МЕНЮ
КОШНИЦА

Педагогически технологии за стимулиране на ограмотяването в мултикултурна предучилищна, училищна и семейна среда

Педагогически технологии за стимулиране на ограмотяването в мултикултурна предучилищна, училищна и семейна среда - unipress.bg
Педагогически технологии за стимулиране на ограмотяването в мултикултурна предучилищна, училищна и семейна среда
АвторДаниел Полихронов
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 320
  • Година: 2021
  • ISBN: 978-954-07-5248-8
16.00 лв.
Купи

Даниел Полихронов е юрист и педагог. Завършил е право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Доктор е по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образование). Асистент е по превантивна педагогика във Факултета по педагогика към Софийския университет.

Автор е на над 50 публикации – глава от книга, студия, статии в научни списания и в сборници от конференции в България и чужбина, както и на интервюта със съвременни автори на литература за деца. Научните му интереси са свързани с темите за ограмотяването в мултикултурна среда и за превенцията и корекцията на девиантното и делинквентното поведение.

В монографията са представени педагогически технологии за стимулиране на процеса на ограмотяване в мултикултурна предучилищна, училищна и семейна среда.

Те имат превантивен характер за осъществяване на плавен психологически преход – емоционален, социален и езиков. Амбициозната задача на модела, в който се интерферират подкрепящата семейна, експертната педагогическа и културно-информационната среда, е да подготви граждани на света, като отчита народопсихологията у нас и в други държави.

Книгата е предназначена за педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, студенти, изследователи и експерти, интересуващи се от проблемите за ограмотяването в условията на мултикултурна среда.