Автор: Димитър Веселинов, Анна Ангелова

ISBN: 978-954-07-4266-3
Страници: 552
Година: 2017
Наличност: Да
Тегло: 0.9 кг.
Размери(ДxВ):16.5x23.5 см.
Корица: твърда

22.50 лв. 25.00 лв.

Количество

„Речникът на френските думи в българския език“ позволява да се проследят „активизирането“ и „забавянето“ на процеса на проникване и разпространение на френцизми в българското културно пространство, да се анализира ролята на френската лексика в конструирането на специфични фрагменти от езиковата картина през кодираната в семантиката им представа за света.

Структурата на речника улеснява историко-филологическото изучаване на френцизмите като части от историята и културата на българското общество, гносеологичното проучване на съкровищата от знания, натрупани и проектирани в речниковия състав, лингводидактическото моделиране на френцизмите като учебен материал за оптимизиране на процеса на обучение по френски език и др.

Подобни продукти