МЕНЮ
КОШНИЦА

Регионални географски сценарии в България

Регионални географски сценарии в България - unipress.bg
Изчерпан
Регионални географски сценарии в България
АвторКалина Милкова, Димитър Желев
  • Наличност: Изчерпан
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 200
  • Година: 2020
  • ISBN: 978-954-07-4949-5
Купи

„Регионални географски сценарии в България“ е синтез между съвременната научна проблематика в учебните дисциплини „Природна география на България“ и „Социално-икономическа география на България“ – задължителни курсове в бакалавърската степен на образование в специалности в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Със своя поглед върху регионалната тематика учебната книга е полезна и за всеки с интерес към географията на България.

Калина Милкова е доцент в катедра „Социално-икономическа география“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изнася лекции и води семинарни занятия за студенти от специалностите „География“, „Регионално развитие и политика“ и „Туризъм“. Научните интереси на доц. д-р Калина Милкова са насочени към социално-икономическата география, културната география, регионалното развитие и политика, социално-икономическото райониране, устойчивото развитие, градската икономика, географията на инвестициите, териториалната идентичност и имидж, регионалния маркетинг и др. Авторка е на статии, студии, монографии, учебници и учебни помагала по география и икономика.

Димитър Желев е главен асистент в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изнася лекции и води семинарни занятия за студенти от специалностите „География“, „География и биология“, „История и география“, „География и английски език“ и „Туризъм“. Научните интереси на гл. ас. д-р Димитър Желев са насочени към природната география, ландшафтната екология, геохимия та на ландшафтите, геоекологията, геофизиката на ландшафтите, биогеохимия та, урбо екологията, устойчивото развитие, адаптацията към климатичните промени, енергийната ефективност и др. Автор е на статии, учебници и учебни помагала по география и икономика. Съосновател е на образователния сайт Географ БГ (www.geograf.bg).