Banner
Instagram
Автор: Ирен Пелтекова
ISBN: 978-954-07-4992-1
Страници: 160
Година: 2020
Наличност: Да
Тегло: 0.4 кг.
Размери(ДxВ):14.0x20.0 см.
Корица: мека

5.50 лв. 11.00 лв.

Количество

Книгата представлява монографичен труд, разработен в две части – теоретична и изследователска. Монографията е резултат от многогодишните професионални интереси и богат  педагогически опит на автора в сферата на баскетбола и академичното преподаване в Алма Матер.

Приносният характер се изразява в разработената специализирана система за оценяване и контрол на техническите умения по баскетбол по пол на студенти от специалност „Физическо възпитание и спорт“ – бъдещи спортнопедагогически специалисти. Разработен, апробиран и внедрен в практиката е иновативен модел от осем специфични баскетболни теста. Моделът служи за оценка на нивото на владеене на основни технически умения по баскетбол, като към тях са оформени съответните оценъчни скали за мъже и жени.

Подобни продукти