МЕНЮ
КОШНИЦА

ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ГЛОБАЛНА КРИЗА: МЕЖДУ ЛИБЕРАЛИЗМА И ЕТАТИЗМА

ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИ ГЛОБАЛНА КРИЗА:  МЕЖДУ ЛИБЕРАЛИЗМА И ЕТАТИЗМА - unipress.bg
ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ГЛОБАЛНА КРИЗА: МЕЖДУ ЛИБЕРАЛИЗМА И ЕТАТИЗМА
СъставителАлбена Танева, Симеон Петров
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 440
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5732-2
26.00 лв.
Купи

Сборникът включва доклади от Шестата международна конференция по публична администрация, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, София, 2022


СЪДЪРЖАНИЕ

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ

ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ГЛОБАЛНА КРИЗА: МЕЖДУ ЛИБЕРАЛИЗМА И ЕТАТИЗМА

Албена Танева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪВ ВРЕМЕНА НА ГЛОБАЛНИ КРИЗИ

Мартин Потучек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ И НЕСИГУРНОТО БЪДЕЩЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ШУМ И СТРАТЕГИЧЕСКА РЕАЛНОСТ: ЕРОЗИОННИ ЕФЕКТИ НА АЛТЕРНАТИВНОТО СТРАТЕГИРАНЕ

Тодор Танев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

СТРАТЕГИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА И НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА ГЕОПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА

Александър Маринов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

СТРАТЕГИИ ИЛИ ОПЕРАТИВНИ РЕШЕНИЯ (АД ХОК) В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Добрин Добрев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

МНОГО ЦЕЛИ – „ХИЛАВИ“ РЕЗУЛТАТИ: СЪСТОЯНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ

Симеон Петров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЛИ СЕ УПРАВЛЯВА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ПО ВРЕМЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ 2015–2022?

Снежина Календжиева-Великова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ КАТО ФАКТОР ЗА СТАБИЛНОСТ 

ДЕФИЦИТИ НА ПУБЛИЧНО ЛИДЕРСТВО В УСЛОВИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА

Албена Танева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

ЗА ПРОДУКТИВНИЯ И КОНТРАПРОДУКТИВНИЯ БАЛАНС, ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И СИГУРНОСТТА

Венелин Георгиев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

ПРОДОВОЛСТВЕНИ РЕСУРСИ, ИНОВАЦИИ И ХРАНИТЕЛНА СИГУРНОСТ

Дарина Русчева, Саша Грозданова, Ани Димитрова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

РЕОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ В САЩ СЛЕД 11.09.2001 Г.: ПОЛИТИЧЕСКИ И ЕКСПЕРТНИ АРГУМЕНТИ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Борис Стойчев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

РОЛЯТА НА СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ В МЕНИДЖМЪНТА НА КРИЗИ – ОТ ОРГАНИЗАЦИОНЕН РЕДИЗАЙН КЪМ УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ

Моника Ичева, Димитър Огнянски, Валентин Василев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛОВИЯ НА ДИГИТАЛНА ТУРБУЛЕНЦИЯ – МЕЖДУ ДИГИТАЛНА

ДЕМОКРАЦИЯ И ДИГИТАЛЕН АВТОРИТАЗИРЪМ

Ангелина Марковска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

АНАЛИТИЧНИЯТ КАПАЦИТЕТ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕТО ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Елена Калфова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

ИНОВАТИВНИTE ПУБЛИЧНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ И БИЗНЕС) – НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА КАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНА КАУЗА В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА КРИЗА

Мария Иванова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

ИНОВАТИВНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ПОТЕНЦИАЛ ЗА МАКСИМИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛИТИКИТЕ

Кристина Василева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМЪТ ЗА ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ КАТО ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВОСТ

Любимка Андреева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ, ПОЛИТИКА И ЕФЕКТИВНОСТ ПРОГРАМНО БЮДЖЕТИРАНЕ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО, ЕФИКАСНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАРОДНАТА ПАРА

Румен Брусарски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

ОТГОВОРНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ VERSUS СУБОРДИНАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ

Младен Младенов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ РАЗХОДИ

Десислава Калчева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

БЪЛГАРСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ПОДГОТОВКАТА ЗА ЕВРОЗОНАТА

Калоян Симеонов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

ТЕНДЕНЦИИ КЪМ ЕТАТИЗЪМ В ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПРОГРАМИ НА ПАРТИИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Ваня Кашукеева-Нушева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

ОТ ЛИБЕРАЛИЗМА КЪМ ЕТАТИЗМА – ДВЕТЕ ОБЪРКАНИ КОНЦЕПЦИИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ГЪРЦИЯ

Йоанис Яковидис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

ИЗМЕРЕНИЯТА НА КОНКРЕТНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА НА БЪЛГАРИЯ

Мария Коцева-Тикова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЛЕД 2020 Г. – НОВОСТИ И ОЧАКВАНИЯ ЗА ФЕРМЕРИТЕ

Петя Брънзова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

ГЛОБАЛНАТА КРИЗА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Лора Любенова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ЕТАТИЗМА И ЛИБЕРАЛИЗМА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЦА, ЗАВИСИМИ ОТ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Бисер Божков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

ПУБЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА КРИЗА

Весела Политова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

КОНСУЛТАТИВНИТЕ СЪВЕТИ КАТО ИНСТРУМЕНТИ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ПОЛИТИКИ – ПРИМЕРЪТ НА ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 1995–2020 Г.

Ваня Илиева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

ПРЕДСТАВЯНЕ НА АВТОРИТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429