Автор: Михаил Матеев
ISBN: 978-954-07-5219-8
Страници: 350
Година: 2021
Наличност: Да
Тегло: 0.7 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.0 см.
Корица: мека

20.70 лв. 23.00 лв.

Количество

Михаил Матеев е доктор по право и дългогодишен преподавател по История на българската държава и право и Всеобща история на държавата и правото в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Книгата е първият в българската правнонаучна литература монографичен труд с основен предмет мировото правораздаване. В теоретичната част се анализират институционалната и процесуалната същност на мировите съдилища и особеностите на помирителното и съдебното производство в тях. Прави се съпоставка със съвременните форми на медиация и други способи за алтернативно разрешаване на споровете.

В правно-историческата част са проследени специфичните обстоятелства на възникването и развитието на мировото правораздаване във Великобритания, Франция, Русия и България, съответните изградени съдоустройствени и процесуални модели. Особено внимание се отделя на създаването на нормативната уредба на мировото правораздаване от ІІ ОНС в България (1880).

Подобни продукти