МЕНЮ
КОШНИЦА

ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - unipress.bg
ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
АвторЛюбен Витанов
  • Наличност: Изчерпан
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 324
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5426-0
25.00 лв.
Купи

В книгата се разглеждат основни проблеми на планирането, организирането и провеждането на обучение по технологии и предприемачество. Систематизирани са и са разработени основни методически въпроси на учебното съдържание, приоритетите, методите и техниките на обучение, оценяването, рефлексията, урока, динамичната учебна среда и др. Описани са основни теоретични въпроси на технологиите и инженерството като част от STEM обучението, както и подходите, с примери за тяхното преподаване и усвояване в начален етап. Предложен е апробиран и широко използван в педагогическата практика подход за динамично съчетаване и надграждане на традиционните директни методи и методите за активно учене чрез откриване в обучението по технологии  и предприемачество. Монографията описва цялостен технологичен и инженерен подход за работа в позитивна учебна среда. Книгата може да бъде полезна в ориентацията на студенти, учители и педагогически специалисти за по-ефективно преподаване на технологиите и предприемачеството в училище.

Доц. дн Любен Витанов е дългогодишен преподавател във Факултета по науки за образованието и изкуствата в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на множество научни публикации в областта на методиката на обучение по технологии и предприемачество, активното учене, работата с ученици с изявени дарби, методиката на обучение по безопасност на движението по пътищата и др. Ръководи екипи, създали повече от 30 учебника, учебни помагала, познавателни книжки, електронни учебници, книги за учителя по конструиране и технологии и технологии и предприемачество в детската градина и в училище