавдар Мутафов „Дилетант“ / 259

Отзиви

Надежда Стоянова. „Броеница. Из гънките на паметта“, или за щастливото битие на българската литература / 277

Светлана Стойчева. Към семантиката на иконичното, или справяне със семиотичния лабиринт (За книгата „Светите апостоли Петър и Павел“ от библиотека

„Атониада“ на Центъра за семиотични и културни изследвания, дело на Мирослав Дачев) / 285

За авторите / 293

Списание „Литературата“ / 302

Изисквания към материалите за публикация в сп. „Литературата“/ 306

Етика на публикуване / 310