МЕНЮ
КОШНИЦА

Органичен синтез. Том 2

Органичен синтез. Том 2 - unipress.bg
-50 %
Органичен синтез. Том 2
АвторАлександър Добрев
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.80кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 580
  • Година: 2010
  • ISBN: 9789540729596
25.00 лв.
12.50 лв.
Купи
Главната цел на учебника е да даде нов подход за разрешаване на основната творческа задача в органичния синтез — планираното изграждане на молекулите на сложно построени органични съединения чрез подходящо подбрана поредица от последователни реакции. Този подход е свързан с разбирането на логиката и запознаването с тактиката и стратегията на съвременния органичен синтез, с овладяването на съвременните методи за конструиране на органични молекули с определена структура и конфигурация, съдържащи предварително зададени функционални групи.
Първата част на учебника е посветена на основните принципи на органичния синтез. В първа глава се разглеждат основните задачи и специфичните особености на органичния синтез от гледна точка на съвременните виждания за природата на органичните реакции с оглед отчитане влиянието на електронните, пространствените и стереоелектронните фактори и в съответствие с теоретичните представи за реакционните механизми в органичната химия. В следващите глави са посочени основните понятия, с които се борави в съвременния органичен синтез — целева молекула, синтони, ретросинтетичен анализ, синтезно дърво и др. Подробно са обсъдени методиките, използващи разчленителни операции и трансформи, показани са различните синтони и основните техни синтетични еквиваленти. Разглеждат се най-важните стратегии за провеждане на ретросинтетичния анализ, дадени са основните правила за подбор на стратегическите връзки. Накратко са споменати и възможностите за приложение на компютърни програми за нуждите на насочения органичен синтез — т.нар. молекулен дизайн на органични съединения.

Във втората основна част на учебника се отделя особено внимание на най-важните съвременни синтетични методи за изграждане преди всичко на въглеродния скелет на сложно построени органични съединения.