Banner
Instagram
Автор: Борис Вунчев
ISBN: 978-954-07-4475-9
Страници: 572
Година: 2018
Наличност: Да
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.0 см.
Корица: твърда

9.00 лв. 18.00 лв.

Количество

Борис Вунчев е роден през 1976 г. в София. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури (1994) и специалност Новогръцка филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1999). През 2005 г. защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, а през 2017 г. придобива научната степен „доктор на науките“. От 2003 г. е асистент, а от 2005 г. – главен асистент по новогръцки език. През 2013 г. е избран за доцент по новогръцко езикознание във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси са концентрирани в областта на новогръцкото езикознание и на историята на изучаването на гръцкия език в България преди Освобождението. Настоящото изследване представлява пръв по рода си цялостен морфолексикален ана-лиз на гръцкото гей арго калярдà.

Подобни продукти