МЕНЮ
КОШНИЦА

Педагогика

Педагогика - unipress.bg
Педагогика
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.60кг
  • Размери: 16.50см x 23.50см
  • Страници: 414
  • Година: 2018
  • ISBN: 978-954-07-4328-8
35.00 лв.
Купи

 Учебникът е предназначен за студенти – бъдещи учи­тели, и представя основни тематични области в уни­верситетското обучение по педагогика, обединени в три глави: Педагогиката като наука, Теоретични основи на въз­питанието и Теоретични основи на обучението. Обхвана­ти са ключови теми, свързани с основните педагогически понятия – образование, възпитание и обучение, интерпре­тирани както в теоретичен план, така и в контекста на съвременната образователна политика и педагогическа практика. В учебника се съдържа информация за преподава­нето и ученето в процеса на обучение, за възпитанието и развитието на децата в образователна и семейна среда. Той може да представлява интерес не само за студенти, обучаващи се за получаване на учителска правоспособност, но и за практикуващи учители, родители – за всеки, ангажи­ран с обучение, възпитание и образование.


Сийка Чавдарова-Костова е професор, доктор на педа­гогическите науки, преподавател към катедра „Теория на възпитанието“ на Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на над 150 публикации в областта на теорията на възпитанието, пе­дагогическата и социалната работа в мултикултурна среда, семейната педагогика, приобщаващото образование и др.


Вася Делибалтова е професор, доктор на педагогическите науки, преподавател към катедра „Дидактика“ на Факулте­та по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на над 70 публикации в областта на ди­дактиката, доцимологията и музейната педагогика.


Бончо Господинов е професор, доктор по педагогика, пре­подавател към катедра „Дидактика“ на Факултета по педа­гогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има над 60 публикации в областта на педагогическите из­следвания, педагогиката, качеството на образованието, дидактиката и социалната работа.