МЕНЮ
КОШНИЦА

Методология на научното изследване в туризма

Методология на научното изследване в туризма - unipress.bg
Методология на научното изследване в туризма
АвторЗахарий Дечев
  • Наличност: Изчерпан
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 310
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5549-6
35.00 лв.
Купи

Доц. д-р Захарий Дечев е дългогодишен преподавател в Колежа по туризъм и във Факултета по обществени науки (катедра „Маркетинг и туризъм“) в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Научните му интереси и изследователска дейност са в областта на туризмологията. Автор е на множество научни публикации, свързани с религиозния туризъм, туристическото екскурзоводство, психология на екс курзоводството, културата на безопасност и защита при бедствия, оказване на първа допсихологическа помощ при бедствия за екскурзоводи. Член е на Съюза на учените в България, Българската асоциация на експертите в туризма (БАЕТ), Югоизточния съюз на екскурзоводите „Ваня Райкова“ – Бургас, Съюза на краеведите в България, председател на Дружеството на краеведите „Г. пАянов“ – Бургас.


Настоящата монография е самостоятелна теоретична разработка на доц. д-р Захарий Дечев, която разглежда аспектите на методологията на научното изследване в туризма. На базата на задълбочен преглед на редица международни и български публикации по темата авторът развива своите идеи и виждания относно същността на научното изследване в туризма, етапите на осъществяването му, както и приложимите методи в зависимост от неговия характер. В дълбочина е проследен и изяснен целият процес на планиране и осъществяване на научноизследователския процес в туризма. Прегледът на научната литература по темата и трактовката на автора повдигат редица дискусионни въпроси: Туризмът наука ли е? Може ли да се говори за единна наука за туризма, или за система от науки за туризма и др.

Предложеният монографичен труд запълва липсата на подобни публикации, които са изключително полезни за всички представители на академичната общност и заетите в практиката, но имат и съществен принос за изграждане на правилен подход към изследването на различни проблеми в областта на туризма.

проф. д-р Мариана Асенова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“