МЕНЮ
КОШНИЦА

ПОСВЕТЕНИ НА БИБЛИОТЕКИТЕ

ПОСВЕТЕНИ НА БИБЛИОТЕКИТЕ - unipress.bg
ПОСВЕТЕНИ НА БИБЛИОТЕКИТЕ
СъставителМария Аврамова
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 368
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5536-6
26.00 лв.
Купи

Сборник в чест на доц. д-р Анета Дончева

65-годишната възраст обикновено свързваме с разцвет в личностното развитие и повод за професионална и творческа равносметка. На този жизнен етап най-ярко се проявяват количествените и качествените натрупвания на всяка личност.

Безспорно е мястото на Анета Дончева в българското библиотечно дело и библиотекознание в един особен период от развитието на страната, период на преход, на хронични кризи – икономическа и социална, период на девалвация на морални и нравствени ценности. Период, в който всеки трябваше да направи своя избор за развитие и да реши дали да работи за своето лично благоденствие и материално благополучие, или да остане верен на професията си и да се посвети на реформата в българското библиотечно дело. Анета Дончева избра второто и се отдаде изцяло на професията.

Ваня Грашкина-Минчева


СЪДЪРЖАНИЕ

Увод / 7

Около юбиляря / 11

ВАНЯ ГРАШКИНА-МИНЧЕВА

Време за равносметка / 13

ВЕСЕЛА ЦОКЕВА

Библиография на публикациите на доц. д-р Анета Дончева / 35

Устойчиво мислене за бъдещето на библиотеките / 59

ИВАНКА В. ЯНКОВА

Екипността – ключов фактор в дейността на библиотечния мениджър днес / 61

КАЛИНА ИВАНОВА

Финансиране на обществените библиотеки (Необходимост от нова методика и правила за успешна финансова политика) / 77

НАДЕЖДА ГРУЕВА

Кризата от пандемията: как се промени една библиотека (Размисли на един ръководител) / 87

ЕЛИ ПОПОВА

Библиотечният ПР – акценти и предизвикателства / 98

Библиотеките и въздействието върху социалната инфраструктура / 115

ЕЛИЦА ЛОЗАНОВА-БЕЛЧЕВА

Библиотеките в подкрепа на обществото по време на глобални кризи / 117

СПАСКА ТАРАНДОВА

„Глобални библиотеки – България“ – трансформация на обществените библиотеки и библиотекарите / 132

БОРЯНА КОЗАРЕВА

Информационното поведение като обект на изследване в университетските библиотеки в България / 141

Съвместно бъдеще за библиотеките / 161

НАДЯ КАРАЧОДЖУКОВА

Библиотечните мрежи – възможност за споделяне на ресурси и предпоставка за повишаване квалификацията на библиотекарите / 163

ЕЛЕНА ЯНАКИЕВА

Информационното обслужване в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“: добри библиотечни практики / 177

СИЛВИЯ НАЙДЕНОВА

Библиотечната система на Българската академия на науките като единен академичен център / 186

ДОБРИНКА МИТЕВА

Методическата дейност на Регионална библиотека „Дора Габе“ – традиция и съвременност / 192

Книжовното културно наследство и дигиталните технологии / 209

ЦВЕТАНКА ПАНЧЕВА

Идеи и позиции за дигитализацията в библиотеките (Готови ли сме за мащабните дейности, залегнали в Националния план за възстановяване и устойчивост?) / 211

ГЕОРГИ ПЕТРОВ

Управление и координация на процесите на дигитализация на българското културно наследство / 226

СЪБИНА АНЕВА

Отново за „Националната стратегия и програма за опазване на книжовното културно наследство в библиотеките и осигуряване на достъп до него“ / 237

СТОЯНКА КЕНДЕРОВА

Начало на дигитализацията на източното документално и книжовно наследство в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ / 248

БОРЯНА ХРИСТОВА

Чеклист на сбирката от славянски ръкописи на Църковно-историческия и архивен институт при Българската православна църква / 260

Образователни иновации: библиотекарите на утрешния ден / 267

МИЛЕНА МИЛАНОВА

Образованието в областта на библиотекознанието и информационната наука от перспективата на професионалната реализация и очакванията на пазара на труда / 269

МАРИЯ АВРАМОВА

Библиометричен профил на дисертациите по докторски програми в областта на библиотечно-информационните науки в България (2011–2021 г.) / 289

Пътни знаци към бъдещето / 321

ИСКРА МИХАЙЛОВА

Ролята на българските библиотеки за реализирането на Зеления пакт – новата стратегия за растеж на Европейския съюз / 323

ОЛЯ ХАРИЗАНОВА

Нови екосистеми за хибриден интелект / 334

Приложения / 345

Списък на авторите / 347

Снимки / 349